SWP
2021-10-18 Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki dla Dzieci i Młodzieży Polska

Już w listopadzie odbędzie się kolejne sportowe wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki dla Dzieci i Młodzieży w Pułtusku.

Jesteśmy przekonani, że zawody pozwolą na budowanie pozytywnych relacji oraz przyjaźni między uczestnikami z Polski i sportowcami polonijnymi, jak również na sprawdzenie swoich sił w sportowej rywalizacji.

W tym roku odbyły się już m. in. XX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne – Pułtusk 2021, XXI Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Young Football Cup 2021”, II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie, III Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej w Gdyni, XII Międzynarodowy Turniej Koszykarski „Polbasket”, XVIII Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej.

Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki dla Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 7-10 listopada 2021 roku również przy wsparciu wykwalifikowanej kadry sędziowskiej, instruktorskiej i eksperckiej.

W trakcie pobytu nie zabraknie również programu towarzyszącego m.in. spotkań integracyjnych oraz zwiedzania zabytków Pułtuska.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującymi w podanym terminie.PROJEKT SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTUPARTNER HONOROWY WYDARZENIA - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI


Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do kontaktu:
sport@wspolnotapolska.org.pl ; tel: +48 22 556 90 11

PARTNER MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów