60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


CZYM JEST KAMPANIA?

Kampania społeczna "Jest nas 60 milionów" ma na celu informowanie polskiego społeczeństwa o Polonii i Polakach mieszkających za granicą m.in. poprzez przedstawianie historycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań emigracji, a także naszych rodaków mieszkających poza granicami o Polsce, jej rozwoju, osiągnięciach dynamicznej transformacji oraz możliwościach uzyskania wsparcia od państwa polskiego.

INAUGURACJA KAMPANII

SYGNATARIUSZE O KAMPANII

Omawiając idee kampanii marszałek Senatu podkreślał, że to ważne, by Polacy w kraju i na obczyźnie poznawali się wzajemnie; jak zaznaczył, mają oni wielki potencjał, o którym trzeba mówić. Karczewski zapowiedział, że w związku z tym będą podejmowane liczne akcje, a on sam - na początek - zamierza co drugi dzień przybliżać jakiś element kampanii na swoim koncie na Twitterze.

STANISŁAW KARCZEWSKI
mówił, że kampania "Jest nas 60 milionów" jest dla wszystkich - Polaków w kraju, poza jego granicami, ale też wszystkich innych, którzy interesują się Polską. "Będziemy poznawać się, chwalić się tym, jak się rozwijamy i poznawać Polonię oraz budować mosty. Mam nadzieję, że po tych mostach bardzo dużo Polaków będzie przyjeżdżało i wracało do Polski" - powiedział marszałek Senatu. Dodał, że obecnie istnieje Muzeum Emigracji w Gdyni, a jemu marzy mu się, by w przyszłości mogło powstać muzeum powrotów, dokumentujące liczne powroty rodaków do kraju.

ADAM KWIATKOWSKI
wyraził nadzieję, że kampania przyczyni się do popularyzacji wiedzy o Polakach. "Mamy czym się chwalić, nie tylko tym, że jest nas 60 mln, ale także tym, jak te miliony ludzi zaistniały w historii miejsc, w których oni się znaleźli, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie; tego powinniśmy się uczyć" - wskazywał.

KRZYSZTOF CZABAŃSKI
podkreślał, że gdy myślimy o Polonii i jej relacjach z krajem, to tym samym myślimy o polskiej racji stanu. "A polska racja stanu to jest to, czemu powinny służyć media publiczne, my te media publiczne zmieniliśmy, dzięki obecnym tu panom prezesom dbamy, by służyły polskiej racji stanu" - zaznaczył.

HENRYK KOWALCZYK
Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i minister środowiska przypomniał, że historia Polaków za granicą bywała trudna i bolesna, zwłaszcza w przypadku tych spośród rodaków, którzy zostali wywiezieni z kraju siłą. Podkreślił, że ważne jest to, by dziś budować i wzmacniać ich emocjonalną więź z Polską. Temu właśnie m.in, jak dodał, służy kampania.

"Dzięki tej kampanii wiele osób, które w tej chwili zamieszkują w różnych krajach, pozornie bogatszych od Polski, podejmą decyzję, by do Polski wrócić. Przeczytałem takie statystyki, że w Polsce zarabia się już więcej niż w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, biorąc pod uwagę wysokość zarobków i siłę nabywczą pieniędzy, a więc tę wiedzę upowszechniajmy - być może będzie ona potrzebna do tego, aby zrealizować swoje marzenia o Polsce, aby tęsknotę za krajem można było przekuć w decyzję o powrocie" - mówił Kowalczyk.

DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI
prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przypomniał, że kampania rozpoczęła się 1. Kongresem Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej zorganizowanym na początku lipca tego roku w Kurytybie przez Wspólnotę Polską. Polonia jest taka jacy jesteśmy my - tu, w Polsce - a więc są tam ludzie, którzy bardzo kochają swój kraj, pomimo tego, że ich przodkowie wyjechali bardzo dawno temu (w Brazylii mija 150 lat od pierwszej emigracji) a na co dzień, żyjąc w lokalnych społecznościach, charakteryzują się tym, że akceptują reguły kraju do którego przyjechali. Są dobrymi Amerykaninami, Francuzami czy mieszkańcami Wielkiej Brytanii, akceptując i wpisując się w tamtejsze zwyczaje jednocześnie nie zapominając o swoich - powiedział prezes Bonisławski.


W czasie inauguracji wystąpił polonijny zespół folklorystyczny Grupo Folclórico Polonês "Mazury" z Mallet w Brazylii (to także uczestnicy 1. Kongresu Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej). Do ich obecności na inauguracji kampanii nawiązał prezes Dariusz Piotr Bonisławski, prezentacja polskiego folkloru to piękny przykład pokazujący wyjątkowość naszego narodu. Potrafimy żyć w miejscach do których przyjechaliśmy i zasługiwać na szacunek. To podkreślał między innymi gubernator stanu Paraná Darci Piana, który spotkał się z młodzieżą w czasie 1. Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie. Spotkał się - jak mówił - z nimi dlatego, że szanuje polską społeczność, tych wspaniałych ludzi, którzy wpisali się w historię Brazylii a z drugiej strony potrafimy nie zapominać o swojej ojczyźnie, Polsce, z której wyjechali przodkowie.


POLACY NA 6. KONTYNENTACH


Jest nas 60 milionów ... to oczywiście statystyczne uproszczenie, bo dokładnej liczby Polaków i osób polskiego pochodzenianie nie sposób podać. Większość z nas mieszka na terenie Polski, jednak około 20 milionów wiatr historii lub indywidualnych losów rozrzucił po całym świecie. Trudno zatem wiadomości o Polakach przypisać wyłącznie do jednego, konkretnego miejsca.


POLACY W BRAZYLII

Pierwsi polscy imigranci pojawili się w Brazylii już na początku drugiej połowy XIX wieku, jednakże pierwsze zorganizowane grupy pojawiły się w roku 1869 w stanach Santa Catarina i Parana, od roku 1875 zaś zaczęli przybywać do stanu Rio Grande do Sul. Jednym z przywódców polskiej społeczności był w tym czasie Edmund Saporski. Jednakże największa fala imigrantów miała dopiero nadejść. W roku 1890 zaczyna się gorączka brazylijska. Do roku 1914 do Brazylii przybyło 104 196 osób pochodzących z ziem polskich. Uważa się ich za wychodźców, ponieważ emigrowali do Brazylii bez polskich dokumentów.

Jak żyją dzisiaj ich potomkowie?. Odwiedzamy z kamerą Aurea. Korespondencja dla PAI - Miriam Aparedica Banaszewski.Film zrealizowany przez Polonijną Agencję Informacyjną
w ramach kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów"PAŃSTWO POLSKIE

Prezydent - rząd - senat - informacje źródłowePREZYDENT RP
ŹRÓDŁO - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH


PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM ORAZ INFORMATYCZNY NAD PLATFORMĄ