60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


CZYM JEST KAMPANIA?

Kampania społeczna "Jest nas 60 milionów" ma na celu informowanie polskiego społeczeństwa o Polonii i Polakach mieszkających za granicą m.in. poprzez przedstawianie historycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań emigracji, a także naszych rodaków mieszkających poza granicami o Polsce, jej rozwoju, osiągnięciach dynamicznej transformacji oraz możliwościach uzyskania wsparcia od państwa polskiego.

INAUGURACJA KAMPANII


      POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ
      POLSKAPOLACY W BRAZYLII

Pierwsi polscy imigranci pojawili się w Brazylii już na początku drugiej połowy XIX wieku, jednakże pierwsze zorganizowane grupy pojawiły się w roku 1869 w stanach Santa Catarina i Parana, od roku 1875 zaś zaczęli przybywać do stanu Rio Grande do Sul. Jednym z przywódców polskiej społeczności był w tym czasie Edmund Saporski. Jednakże największa fala imigrantów miała dopiero nadejść. W roku 1890 zaczyna się gorączka brazylijska. Do roku 1914 do Brazylii przybyło 104 196 osób pochodzących z ziem polskich. Uważa się ich za wychodźców, ponieważ emigrowali do Brazylii bez polskich dokumentów.

Jak żyją dzisiaj ich potomkowie?. Odwiedzamy z kamerą Aurea. Korespondencja dla PAI - Miriam Aparedica Banaszewski.Film zrealizowany przez Polonijną Agencję Informacyjną
w ramach kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów"

POLACY NA 6. KONTYNENTACH


Jest nas 60 milionów ... to oczywiście statystyczne uproszczenie, bo dokładnej liczby Polaków i osób polskiego pochodzenianie nie sposób podać. Większość z nas mieszka na terenie Polski, jednak około 20 milionów wiatr historii lub indywidualnych losów rozrzucił po całym świecie. Trudno zatem wiadomości o Polakach przypisać wyłącznie do jednego, konkretnego miejsca. W uświadomieniu tego faktu pomoże poniższa mapa. Wystarczy kliknąć w jakikolwiek kontynent, by przeczytać co u nas "słychać". Zachęcamy do lektury.

PAŃSTWO POLSKIE

Prezydent - rząd - senat - informacje źródłowePREZYDENT RP


RADA MINISTRÓW


SENAT RP
ŹRÓDŁO - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH


PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM ORAZ INFORMATYCZNY NAD PLATFORMĄ