30 lat dla Polonii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1990-2020

DOM POLONII W PUŁTUSKU. 18-19 września 2021
PATRONAT HONOROWY nad obchodami 30-lecia stowarzyszenia „wspólnota polska” PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA


UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
30-LECIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


Uroczystości w częstochowie - grudzień 2021


Podczas spotkania 10 grudnia 2021 roku władz krajowych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z członkami Oddziału w Częstochowie, działaczami władz samorządowych oraz zaproszonymi gośćmi, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, zostały wręczone medale 30-lecia Wspólnoty Polskiej władzom samorządowym regionu jako wyraz uznania za współpracę przy realizacji projektów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Medale XXX-lecia Wspólnoty Polskiej przyznane przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w podziękowaniu za działalność na rzecz Rodaków poza granicami kraju otrzymali:

  • Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
  • Pan Ryszard Stefaniak - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, działacz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
  • Pan Rafał Piotrowski - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Prezes Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Częstochowie
  • Ks. Ryszard Umański - Prezes Towarzystwa Patriotycznego "Kresy"
  • Pan Adam Kiwacki - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, działacz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Medale wręczali:

  • Pan Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
  • Pan Józef Wróbel - Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
  • Pan Sebastian Jaworowski - Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Produkcja: Polonijna Agencja Informacyjna, zdjęcia: © Agata Pawłowska


Klasztor Ojców Paulinów na jasnej górze
Zdjęcia: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna


MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej
w intencji Polonii i Polaków z Zagranicy, wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w rocznicę XXX-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Zdjęcia: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna

MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej
w intencji Polonii i Polaków z Zagranicy, wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w rocznicę XXX-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

10 grudnia 2021Jasna Góra - Sanktuarium Narodu

Jan Paweł II przybywając w czasie III Pielgrzymki do Ojczyzny do klasztoru na Jasną Górę, przed oblicze Maryji jasno określił cel modlitwy w tym właśnie miejscu: „Przybywam jako człowiek zawierzenia, żeby to wszystko, te wszystkie wielkie sprawy naszego polskiego życia, prześwietlone tajemnicą Eucharystii, w której żyje Ten, który do końca nas umiłował, żeby to wszystko tutaj przynieść, tutaj zawierzyć Tej, która jest naszą Matką”.

Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. Faktu, dlaczego tak się stało, nie wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej pary – Jadwigi i Władysława Jagiełły. Przyczyna niezwykłości tego miejsca musi być głębsza, ale należy podkreślić, że na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce w innych sanktuariach. Siłą i tajemnicą, które do stóp Pani Jasnogórskiej przyciągają pielgrzymów, jest Jej Cudowny Obraz. Bez niego Jasna Góra byłaby tylko zbiorem budynków, pamiątek i dzieł sztuki, być może pięknym i bogatym, lecz martwym muzeum.

Charakterystyczną cechą, po której każdy rozpozna Obraz Jasnogórski, są blizny na twarzy Matki Bożej. Obraz Jasnogórski nosi na sobie znamiona ran i bólu. Ran tych, cięć na Obrazie jest wiele (na szyi, na twarzy i dwie pod prawym okiem). Jakby chciała powiedzieć nam Matka Boża, że jest Matką i Królową umęczonego i udręczonego przez wieki Narodu. Jak siedem mieczów boleści przebiło Jej serce pod Krzyżem, tak teraz znaki bolesnych ran nosi na swym Jasnogórskim Obliczu.

Jasnogórski obraz od początku zasłynął cudami, które rozsławiły częstochowskie sanktuarium maryjne i sprawiły, że na Jasną Górę zaczęli przybywać pielgrzymi z całej Polski, a w następnych stuleciach z odleglejszych krajów Europy. Zmarły w 1480 r. Jan Długosz pisał: „Z całej Polski i krajów sąsiednich, mianowicie: Śląska, Moraw, Prus i Węgier, na uroczystość Maryi Świętej – której rzadki i nabożny obraz w tym miejscu się znajduje – zbiegał się lud pobożny dla zdumiewających cudów, jakie za przyczyną naszej Pani i Orędowniczki tu się dokonały”.

Niezwykłym i wstrząsającym wotum pozostawionym przez św. Papieża Jana Pawła II, obecnie eksponowanym w specjalnej kasecie na ołtarzu Matki Bożej, jest pas jego sutanny, przestrzelony i zakrwawiony w czasie zamachu na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r.


DOM POLONII W PUŁTUSKU


Odsłonięcie tablicy i nadanie Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku
imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
wrzesień 2021


Jubileusz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" połączono z otwarciem Światowego Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od 30 lat wspiera rodaków rozsianych za granicami kraju. Skupia ochotników, którzy pracują na rzecz pomocy rodakom w kultywowaniu polskości.

Najważniejsze w naszym okresie działania było budowanie wspólnoty – wspólnoty celów i misji, którą nakreślił profesor Stelmachowski – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Na zamkowym dziedzińcu odsłonięto pamiątkową tablicę, a Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego.

To połączenie Domu Polonii z Paderewskim to znak ze pamiętamy o naszych bohaterach przeszłości, pamiętamy o tym co robili dla Polski również poza jej granicami – opowiada Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, podkreśla ważną rolę Polonii.

Polonia jest bardzo ważna jeśli chodzi o politykę rządu, Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze podkreślaliśmy jak istotną rolę odgrywają Polacy poza granicami kraju, jest szereg instytucji które wspierają rodaków i współpracują z nimi – mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Stowarzyszenie w obszarach swojej działalności kultywuje polskie tradycje, kulturę i język. Dom Polonii w Pułtusku odgrywa w tym obszarze szczególną rolę. "Jeśli chodzi o fundamentalne obszary działalności „Wspólnoty Polskiej” to jest wspieranie nauki języka polskiego, kultury, oświaty, wspieranie organizacji polonijnych" – wyliczał Krzysztof Łachmański, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Do pułtuskiego Domu Polonii przyjeżdżają Polonusi z całego świata, tu uczą się języka polskiego, poznają ojczyznę przodków. Od kilku lat przyjeżdżają też repatrianci zza wschodniej granicy Polski.

"Ta dbałość o Polaków mieszkających zagranicami nie tylko przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", ale i przez rządzących jest ważna, o nich nie chcemy zapomnieć, bo chcemy żeby oni nie zapomnieli o nas, o swoich korzeniach o polskości "– stwierdził Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości.UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" uświetnili swoją obecnością m.in.: Minister Adam Kwiatkowski, Minister Michał Dworczyk, Senator Stanisław Karczewski, Poseł Joanna Fabisiak, ks. Biskup Wiesław Lechowicz, ks. Prof. Dr hab. Ryszard Czekalski Rektor UKSW, Andrzeja Kraśnicki Prezes PKOL, prof. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romualda Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, Tadeusz Pilat Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele władz samorządowych z Panem Wojciechem Grzegorczykiem Burmistrzem Pułtuska na czele, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i ministerstw, mediów, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – ciał statutowych, Prezesi oddziałów Stowarzyszenia, Dyrektorzy Domów Polonii.


Patronat nad jubileuszem objął Prezydent RP Andrzej Duda


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ma ogromne zasługi w integrowaniu polskiej rodziny na całym globieList prezydenta RP Andrzeja Dudy
Do uczestników jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do zgromadzonych na uroczystościach, a w szczególności do władz i członków Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Minister Adam Kwiatkowski.

Szanowni Państwo!

Mało jest w świecie narodów, które za sprawą trudnej historii doświadczyły równie dramatycznych losów jak Polacy. Pokolenia naszych rodaków musiały nieraz szukać wolności i chleba na obczyźnie. Najazdy, wojny, rozbiory i wynikające z nich zmiany granic Rzeczypospolitej spowodowały, że wielu rodaków stało się obywatelami innych państw. W efekcie kilkanaście milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszka poza granicami Polski, w wielu krajach na różnych kontynentach. Jest ogromnie istotne, aby nawet w najbardziej oddalonych zakątkach świata duma z polskości była pielęgnowana, a więzi mające źródło w poczuciu tożsamości narodowej były umacniane. Ogromne zasługi w integrowaniu wielkiej polskiej rodziny na całym globie ma Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, które właśnie obchodzi piękny jubileusz 30-lecia swej działalności.

Składam z tej okazji serdeczne gratulacje wszystkim działaczom Stowarzyszenia, zaangażowanym w rozwijanie współpracy z rodakami rozsianymi po świecie. Ma rangę symbolu, że „Wspólnota Polska” jest niemal rówieśnikiem niepodległej Rzeczypospolitej, która odzyskała wolność po zwycięstwie nad komunizmem. Symboliczną wymowę ma także fakt, że inicjatorem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia był wybitny działacz opozycji demokratycznej śp. Profesor Andrzej Stelmachowski. Świadczy to, jak ogromną wagę przywiązuje wolna Polska do umacniania łączności ze wszystkimi naszymi rodakami za granicą. Cieszę się, że już po raz kolejny przyznana została prestiżowa Nagroda im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego za istotny wkład w budowanie wspólnoty jednoczącej Polaków na całym świecie i serdecznie gratuluję jej laureatowi.

Szczególną uroczystość stanowi dzisiejsze nadanie Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Wybór tej wspaniałej postaci – wielkiego artysty, który rozsławił Polskę w świecie, wybitnego polityka, jednego z ojców założycieli naszej odrodzonej przed stu laty niepodległości oraz znakomitego społecznika, który walnie zasłużył się dla pogłębiania więzi z Polonią – dowodzi, że pragną Państwo nawiązywać do najchlubniejszych tradycji naszej historii i rozwijać to piękne dziedzictwo w realiach świata XXI wieku.

Jestem pełen uznania dla trzydziestoletnich dokonań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W strukturach tej organizacji znalazło się wiele wybitnych osobistości, które przyczyniły się do zwycięstwa wolności w Polsce oraz zbudowania podwalin demokratycznej, nowoczesnej Rzeczypospolitej. Stworzyli Państwo potężną sieć współpracy z ponad pięciuset podmiotami w 54 krajach, reprezentującymi Polaków na Wschodzie i światową Polonię.

Historyczną Państwa zasługą pozostaje zorganizowanie w 1990 roku Konferencji „Kraj – Emigracja” pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, która po raz pierwszy po wojnie stała się miejscem spotkania Polaków ze Wschodu i Zachodu, a potem I Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy oraz I Światowego Zjazdu Kombatantów, bohaterów walk „za naszą i waszą wolność”. Podjęli Państwo także wiele innych znakomitych inicjatyw, służących integracji polskich społeczności oraz umożliwiających im pielęgnowanie polskiej mowy, kultury, tradycji i obyczaju. Udzielają Państwo znaczącej pomocy materialnej, prawnej oraz skutecznie zabiegają o wsparcie polityczne dla mniejszości polskich, znajdujących się w trudnych sytuacjach. Ogromna wdzięczność należna jest „Wspólnocie Polskiej” za kultywowanie dziedzictwa kulturowego, stworzonego przez Polaków poza granicami kraju.

Raz jeszcze gratuluję Państwu doniosłego jubileuszu. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję za Państwa dorobek, który jest wielkim dobrem całej polskiej rodziny, żyjącej w tak wielu miejscach świata. Składam najlepsze gratulacje wszystkim dziś odznaczonym, którzy nie szczędzili sił dla umacniania więzi naszej polskiej wspólnoty. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej DudaOdznaczenia państwowe

Podczas obchodów jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Adam Kwiatkowski wręczył w Pułtusku – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę – ordery i odznaczenia zasłużonym członkom Stowarzyszenia.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego, za działalność na rzecz środowisk polonijnych odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Dariusz BONISŁAWSKI

ks. bp Wiesław LECHOWICZ

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Tomasz GŁOWIŃSKI

Anna KIETLIŃSKA

Tomasz RÓŻNIAK

Władysław STRUTYŃSKI

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Krzysztof ŁACHMAŃSKI

Elżbieta STELMACHOWSKA

W imieniu odznaczonych podziękowania za odznaczenia przekazał ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.

Polacy żyjący za granica są częścią Narodu Polskiego, częścią Polski, utrzymywanie kontaktu , pamięć o nich jest tak naturalna jak i w naszych rodzinach kiedy pamiętamy o tych, którzy opuszczają dom rodzinny, wyjeżdżają – stwierdził w przemówieniu biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Migracji Polskiej.

Nagroda imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ustanowiło nagrodę imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, chcąc w ten sposób uczcić swego założyciela i wieloletniego prezesa, a także w szczególny sposób wyróżnić osoby wyjątkowo zasłużone dla Polonii i Polaków z Zagranicy, aktywne w dziele budowania Wspólnoty, jaką tworzymy my, Polacy z kraju i nasi bracia zamieszkali poza granicami ojczyzny.

O znaczeniu nagrody symbolizującej wysiłek na rzecz jedności Polaków na całym świecie mówił prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

Dotychczasowi laureaci nagrody to premier Mateusz Morawiecki, ksiądz profesor Roman Dzwonkowski, Marta Bryszewska - dyrektor Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, senator Janina Sagatowska - Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk
oraz Związek Polaków na Białorusi

Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" decyzją kapituły nagrodą wyróżnieni zostali: członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz Związek Polaków na Białorusi który reprezentował Marek Zaniewski oraz przedstawicieli Związku przebywających w Polsce.

W wystąpieniach specjalnych głos zabrali senator Stanisław Karczewski, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski Rektor UKSW, Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Odczytano również list Teresy Berezowskiej – Przewodniczącej Rady Polonii Świata.

Medale 30 lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

30-lecie działalności Wspólnoty Polskiej stało się okazją do ufundowania specjalnych jubileuszowych medali. Otrzymali je goście uroczystości: Minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Poseł Joanna Fabisiak , Senator Stanisław Karczewski , Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego Jan Żaryn, Prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Ambasador, członek Rady Krajowej SWP i PKOL Witold Rybczyński , Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat , Doradca Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL Dr hab. Jacek Gołębiowski, Burmistrz miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk,


Jubileuszowe medale dla osób działających z Polonią i dla Polonii

Osiągnięcia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" to efekt pracy wszystkich jej członków. Dlatego jubileusz jest okazją do wręczenia pamiątkowego medalu, co uczyniono w wieczornej, drugiej części uroczystości. Medale wręczyli Henryk Kowalczyk Przewodniczący Rady Krajowej oraz Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


Rekonstrukcja „Bitwy pod Wiedniem”

Bitwa „Pod Wiedniem” stoczona 12 września 1683 roku uznawana jest za jedną z dwudziestu najważniejszych w dziejach świata. Trzysta trzydzieści osiem lat temu na pomoc oblężonej przez wojska imperium otomańskiego pod dowództwem wezyra Kara Mustafy stolicy Austrii pospieszyły wojska koalicji antytureckiej dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego. Bitwa zakończyła się świetnym zwycięstwem wojsk polskich i ich sojuszników doprowadzając do oswobodzenia Wiednia i zakończenia inwazji wojsk tureckich na Europę.

Zawiadamiając papieża Innocentego XI o zwycięstwie król Jan III Sobieski napisał słynne słowa: „Venimus, vidimus et Deus vicit” („Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”). W odsieczy wiedeńskiej wzięło udział 27 tysięcy żołnierzy korony polskiej, w tym 25 chorągwi husarskich. To właśnie husaria zadecydowała o losie bitwy okrywając się bojową chwałą i sławą najlepszej wówczas formacji konnej. Jedną z owych 25 chorągwi husarskich wystawił na własny koszt biskup płocki Stanisław Dąmbski.

Latem 1683 roku, żegnana uroczyście, wyruszyła ona z terenu ówczesnej Diecezji Płockiej (można zatem domniemywać, że i z okolic Pułtuska) na miejsce zgrupowania wojsk królewskich do Krakowa. Wartym podkreślenia tutaj jest fakt, że to właśnie chorągiew Biskupa Płockiego walnie przyczyniła się do Wiktorii Wiedeńskiej i była jedną z pierwszych, która zdobyła szarżą namiot Wezyra Kara Mustafy. Biskup Dąmbski jeszcze przez wiele lat patronował zasłużonej w boju chorągwi, a sam – mający wielkie uznanie Jana III Sobieskiego - już wcześniej położył wielkie zasługi w dziele dyplomatycznej formacji koalicji antytureckiej. Jego następca na stolicy biskupiej w Płocku, Andrzej Chryzostom Załuski, przyszły kanclerz wielki koronny a w tym czasie biskup kijowski, 23 grudnia 1683 roku witał uroczyście w katedrze wawelskiej wracającego spod Wiednia zwycięskiego króla polskiego. Należy pamiętać, że został pochowany w kolegiacie pułtuskiej gdzie po dziś dzień można obejrzeć jego wmurowany nagrobek.

Na pamiątkę owych historycznych wydarzeń 18 września 2021 roku w Pułtusku, na terenie plaży miejskiej odbyła się inscenizacja historycznej bitwy „Pod Wiedniem” na cześć króla polskiego Jana III Sobieskiego.

Kolejnego dnia na zamku w Pułtusku, a dokłądnie u jego podnóży, odbył się WIelki Finał Polskiej Ligi Husarskiej - ku pamięci zaangażowania Mazowsza w Odsieczy Wiedeńskiej i ku czci króla Jana III Sobieskiego. W programie VIII Pikniku z Husarią przewidziano: pokaz husarii i gawęda o jej uzbrojeniu, dżygitówka, pokaz jazdy – Poczet Dam Husarskich (Podlaska Chorągiew Husarska), pokaz walki polską szablą bojową „Sztuka krzyżowa”, pokaz łuczników konnych, pokaz burdy rodzajowej, czyli bijatyka na całego, turniej szermierki i łuczniczy dla dzieci z nagrodami.

W dniach 18 – 19 września 2021 r. w Domu Polonii w Pułtusku podczas trwania pikniku odbędą się również ważne dla chorągwi husarskich dwa turnieje: Turniej Husarski „O Pierścień Lwa Lechistanu – Króla Jana III” i Wielki Finał Polskiej Ligi Husarskiej.Koncert Jubileuszowy 30 -lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W Amfiteatrze im. K. Klenczona w Pułtusku dla gości, członków i sympatyków Wspólnoty Polskiej wystąpiła Halina Młynkowa pochodząca z Czech polska piosenkarka, która popularność i sympatię fanów zyskała jako wokalistka zespołu Brathanki, z którym związała się w 1999 roku. Ich wspólne utwory pojawiały się na najwyższych miejscach list przebojów, to: "Czerwone korale", "W kinie w Lublinie", "Gdzie ten, który powie mi".

Wprowadzeniem do koncertu były wystąpienia ministra Henryka Kowalczyka, prezesa "Wspólnoty Polskiej" Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz burmistrza Pułtuska Wojciecha Grzegorczyka.MSZA W INTENCJI POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
ORAZ STOWARZYSZENIA "SWPÓLNOTA POLSKA"
Z OKAZJI JUBILEUSZU 30-LECIA

Ze względu na odbywający się w tym czasie Ogólnopolski Turniej Husarski zorganizowany przez Dom Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Fundację Obowiązek Polski, i Polską Ligę Husarską we mszy świętej uczetniczyło XVII w wojsko Rzeczypospolitej a ich przybycie do bazyliki poprzedił przemarsz z Zamku przez pułtuski rynek, piechoty, husarii z królem Janem III i Królową Marysieńką.Zdjęcia: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja InformacyjnaPROGRAM UROCZYSTOŚCI

18 września 2021

11.00

Uroczyste otwarcie – Dziedziniec Zamkowy
Przecięcie wstęgi i nadanie Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku imienia Ignacego Jana Paderewskiego

14.30

Turniej Husarii „O pierścień Lwa Lechistanu – Króla Jana III” – Polana na Podzamczu

17.30

Rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem - Plaża Miejska

1830

Koncert Jubileuszowy 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Halina Mlynkova z zespołem w amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona w Pułtusku

19 września 2021

11.15

Wymarsz husarii do Bazyliki

12.00

Msza św. w Bazylice w Pułtusku w intencji Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

13.00

Przejazd orszaku na Zamek

13.30

Piknik Husarii

15.00

Wielki Finał Husarii

Trzy dekady działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Polacy za granicą plasują się na szóstym miejscu w świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności kraju ojczystego. Mimo że każdy z nas mieszkających w Polsce ma w rodzinie bliższej lub dalszej osoby żyjące poza Polską, to powszechna wiedza o Polonii, Polakach poza granicami, w tym o przyczynach emigracji ostatnich 200 lat, wkładzie Polaków w rozwój „nowych ojczyzn”, znajomości historii Kresów, o Polonii amerykańskiej jako jednej z najbardziej zamożnych grup etnicznych w Stanach Zjednoczonych jest wciąż mała.

Polonia przypomina Polakom, czym jest miłość do ojczyzny

Ponad 20 milionów osób polskiego pochodzenia jest oczywiście wielkim wyzwaniem dla Polski w związku z pielęgnowaniem kultury i języka polskiego poza jej granicami, w potrzebie wspierania także materialnego, charytatywnego wielu środowisk polskich poza krajem. Wartość współpracy z Polonią i Polakami poza granicami jest nie do przecenienia przede wszystkim dla Polaków mieszkających w ojczyźnie. Dzięki niej przypominamy sobie o bogactwie i wartości polskiej kultury, pięknie i umiłowaniu języka ojczystego. Dzięki Polonii mamy także prawdziwe oparte na świadectwach lekcje patriotyzmu i budowaniu wspólnoty. W dzisiejszym świecie, w czasach globalizacji i skokowego rozwoju technologii, rozsiani po większości państw Polacy mają ogromny potencjał współpracy z macierzą w wymiarze ekonomicznym oraz stanowią nadal niewykorzystywany atut dla rozwoju Polski


CZYTAJ WIĘCEJ...

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” łączy tradycję z nowoczesnością


Perspektywa XXX-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pozwala spojrzeć szerzej na dotychczasową działalność i poddać ją ocenie. Stowarzyszenie przez trzy dekady zaznaczyło swoją obecność na każdym kontynencie i obecnie jest prężną organizacją skutecznie wspierającą Polonię i Polaków na Wschodzie. Gdyby miał Pan do wyboru tylko jedno największe osiągnięcie Stowarzyszenia na przestrzeni trzech dekad, co by to było?

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją wspierającą Polonię, Polaków i ich potomków, którzy z różnych powodów znaleźli się poza granicami kraju. Organizacja od początku istnienia ma status stowarzyszenia, co oznacza, że zrzesza ludzi, którzy dobrowolnie angażują się i pracują na rzecz idei, jaką jest pomoc rodakom w kultywowaniu polskości poza granicami kraju. Jest to grupa niemała, obecnie liczona w tysiącach osób. Z perspektywy ostatnich trzydziestu lat mogę z całą pewnością powiedzieć, że szczere zaangażowanie ludzi skupionych wokół Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Polski i ze świata, stanowi nasz wielki kapitał, pozwalający na prowadzenie szerokiego spektrum działalności.Rozmowa prezesem SWP Dariuszem Piotrem Bonisławskim


Jest nas 60 milionów, a łączy nas PolskaPolonia – jak to się zaczęło?

Szacunki wskazują na blisko dwudziestomilionową diasporę polską poza granicami kraju. Przyczyny emigracji były różne, ale możemy je klasyfi kować w dwóch bardzo szerokich kategoriach: społeczno-ekonomicznej i politycznej. Istnieją także inne, ale taki podział upraszcza nam przedmiot badań. Czym jest Polonia i jaka jest jej historia?

Według Słownika języka polskiego Polonię stanowią Polacy mieszkający na stałe za granicą. Objaśnienie to nie do końca oddaje rzeczywistość. Poszukując zdecydowanie bardziej adekwatnej defi nicji, trzeba dotrzeć do źródła powstania Polonii, jej kształtowania się oraz budowy i wzmacniania świadomości korzeni Polaków oraz potomków, a także ich emocjonalnego związku z krajem.Polonia – jak to się zaczęło? - więcej informacji

Polonia i Polacy poza granicami kraju - więcej informacji


30 lat temu… Powstanie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołano do życia w 1990 r. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Andrzej Stelmachowski, profesor prawa, a w latach 1989- 1991 marszałek Senatu. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie powstało w okresie niezwykle burzliwym dla najnowszych dziejów Polski.

Od zaprzysiężenia rządu Tadeusza Mazowieckiego nie minęło nawet pięć miesięcy. Polska wciąż była członkiem Układu Warszawskiego, w kraju stacjonowało ponad 50 tys. żołnierzy Armii Radzieckiej, a w Londynie nadal działał Rząd Polski na Uchodźstwie, wielu przedstawicieli Emigracji nie przekraczało progów konsulatów PRL. Wśród założycieli i członków Stowarzyszenia było wiele znanych osób życia publicznego, senatorów i posłów, hierarchów Kościołów chrześcijańskich, kombatantów, twórców kultury, wybitnych naukowców, lekarzy, prawników i dziennikarzy. To oni wyznaczyli stowarzyszeniu cele, które zapisane w statucie 30 lat temu, nadal nie tracą aktualności: inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą; upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju; pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji; działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju; pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim; wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swojej pozycji społeczno-ekonomicznej w krajach osiedlenia; obrona praw polskiej mniejszości narodowej; działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

Szczegółowy program Stowarzyszenia został opracowany, a następnie był modyfi kowany po konsultacjach przeprowadzonych w trakcie Konferencji „Kraj–Emigracja”, spotkania Polaków oraz osób polskiego pochodzenia z całego świata w Rzymie w 1990 r. oraz podczas kolejnych Światowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy w latach 1993, 2001, 2007, 2012 i 2018.


30 lat temu… Powstanie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”RZYM 1990. KONFERENCJA POD PATRONATEM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


Niedokończona misja.

Prezesi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Prezesi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”Działania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Wsparcie organizacji polonijnych i polskich poza granicami kraju

Przełom ustrojowo-polityczny, jaki nastąpił w 1989 r., spowodował również zmiany w polityce państwa w stosunku do Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Odpowiedzią na nowe wyzwania było powołanie do życia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które miało odbudować więzi diaspory z krajem i nieść pomoc wykluczonym ze zbiorowej pamięci narodu Polakom na Wschodzie.

Edukacja polonijna i działalność
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od 30 lat wspiera szkoły, nauczycieli i uczniów szkół polonijnych oraz polskich na całym świecie. Co roku przekazuje ze środków pozyskanych z budżetu państwa polskiego część dotacji fi nansowych na rzecz szkół i placówek. Między innymi dzięki temu większość instytucji oświatowych działa do dziś.


Kultura polska i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju

Wsparcie kultury to, według pierwszego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzeja Stelmachowskiego, jeden z głównych celów działalności Stowarzyszenia. Założyciel Stowarzyszenia wielokrotnie podkreślał konieczność realizacji zasady jedności kultury polskiej bez względu na miejsce jej powstawania.

Sport polonijny
 

Istotnym elementem wychowawczym i integrującym środowiska polonijne jest sport. Stąd w programie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” obecność licznych imprez sportowych, w tym także cieszących się szacowną, przedwojenną proweniencją Światowych Igrzysk Polonijnych.


Pomoc medyczna i charytatywna

Pierwszy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski uważał, że my, Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, stanowimy wspólnotę, co czyni nas odpowiedzialnymi za siebie nawzajem. Projekty i programy pomocowe świadczone przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od 1990 r. mają zróżnicowany charakter.

Dzieci i młodzież

„Wspólnota Polska” od początku swojej działalności szczególną troską otaczało najmłodsze pokolenia rodaków z zagranicy. W czasie trzech dekad na przełomie tysiącleci młodzi rodacy brali udział w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, wypoczynkowym, sportowo-rekreacyjnym oraz integracyjnym. Młodzież licznie uczestniczyła w koloniach, obozach, pobytach edukacyjnych, konferencjach i zlotach.


Media polonijne i polskie poza granicami kraju

W ramach wsparcia mediów polonijnych na świecie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” kieruje działania pomocowe w stronę polonijnych i polskich wydawców prasy, audycji radiowych oraz portali internetowych. Wsparcie beneficjentów jest odpowiedzią na ich potrzeby i dotyczy wszystkich możliwych i niezbędnych współcześnie zakresów tematycznych.

Domy Polonii i Domy Polskie

Dla realizacji celów statutowych i prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołało na obszarze Polski siedem Domów Polonii: Dom Polonii w Warszawie im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego – Biuro Zarządu Krajowego, Dom Polonii w Pułtusku – Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów, Dom Polonii w Ostródzie – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Stowarzyszenia, ponadto Domy Polonii znajdują się w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie.


Zaangażowanie w repatriację

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, począwszy od prezesury prof. Andrzeja Stelmachowskiego, angażowało się w sprawę repatriacji Polaków do ojczyzny, podkreślając zawsze wagę tematu i czyniąc go jednym z priorytetów misji organizacji. Stowarzyszenie w ciągu trzydziestu lat działalności inicjuje i współorganizuje przedsięwzięcia służące rodakom pragnącym osiedlić się na stałe na terytorium Polski, współpracując z administracją rządową, samorządową, placówkami dyplomatyczno-konsularnymi, parafi ami, organizacjami pozarządowymi.

Działalność inwestycyjna

Fundamentem funkcjonowania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” są bieżące kontakty z polskimi organizacjami na całym świecie i wspieranie ich w realizacji statutowej działalności zarówno poprzez fi nansowanie przedsięwzięć programowych, jak i poprzez działalność inwestycyjną. Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” w latach 1990-2020 realizowało liczne projekty inwestycyjne fi nansowane przez Kancelarię Senatu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zakres prac był bardzo zróżnicowany, ale cel był jeden: wsparcie środowisk polonijnych w ich działalności statutowej zarówno o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i lokalnym.Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wszystkich kadencji


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”Oddziały Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Bielsku-Białej
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Chełmie
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Częstochowie
Lubuski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Gorzowie Wielkopolskim
Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach
Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Kielcach
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Lublinie
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łodzi
Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Olsztynie
Opolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Poznaniu
Północnomazowiecki Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Pułtusku
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Siedlcach
Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Sopocie
Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Szczecinie
Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Toruniu
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie
Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we Wrocławiu
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Zamościu
Historia Światowych Zjazdów
Polonii i Polaków z Zagranicy
1929-2018

Skomplikowana historia naszego kraju sprawiła, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia rodaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad 100 lat. Sprawą restytucji państwa żyła cała polska emigracja XIX wieku, ta sama emigracja wykazała ofi arność, gdy wielka wojna narodów otworzyła przed Polakami szansę na odzyskanie wolności.

Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z Macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, są Zjazdy Polonii. Światowe spotkania Polonii i Polaków z zagranicy mają swoje solidne korzenie w II Rzeczpospolitej. Historia zatoczyła koło, gdyż do pierwszych zjazdów bezpośrednio odwołują się te organizowane już w wolnej Polsce po 1989 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” było współorganizatorem wszystkich Zjazdów po 1990 r.Historia Światowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy


Partnerzy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w minionym XXX-leciu stanowiła część polityki Polski wobec Polonii i Polaków za granicą i nie byłaby możliwa bez współpracy, życzliwości i zaangażowania ze strony władz Państwa Polskiego.

Fundamentem działalności Stowarzyszenia są stałe, bieżące kontakty z polonijnymi i polskimi organizacjami na całym świecie, pomoc i współpraca w realizacji projektów uwzględniających realne potrzeby środowisk przez nie reprezentowanych. W minionym 30-leciu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” nawiązało współpracę z organizacjami polonijnymi i polskimi oraz innymi instytucjami w 68 krajach...


Partnerzy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


PATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE INFORMATYCZNE I GRAFICZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ZDJĘCIA - © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
35952

facebook