ZA ZASŁUGI DLA SPORTU POLONIJNEGO

Konkurs Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, uznając sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię, organizują wspólnie konkurs, który ma nagrodzić osoby i instytucje zaangażowane w rozwój sportu polonijnego na świecie.

Kategorie nagród

  • polonijny klub – organizacja polonijna działająca na rzecz sportu polonijnego
  • animator sportu polonijnego
  • organizacja społeczna – samorząd lokalny – instytucja wspierająca sport polonijny
  • polonijny sportowiec roku

Nagrody przyznawane będą podczas uroczystej gali z możliwością jej organizacji w szczególnych przypadkach w trybie on-line. W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. "Wspólnota Polska" zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień dodatkowych oraz ustanawiania kolejnych kategorii lub ich likwidowania.

Zgłoszenia

Prawo do zgłaszania kandydatur mają organizacje, kluby, stowarzyszenia, firmy oraz osoby indywidualne działające w kraju i za granicą. Kandydatury zgłoszone, a nie nagrodzone w danym roku, będą rozpatrywane ponownie w kolejnych edycjach.

Jedna osoba lub organizacja może zgłosić kandydatów we wszystkich kategoriach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada 2021 roku.

Kapituła nagrody

Nagrody przyznaje Kapituła nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele SWP, PKOl oraz Komisji Turystyki i Sportu SWP. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

Partner honorowy

Partnerem honorowym jest Polski Komitet Olimpijski, wspierający wszystkie wydarzenia sportowe organizowane od lat przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


REGULAMIN KONKURSU


Sport polonijny we Wspólnocie Polskiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swej działalności wspiera aktywność Polonii i Polaków za granicą w rożnych formach. Sport zajmuje jedną z czołowych pozycji. Przez 30 lat Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń - igrzyska, turnieje, mistrzostwa, rozgrywki, spartakiady, zawody, mitingi, obozy sportowe - zarówno w kraju, jak i za granicą. Co roku w organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Polsce minimum 12 polonijnych wydarzeniach sportowych bierze udział ponad 4000 sportowców z 32 krajów, 50 organizacji i klubów ze wszystkich kontynentów rywalizując w minimum 26 dyscyplinach.

Wspólnota Polska konsekwentnie promuje polonijny ruch sportowy i wspiera kluby i organizacje bo ich udział w imprezach o charakterze globalnym przyczynia się do integracji sportowej Polonii świata. Sport stanowi też czynnik konsolidujący życie naszych rodaków poza ojczyzną, buduje więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe jak też aktywizuje zwłaszcza młode pokolenie, pełniąc istotną rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych barwach nie tylko promują Polskę poza granicami kraju, ale także umacniają własne poczucie tożsamości narodowej, stając się w naturalny sposób ambasadorami polskości w miejscu zamieszkania. Ze względu na wszystkie wymienione walory Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postrzega sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię i postanawia zorganizować konkurs "Zasłużeni dla sportu polonijnego" który uhonoruje najbardziej zasłużonych dla jego rozwoju.
REALIZACJA PROJEKTU

Partnerem honorowym konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
OPRACOWANIE informatyczne i graficzne PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
567

facebook