ZA ZASŁUGI DLA SPORTU POLONIJNEGO
Konkurs Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


„Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi” – te słowa Pierre de Coubertina, ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, towarzyszyły Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” od chwili powstania, przekonując nas jak wielką rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji, odgrywa sport i wysiłek fizyczny. Postrzegamy sport jako istotny czynnik kształtujący tożsamość narodową i postawy patriotyczne. Sport jest tą płaszczyzną, która, jak żadna inna, w sposób szczególny łączy Polaków żyjących na całym świecie.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, uznając sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię, są organizatorem konkursu „Za zasługi dla sportu polonijnego", mającego nagrodzić osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w rozwój sportu polonijnego na świecie.

ZA ZASŁUGI
DLA SPORTU POLONIJNEGO
EDYCJA 2023


ZA ZASŁUGI
DLA SPORTU POLONIJNEGO
EDYCJA 2022


ZA ZASŁUGI
DLA SPORTU POLONIJNEGO
EDYCJA 2021


POLSKA-POLONIA
NOWE PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY


O KONKURSIE


Za nami już dwie edycje nagród "Za Zasługi Dla Sportu Polonijnego" w którychwyróżniliśmy osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w rozwój sportu polonijnego na świecie. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim.

Nagroda przyznawana jest zawsze podczas uroczystej gali z możliwością jej organizacji w szczególnych przypadkach w trybie on-line.

Zgłoszenia na polonijnego sportowca roku

Prawo do zgłaszania kandydatury na sportowca polonijnego roku mają organizacje, kluby, stowarzyszenia, firmy oraz osoby indywidualne działające w kraju i za granicą. Kandydatury zgłoszone, a nie nagrodzone w danym roku, będą rozpatrywane ponownie w kolejnych edycjach.

Jedna osoba lub organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Kapituła nagrody

Nagrody przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele SWP, PKOl oraz Komisji Turystyki i Sportu SWP.
Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

Partner honorowy

Partnerem honorowym jest Polski Komitet Olimpijski, wspierający wszystkie wydarzenia sportowe organizowane od lat przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


REGULAMIN KONKURSU

Sport polonijny we Wspólnocie Polskiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swej działalności wspiera aktywność Polonii i Polaków za granicą w rożnych formach. Sport zajmuje jedną z czołowych pozycji. Przez 30 lat Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń - igrzyska, turnieje, mistrzostwa, rozgrywki, spartakiady, zawody, mitingi, obozy sportowe - zarówno w kraju, jak i za granicą. Co roku w organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Polsce minimum 12 polonijnych wydarzeniach sportowych bierze udział ponad 4000 sportowców z 32 krajów, 50 organizacji i klubów ze wszystkich kontynentów rywalizując w minimum 26 dyscyplinach.

Wspólnota Polska konsekwentnie promuje polonijny ruch sportowy i wspiera kluby i organizacje bo ich udział w imprezach o charakterze globalnym przyczynia się do integracji sportowej Polonii świata. Sport stanowi też czynnik konsolidujący życie naszych rodaków poza ojczyzną, buduje więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe jak też aktywizuje zwłaszcza młode pokolenie, pełniąc istotną rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych barwach nie tylko promują Polskę poza granicami kraju, ale także umacniają własne poczucie tożsamości narodowej, stając się w naturalny sposób ambasadorami polskości w miejscu zamieszkania. Ze względu na wszystkie wymienione walory Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postrzega sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię i postanawia zorganizować konkurs "Zasłużeni dla sportu polonijnego" który uhonoruje najbardziej zasłużonych dla jego rozwoju.
REALIZACJA PROJEKTU

Partnerem honorowym konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.


PROJEKT SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
OPRACOWANIE informatyczne i graficzne PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 27429 OSÓBfacebook