Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy
Za zasługi dla sportu polonijnego 2021


W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się 3 grudnia 2021 roku konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" "Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy". Oba podmioty od lat współpracują na rzecz rozwoju sportu polonijnego na świecie a owocem tego są dziesiątki imprez - od tych największych w randze olimpiad i zawodów światowych, przez regionalne do lokalnych. Wszystkie w duchu szlachetnej rywalizacji spajają środowiska polskie niezależnie od miejsca zamieszkania naszych Rodaków oraz pozwalają na ich integrację ponad wszelkimi granicami wyznaczonymi przez geografię czy politykę. Bo taka jest natura sportu - jak podkreślano w wystąpieniach - i dlatego warto go wspierać.

Tej tematyce swoje wystąpienia poświęcił w słowie wstępnym Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Rozwinęli ją goście honorowi konferencji:

Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

W wystąpieniach programowych nakreślono przyszłe plany, potrzeby, perspektywy rozwoju współpracy organizacji polonijnych na rzecz sportu i nie tylko.

Tego zadania podjęli się:

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – przedstawienie działalności SWP
Ambasador dr Witold Rybczyński – Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl i Komisji Sportu i Turystyki SWP – przedstawienie współpracy SWP – PKOl

RELACJA FILMOWA Z KONFERENCJI


Streaming, produkcja filmowa © Polonijna Agencja InformacyjnaZa zasługi dla sportu polonijnego

Konferencja była okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia nowych perspektyw, a także uhonorowania zasłużonych dla rozwoju idei polonijnego sportu. Nagrody "Za zasługi dla sportu polonijnego" odebrali zarówno "Polonijny sportowiec roku" - zwycięzcą został Paweł Myśliwiec z USA jak też "Animator sportu polonijnego" - laur przypadł Henrykowi Cieślarowi z Republiki Czeskiej. W kategorii "Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego" nagrodę uzyskało Miasto Toruń. Prezydentem Miasta jest Michał Zaleski, nagrodę w jego imieniu odbiera Zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. W kategorii "Instytucja działająca na rzecz sportu polonijnego" nagrodę uzyskała Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie. Dyrektorem szkoły jest p. Marian Kaczanowski.Rola samorządów

Niebagatelną rolę w organizacji wydarzeń polonijnych - zarówno sportowych jak edukacyjnych, czy kulturalnych dziejących się w Polsce, mają samorządy lokalne. Przykładem może być wieloletnia już akcja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odbywająca się pod hasłem "Lato z Polską".

Tomasz Różniak – Skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował akcje społeczne na rzecz Polonii i Polaków za granicą, organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski we współpracy z samorządami lokalnymi. Omówił możliwości wspólnych przedsięwzięć w kolejnych latach. oraz kalendarz wydarzeń sportu polonijnego na lata kolejne apelując jednocześnie o włączenie się samorządów w te szczytne przedsięwzięcia.

Ponieważ współpraca z samorządami ma już wymierne efekty w trakcje konferencji Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Rady Krajowej SWP, Krzysztof Łachmański – Wiceprezes SWP, Hanka Gałązka Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej SWP wręczyli jej przedstawicielom specjalne podziękowania.

Otrzymali je:

Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako
Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin – dyplom odebrał Łukasz Bielewski Dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prezydent Torunia Michał Zaleski – dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz
Wójt Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak – dyplom odebrał Zastępca Burmistrza Niepołomic Michał Hebda
Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Chrupek
Burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk – dyplom odebrał Zastępca Burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk – dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak
Wójt Gminy Zatory Grzegorz Roman Falba
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski – dyplom odebrał Wiceprezydent Miasta Łomża Andrzej Stypułkowski
Wójt Gminy Winnica Robert Artur Wróblewski
Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski - dyplom odebrał Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego - Paweł MostowyNowe perspektywy

Opieka nad Polonią i Polakami za granicą jest wieloaspektowa, ale bez wątpienia jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przez polskim rządem oraz samorządami jest ułatwienie powrotu do ojczyzny osobom, które nie z własnego wyboru znalazły się poza granicami Polski. Temat repatriacji i roli jaką mogą w niej pełnić lokalne społeczności omówiła Aleksandra Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP.

Nową perspektywą relacji z Polonią mogą stać się kontakty gospodarcze. Sebastian Jaworowski – Członek Zarządu SWP – nakreślił plany takiej współpracy, korzyści z tego płynące zwłaszcza w dobie globalizacji ekonomicznej. Ten wątek - jak przypomniano - pojawił się na ostatnim Polonijnym Forum Ekonomicznym w Karpaczu, organizowanym przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".Podziękowania za wsparcie

A skoro o biznesie mowa, konferencja była okazją do wyrażenia podziękowania za wsparcie inicjatyw polonijnych przez polskie firmy.

Słowa uznania skierowano do:

Tomasza Hinca - Prezesa Zarządu Grupy Azoty SA - w imieniu którego wystąpił Marek Wadowski wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA
Marka Chraniuka– prezesa PKP Intercity S.A.
Katarzyny Różyckiej– prezes Fundacji Orlen
Małgorzaty Gośniowskiej-Kola – dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Andrzeja Dołęgi – Dyrektora ds. Administracji KROSS SAMedale 30-lecia Wspólnoty Polskiej

Historia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" to już 30 lat działań na rzecz naszych Rodaków rozsianych po całym świecie. Z tej okazji osobom zasłużonym dla organizacji wręczane są medale pamiątkowe. Tym razem w dowód uznania dla wsparcia udzielanego Wspólnocie medale przekazano poseł Joannie Fabisiak i burmistrzowi Ostrowii Mazowieckiej Jerzemu Bauerowi. Mamy nadzieję, że będą przypominały wszystkie wspólne osiągnięcia.

Niezwykle bogatą w treści konferencję zakończył apel prowadzącego spotkanie redaktora Henryka Urbasia o podpisanie symbolicznej deklaracji dalszej współpracy na rzecz środowisk polonijnych. Apel tak skuteczny ale i zrozumiały dla przybyłych gości, że szybko zabrakło wolnego miejsca na pokaźnych rozmiarów tablicy. I to niezwykle cieszy.

O sporcie polonijnym i nowych płaszczyznach współpracyWiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski

 
NAGRODZENI"Polonijny sportowiec roku" - Paweł Myśliwiec z USA
"Animator sportu polonijnego" - Henryk Cieślar z Republiki Czeskiej.Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja InformacyjnaZA ZASŁUGI DLA SPORTU POLONIJNEGO
Konkurs Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Laureaci 2021


„Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi” – te słowa Pierre de Coubertina, ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, towarzyszyły Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” od chwili powstania, przekonując nas jak wielką rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji, odgrywa sport i wysiłek fizyczny. Postrzegamy sport jako istotny czynnik kształtujący tożsamość narodową i postawy patriotyczne. Sport jest tą płaszczyzną, która, jak żadna inna, w sposób szczególny łączy Polaków żyjących na całym świecie.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, uznając sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię, zorganizowali w tym roku po raz pierwszy konkurs „Za zasługi dla sportu polonijnego", mający nagrodzić osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w rozwój sportu polonijnego na świecie.

Tegoroczni laureaci:

W kategorii "Polonijny sportowiec roku"
nagrodę uzyskał Paweł Myśliwiec, USA.

W kategorii "Animator sportu polonijnego"
nagrodę uzyskał Henryk Cieślar, Republika Czeska.

W kategorii "Instytucja działająca na rzecz sportu polonijnego"
nagrodę uzyskała Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie
której dyrektorem jest Marian Kaczanowski

W kategorii "Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego"
nagrodę uzyskało Miasto Toruń.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


Te zaszczytne wyróżnienia zostaną przekazane laureatom w trakcie konferencji „Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy”, podczas której odbędzie się gala nagród „Za zasługi dla sportu polonijnego" - 3 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie.Paweł Myśliwiec

Paweł Myśliwiec urodził się w Nowym Sączu.
Swoją przygodę ze sportem zaczął w wieku 12 lat, zapisując się do klubu SKS Start Nowy Sącz, do sekcji kajakarstwa górskiego. Tą dyscypliną sportu zainteresował go jego ojciec chrzestny Jerzy Stanuch - olimpijczyk z Monachium w slalomie kajakowym, medalista Mistrzostw Świata. Był członkiem kadry narodowej juniorów, a następnie seniorów w kajakarstwie górskim. W roku 1991 brał udział w zawodach przedolimpijskich w Barcelonie. W wieku 21 lat, ze względu na emigrację do USA był zmuszony przerwać swoją karierę sportową. Po kilku latach, mieszkając już w Stanach Zjednoczonych, postanowił wrócić do kajaków, czego owocem było zdobycie w roku 2000 tytułu Mistrza Polski. W roku 2017 zapisał się do nowojorskiego klubu biegowego Polska Running Team i również w tym roku wystartował w swoim pierwszym maratonie w Nowym Jorku. Obecnie ma na koncie 11 maratonów. Swój najlepszy rezultat osiągnął w Chicago w roku 2019, uzyskując czas 2.49.03.
Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Polish American Sports Association, a od roku 2018 również przewodniczy nowojorskiemu klubowi biegowemu Polska Running Team. Z wyksztalcenia jest fizjoterapeutą, ukończył AWF w Krakowie i zawód ten wykonuje do chwili obecnej rehabilitując nowojorskich pacjentów.

Henryk Cieślar

Henryk Cieślar urodził się w Czeskim Cieszynie
Na stałe mieszka w Beskidach na Śląsku Cieszyńskim - na Zaolziu. W polskiej szkole podstawowej był uczestnikiem Zjazdów Gwiaździstych - zimowych igrzysk sportowych młodzieży. W czasie studiów w Polsce występował jako reprezentant Uniwersytetu Śląskiego w Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim.
Od roku 1982 jako pracownik etatowy Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego zaangażował się i włączył aktywnie do organizowania sportu polskiego na Zaolziu. Obecnie pełni również funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”. Każdorazowo organizuje wyjazd drużyny Zaolzia na Polonijne Igrzyska Sportowe. W ostatniej dekadzie ekipa Zaolzia plasowała się na I miejscu w kwalifikacjach drużynowych oraz zdobyła niezliczoną ilość lokalnych mistrzostw i turniejów sportowych. Jest aktywnym uczestnikiem Sejmików Polonijnych PKOL, wybieranym również na starostę Sejmiku. Jest członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Komisji Sportu i Turystyki Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Z osiągnięć sportowych najbardziej sobie ceni złoty medal wywalczony w 2020 r. na I Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich w Gdyni.
Zamiłowania Henryka Cieślara to m.in. narciarstwo alpejskie, żeglarstwo, nurkowanie, turystyka piesza i rowerowa oraz jako prezesa Towarzystwa Beskidzkich Kucharzy – kulinaria.


Szkoła Sportowa
Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie

została otworzona w 2004 roku w obwodzie, gdzie ponad 60% stanowią Polacy. Dzięki temu młodzież polskiego pochodzenia otrzymała możliwość fizycznego rozwoju swoich zdolności w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Polscy sportowcy ze szkoły wielokrotnie stawali na najwyższym schodku podium w mistrzostwach Litwy i międzynarodowych zawodach, w tym biathloniści, narciarze, lekkoatleci i siatkarze.
Szkoła Sportowa dużo uwagi zwraca na uświadomienie tożsamości narodowej poprzez organizację imprez sportowych, poświęconych ważnym wydarzeniem Polski: Biegi Konstytucji 3 Maja, Dnia Niepodległości Polski – rajd rowerowy 11 listopada od miejsca narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Zułowa do kwatery legionistów na cmentarzu w Niemenczynie. Sportowcy Szkoły aktywnie uczestniczą w Letnich i Zimowych Igrzyskach Polonijnych w Polsce, biegach Ireny Szewińskiej, w turniejach siatkówki, piłki nożnej i koszykówki, odbywających się w Polsce.
Dyrektorem szkoły jest pan Marian Kaczanowski - 18-krotny mistrz Litwy i medalista młodzieżowych mistrzostw ZSRR w biathlonie.

Miasto Toruń

 

Toruń to jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych w północnej Polsce. Miasto od lat aktywnie wspiera polonijnych sportowców i młodzież polonijną poprzez organizację dedykowanych dla nich wydarzeń. Letnie Igrzyska Polonijne odbyły się tam już dwukrotnie w roku 2009 oraz 2017 i cieszyły się wielkim uznaniem uczestników zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kulturalno-integracyjnym.
Od początku powstania akcji „Lato z Polską w Toruniu odbywają się pobyty edukacyjne dla młodzieży polonijnej, głównie o charakterze sportowym. Nie inaczej było w tym roku. To w tym mieście organizowane są również polonijne turnieje szachowe.
Toruń jest prawdziwym domem dla polonijnych sportowców, domem pełnym serdecznej, rodzinnej atmosfery, wspominanym z nostalgią przez lata.

O KONKURSIE


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim, uznając sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię, organizują wspólnie konkurs, który ma nagrodzić osoby i instytucje zaangażowane w rozwój sportu polonijnego na świecie.

Kategorie nagród

  • polonijny klub – organizacja polonijna działająca na rzecz sportu polonijnego
  • animator sportu polonijnego
  • organizacja społeczna – samorząd lokalny – instytucja wspierająca sport polonijny
  • polonijny sportowiec roku

Nagrody przyznawane będą podczas uroczystej gali z możliwością jej organizacji w szczególnych przypadkach w trybie on-line. W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. "Wspólnota Polska" zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień dodatkowych oraz ustanawiania kolejnych kategorii lub ich likwidowania.

Zgłoszenia

Prawo do zgłaszania kandydatur mają organizacje, kluby, stowarzyszenia, firmy oraz osoby indywidualne działające w kraju i za granicą. Kandydatury zgłoszone, a nie nagrodzone w danym roku, będą rozpatrywane ponownie w kolejnych edycjach.

Jedna osoba lub organizacja może zgłosić kandydatów we wszystkich kategoriach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada 2021 roku.

Kapituła nagrody

Nagrody przyznaje Kapituła nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele SWP, PKOl oraz Komisji Turystyki i Sportu SWP. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

Partner honorowy

Partnerem honorowym jest Polski Komitet Olimpijski, wspierający wszystkie wydarzenia sportowe organizowane od lat przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


REGULAMIN KONKURSU


Sport polonijny we Wspólnocie Polskiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swej działalności wspiera aktywność Polonii i Polaków za granicą w rożnych formach. Sport zajmuje jedną z czołowych pozycji. Przez 30 lat Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń - igrzyska, turnieje, mistrzostwa, rozgrywki, spartakiady, zawody, mitingi, obozy sportowe - zarówno w kraju, jak i za granicą. Co roku w organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Polsce minimum 12 polonijnych wydarzeniach sportowych bierze udział ponad 4000 sportowców z 32 krajów, 50 organizacji i klubów ze wszystkich kontynentów rywalizując w minimum 26 dyscyplinach.

Wspólnota Polska konsekwentnie promuje polonijny ruch sportowy i wspiera kluby i organizacje bo ich udział w imprezach o charakterze globalnym przyczynia się do integracji sportowej Polonii świata. Sport stanowi też czynnik konsolidujący życie naszych rodaków poza ojczyzną, buduje więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe jak też aktywizuje zwłaszcza młode pokolenie, pełniąc istotną rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych barwach nie tylko promują Polskę poza granicami kraju, ale także umacniają własne poczucie tożsamości narodowej, stając się w naturalny sposób ambasadorami polskości w miejscu zamieszkania. Ze względu na wszystkie wymienione walory Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postrzega sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię i postanawia zorganizować konkurs "Zasłużeni dla sportu polonijnego" który uhonoruje najbardziej zasłużonych dla jego rozwoju.
REALIZACJA PROJEKTU

Partnerem honorowym konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.


PROJEKT SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
OPRACOWANIE informatyczne i graficzne PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 26824 OSÓBfacebook