REGULAMIN NAGRODY
„ZA ZASŁUGI DLA SPORTU POLONIJNEGO”


 1. Organizatorem konkursu „Za zasługi dla sportu polonijnego” jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (zwane dalej SWP)
 2. Partnerem honorowym konkursu jest Polski Komitet Olimpijski (zwany dalej PKOl)
 3. Konkurs organizowany jest raz w roku
 4. Nagrody Za zasługi dla sportu polonijnego przyznawane są w 4 kategoriach:
  • polonijny klub – organizacja polonijna działająca na rzecz sportu polonijnego
  • animator sportu polonijnego
  • organizacja społeczna – samorząd lokalny – instytucja wspierająca sport polonijny
  • polonijny sportowiec roku
 5. Nagrody przyznawane będą podczas uroczystej gali z możliwością jej organizacji w szczególnych przypadkach w trybie on-line
 6. W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca
 7. SPW zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień dodatkowych
 8. SWP zastrzega sobie prawo ustanawiania kolejnych kategorii lub ich likwidowania
 9. Prawo do zgłaszania kandydatur mają organizacje, kluby, stowarzyszenia, firmy oraz osoby indywidualne działające w kraju i za granicą
 10. Kandydatury zgłoszone, a nie nagrodzone w danym roku, będą rozpatrywane ponownie w kolejnych edycjach
 11. Jedna osoba lub organizacja może zgłosić kandydatów we wszystkich kategoriach
 12. Nagrody przyznaje Kapituła nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele SWP, PKOl oraz Komisji Turystyki i Sportu SWP
 13. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.
REALIZACJA PROJEKTU

Partnerem honorowym konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.


PROJEKT SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
OPRACOWANIE informatyczne i graficzne PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 26823 OSÓBfacebook