POCZĄTKUJĄCY

EMI I MAKS
W POLSKIEJ SZKOLE


W oświatowych środowiskach polonijnych bardzo dużo mówi się o konieczności wprowadzania podręczników przystosowanych do realiów, w jakich żyją polonijni uczniowie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii uwzględniło potrzeby tej grupy uczniów, tworząc pakiet edukacyjny „Emi i Maks w polskiej szkole”, co było możliwe dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pakiet materiałów „Emi i Maks w polskiej szkole” składa się z podręcznika, ćwiczeń (podzielonych na trzy części) oraz przewodnika dla nauczyciela. Publikacja jest kierowana do uczniów klas początkujących, którzy poznają język i kulturę polską podczas zajęć prowadzonych w polskiej szkole w Irlandii oraz ich nauczycieli i rodziców.LEKCJE - WSKAZÓWKI - ĆWICZENIALEKCJA 1


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 2


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 3


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 4


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 5


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 6


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 7


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 8


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 9


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 10


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 11


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 12


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 13


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 14


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 15


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 16


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 17


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 18


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 19


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 20


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 21


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 22


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 23


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 24


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 25


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 26


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 27


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 28


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 29


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 30


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 31


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 32


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 33


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ


LEKCJA 34


LEKCJA


WSKAZÓWKI


KARTA ĆWICZEŃ
ZESZYTY ĆWICZEŃ


CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3
Życzymy wszystkim dobrej nauki z Emi i Maksem!


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
OPROGRAMOWANIE PROJEKTU I PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ZASADY UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW

Użytkownikowi portalu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści podręczników w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW w jakiejkolwiek postaci, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).