SWP
2024-05-26 Twój głos się liczy! Eurowybory 2024 Polska

Eurowybory - od pewnego czasu słyszymy o nich we wszystkich mediach, kandydatów na posłów Parlamentu Europejskiego możemy spotkać na ulicach naszych miejscowości. Znowu pojawiły się przedwyborcze plakaty... czy powinniśmy się nimi interesować? Jakie aspekty naszego członkostwa w Unii Europejskiej mogą być ważne dla przeciętnego obywatela - także tego, który nie pasjonuje się bieżącą polityką? Okazuje się, że jest ich wiele.

Czy Unia jest dla nas ważna?

Odpowiedź na to pytanie jest pochodną korzyści, które płyną z przynależności do rodziny europejskich narodów. Od razu zrobimy zastrzeżenie, że nie rozstrzygamy jak ta rodzina ma ostatecznie wyglądać, a jedynie co faktycznie, na co dzień nam daje. I tak, najważniejsze to:

Bezpieczeństwo

Dzięki partnerstwu i kontaktom z innymi państwami podzielającymi nasze wartości. Zagadnienie jest bardzo szerokie, ale najprościej mówiąc dbamy o siebie, bo prowadzimy wspólnie handel, wymianę naukową, otwarty rynek pracy itp. To korzystne dla wszystkich i zachowanie status quo jest cenne. Inną kwestią są akcenty i szczegółowe rozwiązania w tej materii, które mogą być różnie postrzegane w poszczególnych krajach. I to zrozumiałe, ważne jednak, że jest płaszczyzna do dyskusji i poszukiwania kompromisowych rozwiązań. Tym różni się Europa XXI wieku od mrocznych doświadczeń poprzednich stuleci, kiedy argumentem była siła, a siła argumentu nie miała żadnego (lub niewielkie) znaczenie.

W tym miejscu dotykamy innego znaczenia bezpieczeństwa - suwerenności, niepodległości, zachowania państwowości. Wydarzenia na wschodzie wymuszają niestety i takie rozważania. O ile Unia Europejska wprost nie daje gwarancji militarnych, to jednak wraz z NATO i sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi stwarza perspektywę myślenia o paneuropejskim bezpieczeństwie jako wysiłku wielu narodów. Powód jest prosty - w interesie całej UE jest zachowanie pokojowej współpracy państw zwłaszcza w sferze gospodarczej, bo to przyczynia się do ich rozwoju a przez to dobrobytu obywateli. Każde zaburzenie tego procesu winno konsolidować wysiłki na rzecz zapobieżenia zagrożeniom. Wiemy oczywiście, że groźba przyszłej wojny jest inaczej odbierana przez Europę południową i zachodnią, odległą od aren wschodniego konfliktu, a inaczej przez Polaków, czy kraje nadbałtyckie. I to zrozumiałe, ale wyobraźmy sobie, że nie istnieje miejsce, gdzie wspólnie o tym możemy rozmawiać?... a takim przecież jest Parlament Europejski.

Wolność

Podróżowania, osiedlania się, podejmowania pracy, nauki, działalności gospodarczej, handlu ... dużo wolności i swobody, od Bugu do wybrzeży Atlantyku, od Morza Północnego do Śródziemnego. Parafrazując klasyka "Ten to doceni, kto cię stracił" - właśnie, oby nie. Starsze pokolenie pamięta granice, wizy, paszporty. Młode już nie i na szczęście. Dla jednych i drugich dzisiaj Europa stoi otworem. Daje szanse ale i stawia wyzwania. Podstawowym jest pogodzenie interesów wszystkich, a ponieważ wszyscy nie mogą być tak samo zadowoleni - to dość oczywiste - należy się porozumieć, szukać złotego środka. To czyni m.in (nie będziemy wchodzili w szczegóły funkcjonowania Unii Europejskiej) Parlament, w których zasiadają reprezentacji całej wspólnoty. Od ich mądrości zależy jak wygląda nasz wspólny dom, dlatego my musimy również wybierać mądrze. Temu służą eurowybory.

Rozwój

Zwłaszcza Polska doświadczyła wielu zakrętów w historii, które uniemożliwiały normalny, harmonijny rozwój. Bądź to nie mieliśmy suwerenności, bądź też byłą mocno ograniczona. Mimo talentów, ba! geniuszy naszych rodaków, ich starania nie przekładały się na efekty dostępne ogółowi narodu. We własnym gronie możemy być szczerzy - często bieda zaglądała nam w oczy. Wyrwanie się w okowów komunizmu (pojęcie oczywiście jest umowne, bo w istocie dotyczyło hegemonii ZSRR) mozolnie pięliśmy się w górę realizując nasze ambicje i aspiracje. Rzeczywisty impuls rozwojowy przyszedł wraz z akcesją do Unii Europejskiej. I mimo, że transformacja była operacją bolesną, z perspektywy czasu widać, że niezbędną i opłacalną. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, i tak dalej i tak dalej. To one zmieniały nasze otoczenie i poziom życia. Oczywiście, że rzecz w tym, aby umieć z nich korzystać i wespół z innymi wyznaczać kolejne cele. To również rola Parlamentu Europejskiego.

Zaznaczyliśmy naszym zdaniem, czyli subiektywnie, trzy najważniejsze aspekty europejskiej wspólnoty. Każdy może dodać kolejne i każdy ma prawo do własnej ich oceny. Ważne, żeby jej dokonać, czyli mieć własne zdanie i na jego podstawie dokonać wyboru reprezentanta naszych (ale nie naszych egoistycznie) interesów. Wizje Polski i jej miejsca w Europie i świecie mogą i są różne, to zupełnie normalne zjawisko, jednak zaangażowanie w ich realizacje winno być celem wspólnym. Dlatego namawiamy na udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tam też - nie tylko w narodowym Sejmie - ważą się nasze losy.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego informatora wyborczego w którym dowiemy się o polskich kandydatach do Europarlamentu, sposobie głosowania, głosowaniu za granicą , kiedy głosuje się w innych państwach oraz kiedy poznamy wyniki.
WYKORZYSTAJ SWÓJ GŁOS - WYBORY EUROPEJSKIE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów