SWP
2023-03-20 XX Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej
8-10 maja 2023 - Pułtusk
Polska

Już 8 maja 2023 roku w Pułtusku zapraszamy na jubileuszowe XX Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej, których współorganizatorem jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w wielkim święcie lekkiej atletyki jakim są coroczne Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej. Postać wybitnej sportsmenki, symbolu polskich osiągnięć olimpijskich patronuje nam od początku organizacji zawodów. Przez wiele lat Pani Irena czyniła to osobiście co przyczyniło się do niebywałej popularności biegów, obecnie zaś my chcemy uczcić Jej pamięć, organizując dwudzieste, jubileuszowe zawody.

Tegoroczne biegi to również okazja do popularyzacji biegania i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, idei olimpijskiej poprzez spotkania z polskimi olimpijczykami, ale też - co bardzo istotne - włączanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do sportu masowego.


W PORTALU BIEGÓW IRENY SZEWIŃSKIEJ

Celem przedsięwzięcia jest

 • Popularyzacja biegania i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 • Popularyzacja idei olimpijskiej - spotkania z olimpijczykami
 • Upamiętnienie Patronki Biegów – p. Ireny Szewińskiej
 • Włączanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do sportu masowego

Zgłoszenia

Uprawnionymi do zgłaszania uczestników są kluby sportowe lub bezpośrednio szkoły

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 (www.psp4pultusk.edu.pl).
W celu zgłoszenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.
Ewentualne zmiany w zgłoszeniach w dniu zawodów do godziny 9.30 przy stanowisku komputerowym. Zmian dokonać należy przed weryfikacją.


ZGŁOSZENIA

ORGANIZATORZY BIEGÓW

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Burmistrz Miasta Pułtusk,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
Młodzieżowy Klub Sportowy w Pułtusku


REGULAMIN

XX MIĘDZYNARODOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH IRENY SZEWIŃSKIEJ

1. Organizatorzy:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
 • Młodzieżowy Klub Sportowy w Pułtusku
 • Burmistrz Miasta Pułtusk

SPONSORZY: Grupa POLMLEK (sponsor generalny)

2. Termin i miejsce:

 • 9.05.2023 r. Pułtusk - Rynek. Początek biegów godzina 11.00. Sekretariat czynny od godziny 9.00.
 • Zawody odbędą się w Pułtusku. Start / meta – park zamkowy Domu Polonii w Pułtusku. Parking dla pojazdów (również autokarów) zabezpieczony zostanie na terenie Domu Polonii i ew. Rynku.

3. Cel:

 • Popularyzacja biegania i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Popularyzacja idei olimpijskiej - spotkania z olimpijczykami.
 • Upamiętnienie Patronki Biegów – p. Ireny Szewińskiej.
 • Włączanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do sportu masowego.

4. Warunki organizacyjne w okresie funkcjonującego stanu epidemicznego w Polsce:

 • Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi

5. Program zawodów:

Biegi rozgrywane będą w następującej kolejności:

 • dziewczęta - rocznik 2014 i młodsze - 300m.
 • chłopcy - rocznik 2014 i młodsi - 500m.
 • dziewczęta - rocznik 2012 - 2013 - 700m.
 • chłopcy - rocznik 2012 - 2013 - 900m.
 • dziewczęta - rocznik 2010 - 2011 - 900m.
 • chłopcy - rocznik 2010 – 2011 -1100m.
 • dziewczęta-rocznik 2008 - 2009 -1100m.
 • chłopcy - rocznik 2008 - 2009 -1500m.
 • pozostali zawodnicy – uczniowie i studenci (w tym uczniowie i studenci „polonijni”) - OPEN - 5000m

Biegi rozegrane będą również w kategorii osób niepełnosprawnych (start integracyjnie z zawodnikami pełnosprawnymi; oddzielna klasyfikacja medalowa):

 • dziewczęta (niepełnosprawność intelektualna umiarkowana i lekka) – rocznik 2007 i młodsze - 500 m
 • chłopcy (niepełnosprawność intelektualna umiarkowana i lekka) – rocznik 2007 i młodsi - 700 m

6. Zgłoszenia:

Uprawnionymi do zgłaszania uczestników są kluby sportowe lub bezpośrednio szkoły

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 (www.psp4pultusk.edu.pl).
W celu zgłoszenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.
Formularze należy wypełnić do 5 maja 2023 r. godz. 16:00

Ewentualne zmiany w zgłoszeniach w dniu zawodów do godziny 9.30 przy stanowisku komputerowym. Zmian dokonać należy przed weryfikacją.

7. Weryfikacja:

 • W dniu zawodów od godziny. 9.30 do 10.00
 • Kierownik ekipy odbiera w sekretariacie imprezy numery i karty startowe dla całej ekipy. Dokonuje ewentualnych zmian przy stanowisku komputerowym i zgłasza się do weryfikacji z kartą zgłoszeniową (oryginałem) oraz badaniami lekarskimi całej ekipy.

Uwaga! Każda ekipa musi zabezpieczyć we własnym zakresie agrafki do przypięcia podwójnego numeru startowego (z przodu i z tyłu).

8. Nagrody i punktacja:

Trzy pierwsze miejsca indywidualnie w każdym biegu nagrodzone będą dyplomem.

 Prowadzone będą drużynowe klasyfikacje:

 • Na najlepszą szkołę podstawową - puchar Burmistrza Pułtuska
 • Na najlepszy klub sportowy - puchar IRENY SZEWIŃSKIEJ
 • Na najliczniej reprezentowany ośrodek szkolno – wychowawczy (w przypadku zgłoszenia zawodników z co najmniej trzech ośrodków).

Do punktacji uwzględniane będzie pierwszych 30 osób w każdym biegu, według zasady:

Lokata

1

2

3

4-5

6-7

8-10

11-15

16-20

21-25

26-30

Punkty

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

9. Trasa

 • Start do każdego biegu odbędzie się z okolic plaży miejskiej. Trasa początkowa prowadzi po drodze o nawierzchni naturalnej, a w części końcowej po kostce brukowej na Rynku, gdzie zlokalizowano metę.

10. Ubezpieczenie:

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na zgłaszających.

11. Inne postanowienia:

Start do kolejnych biegów odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu biegu poprzedniego (średnio co 10 minut). Przed biegiem zawodnicy zbierają się w miejscach wskazanych przez sędziów (w okolicach fontanny na Rynku), w których oznakowane zostaną ich karty startowe, a następnie będą przeprowadzeni na linię startu.

Koszty dojazdu pokrywają jednostki delegujące.

12. Patronat:

Patronat nad zawodami sprawują:

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Burmistrz Miasta Pułtusk
 • Patronat medialny (lokalnie) – Tygodnik Pułtuski”. (www.pultuszczak.pl)
 • Patronat medialny (lokalnie) – Pułtuska Gazeta Powiatowa”. (www.pultusk24.pl)
 • Patronat medialny (Internet) – Portal WPU24.pl (www.wpu24.pl)
 • Patronat medialny (Internet) – Pułtusk News (https://pultusk.news/)
 • Polonijna Agencja Informacyjna (pai.media.pl)
 • Katolickie Radio Diecezji Płockiej (krdp.fm)

Patronat sportowy nad zawodami sprawują:

 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Związek Lekkiej Atletyki

13. Przetwarzanie danych osobowych:

 • Dane osobowe dzieci/uczniów przekazywane są przez rodziców/prawnych opiekunów dobrowolnie.
 • Zgłaszający przekazują dane osobowe pozwalające na sklasyfikowanie uczestnika zawodów w odpowiedniej grupie wiekowej.
 • Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej z siedzibą w Pułtusku (06-100) przy ul. New Britain 1 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt z administratorem możliwy jest w siedzibie szkoły w godz. 8.00-16.00 lub pod nr telefonu: 23 692 1095.
 • Zbieranie danych osobowych odbywa się na podstawie złożonego oświadczenia z klauzulami informacyjnymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do Regulaminu.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów