SWP
2022-09-19 I MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ GOLFOWY
21-24.10.2022
Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" serdecznie zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Polonijnym Turnieju Golfowym. Jego celem jest wyłonienie najlepszych zawodników oraz popularyzacja gry w golfa w środowiskach polonijnych. Zgodnie z hasłem wszystkich tego typu organizowanych przez nas przedsięwzięć - Polonia - łączy nas sport!

Turniej rozegrany zostanie w dniach 21-24 października w Golfowym Klubie Sportowym „Tokary Golf Club”, na Pomorzu, niedaleko Gdyni. Jego celem jest wyłonienie najlepszych zawodników oraz popularyzacja gry w golfa w środowiskach polonijnych.

Kategorie i rodzaje rozgrywek to: Stroke Play Brutto, Stableford Netto. Ostateczna lista startowa zostanie opublikowana 1 dzień przed  rozpoczęciem  turnieju.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa przyjętymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Przedstawiciel Pola - Paweł Kluczykowski, Dyrektor Turnieju/sędzia – Michał Guzowski, Przedstawiciel Organizatora  - Dariusz Sapiejka oraz Sędzia - Jacek Kulczykowski.

Organizator rekomenduje grę własnymi  kijami, jednak w przypadku ich braku będzie możliwe wypożyczenie.  Warunkiem umożliwienia wypożyczenia jest zgłoszenie Organizatorowi do 10 października 2022 r określonego zapotrzebowania (męskie, damskie, lewe czy prawe).

Więcej informacji organizacyjnych dostępnych jest w portalu Turnieju. (link poniżej)


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wysłania zgłoszenia.


MIĘDZYNARODOWY POLONIJNY TURNIEJ GOLFOWY


Obecnie golf jest sportem uprawianym na całym świecie. Według badań przeprowadzonych w 2005 r. w golfa gra ponad 50 mln osób i istnieją 32 tys. pól golfowych, z czego ponad połowa (27 mln graczy i 17 tys. pól) przypada na Stany Zjednoczone. W Europie istnieje ok. 6 tys. pól, na których sport ten uprawia 4,2 mln osób. To sport również popularny wśród Polonii i Polaków zarówno w kraju jak i mieszkających poza jego granicami.

Prawdziwe pochodzenie golfa jako dyscypliny sportowej nie jest jasne. Jedna wersja zakłada, że dyscyplina ta wywodzi się ze Szkocji, z okresu późnego średniowiecza. Sport podobny do dzisiejszego golfa opisywany był już w lutym 1297 roku w Holandii. Była to gra z kijem i piłką skórzaną. Kto uderzył piłkę mniej razy przed trafieniem do tarczy celnej z odległości kilkunastu metrów, wygrywał. Słowo "golf" pochodzi od holenderskiego słowa "kolf", co oznacza laska, maczuga, kij. Reguły dzisiejszego golfa są takie same jak te, które wymyślono w Szkocji.

Okresem rozwoju gry był wiek XVIII. W 1744 r. król Anglii Jerzy II utworzył klub Gentleman of Edinburg Golfers (później przemianowany na Honourable Company of Edinburg Golfers). Stowarzyszenie to opracowało i zapisało 13 zasad gry, które stały się podstawą reguł golfa, stosowanych obecnie. W tym samym okresie emigrant ze Szkocji, David Dees, propagował golfa w Stanach Zjednoczonych, chociaż w tym czasie gra rozwijała się tam bardzo powoli i dopiero następny wiek przyniósł jej rosnące zainteresowanie.

W 2022 roku do tej historii dołącza Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" organizując I Międzynarodowy Polonijny Turniej Golfowy.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów