SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-02-22 Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia” Polska

Ostatniego dnia stycznia br. zakońćzyło się przyjmowanie zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”, Ustka 2020/2021. To druga edycja konkursu, pierwsza odbyła się w ubiegłym roku szkolnym. Organizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Burmistrz Miasta Ustka, Wójt Gminy Ustka, Starosta Słupski, Usteckie Towarzystwo Oświatowe i Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

W bieżącym roku na konkurs nadeszły zgłoszenia od 235 autorów ze szkół polskich i polonijnych. Proza i poezja dotyczy różnych tematów. Teraz utwory trafią do oceny jurorskiej.

Tak jak w pierwszej edycji konkursu będą je czytali:

Marianna Borawska – dr, literaturoznawca, bibliotekoznawca,
Maria Drapalska – nauczycielka języka polskiego,
Grażyna Kamyszek – pisarka, polonistka, bibliotekoznawca,
Żaneta Miąskowska-Dusza – nauczycielka języka polskiego,
Marzena Roszman – nauczycielka języka polskiego,
Sławomir Rzepczyński – dr hab., literaturoznawca,
Klaudia Sołoduch – dr, językoznawca, nauczycielka języka polskiego,
Tadeusz Sucharski – dr hab., literaturoznawca, przewodniczący jury,
Bernadetta Żynis – dr hab., literaturoznawca.

Zgodnie z zapisem w regulaminie konkursu oceniane będą: twórczy charakter pracy, jej oryginalność, poprawność stylistyczna i językowa tekstu.

Listę laureatów ogłoszona zostanie pod koniec kwietnia br.

Informacje o konkursie są dostępne również na stronie https://sp2ustka.edupage.org/text70/

W imieniu organizatora konkursu
Iwona Perużyńska


KONKURS POD PATRONATEM HONOROWYM
PREZESA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
DARIUSZA PIOTRA BONISŁAWSKIEGOCzytaj o konkursie w 2020 roku

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"