SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-05-14 POLSKA I POLONIA SĄ TWÓRCZE Polska

Za nami pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. kmdra B. Romanowskiego w Ustce. Zgłosiło się do niego 330 młodych autorów z Polski, Litwy i USA, którzy nadesłali do Ustki 195 utworów prozatorskich i 405 wierszy.

Organizatorzy dziękują wszystkim Młodym Autorom, Nauczycielom, którzy czuwają nad rozkwitem talentów pisarskich swoich uczniów, i Rodzicom wspierającym dzieci, chcące rozwijać własne pasje, za umożliwienie nam przeczytania wierszy i opowiadań, w których ujawniły się wrażliwość, umiejętność podpatrywania rzeczywistości, ogromna dziecięca wyobraźnia, a równocześnie dojrzałość w formułowaniu myśli.

Czytelnicy dostrzegą na pewno w tych utworach, jak ważne dla młodych pisarzy są: życzliwość, dobro, uśmiech, więź emocjonalna z bliskimi, pomoc drugiemu człowiekowi, przyjaźń. Zaobserwują często powracającą tematykę ekologiczną. Mamy nadzieję, że odbiorcy docenią świeże, odważne i zaskakujące puenty, zabawę słowem i humor językowy w wierszach oraz liryczne opisy zwyczajnych zdarzeń w opowiadaniach.

Jury pod przewodnictwem dr. hab. prof. AP Tadeusza Sucharskiego wytypowało laureatów i wyróżnionych w kilku kategoriach wiekowych, których lista znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 (https://sp2ustka.edupage.org/text/?text=text/text65&subpage=2).


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Konkurs pod patronatem honorowym
prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Dariusza Piotra Bonisławskiego

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"