SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-11-19 Bieg Niepodległości – święto sportu i wolności na Kaukaskich Wodach Mineralnych Rosja

Bieg Niepodległości jest szczególnym wydarzeniem dla naszych rodaków, mieszkających poza granicami Polski. W tym roku Bieg poświęcony kolejnej rocznicy Niepodległości Ojczyzny i oczywiście kolejnej 29. rocznicy założenia naszej Polonii odbył się dookoła jeziora na podwórku kozackim.

Dnia 14. listopada członkowie „Związku Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych” dołączyli się do akcji, zorganizowanej przez Polaków na całym świecie i to już po raz drugi – w zeszłym roku bowiem zorganizowany został taki bieg w ogrodzie publicznym Komsomolski w Piatigorsku.

Nad jeziorem zebrali się dziesiątki członków naszej organizacji polonijnej. To była dobra okazja do zorganizowania ciekawej imprezy sportowej. Symboliczny dystans 1918 m został pokonany przez uczestników biegu Niepodległości, wśród których były osoby w wieku od dwóch do siedemdziesięciu pięciu lat.

Przed biegiem zrobili wszyscy ćwiczenia gimnastyczne. Bieg odbył się z plakatami i flagami Polski w naszym sportowym ubraniu.

Po zakończeniu Biegu na wszystkich uczestników tradycyjnie czekały kiełbaski, bigos i polski żurek oraz niewielki koncert naszego zespołu „Wisła”.

Wracaliśmy do domów pełne nowych pięknych wrażeń i dobrego nastroju.

Autor: Aleksander Bogolubow

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"