WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

STYPENDIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"STYPENDIA STRONA GŁÓWNA WNIOSKI O STYPENDIA - CO MUSISZ WIEDZIEĆ GENERATOR WNIOSKÓW O STYPENDIA

Stypendia Stowarzyszenia "wspólnota polska" w poszczególnych latach

STYPENDIA 2018 STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015STYPENDIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


Stypendia socjalne i naukowe
Semestr Jesienny 2018.


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zakończyło nabór wniosków
na stypendia socjalne i naukowe – Semestr Jesienny 2018.


Dziękujemy za wszystkie nadesłane wnioski

Komisja stypendialna dokonała szczegółowej analizy nadesłanych dokumentów zgodnie z obowiązującym regulaminem. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie wszystkie aplikacje zostaną rozpatrzone pozytywnie.

EWENTUALNE PYTANIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: STYPENDIA@WSPOLNOTAPOLSKA.ORG.PL


KTO MÓGŁ APLIKOWAĆ O STYPENDIUM?


Jeżeli jesteś Uczniem / Uczennicą / Studentem / Studentką / Doktorantem / Doktorantką polskiego pochodzenia, urodziłaś/urodziłeś się za granicą lub od co najmniej 5 lat mieszkasz poza Polską:

 • uczysz się albo studiujesz w Polsce
 • uczysz się albo studiujesz za granicą
 • posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym
 • aktywnie działasz na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię
 • wyróżniasz się dobrymi wynikami w nauce lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 1. przeczytaj wprowadzenie do wniosku w naszym portalu
 2. wybierz właściwy rodzaj stypendium zgodnie z Twoimi potrzebami
 3. przygotuj wymagane w procesie aplikacji dokumenty
 4. wypełnij formularz - wniosek online i załącz wymagane dokumenty w wersji elektronicznej

W SEMESTRZE JESIENNYM WNIOSKI BYŁY PRZYJMOWANE DO 5 LISTOPADA 2018 r.

Kolejna szansa w semestrze wiosennym 2019!


Działanie realizowane jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.”.


Stypendia socjalne i naukowe "Wspólnoty Polskiej"


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od wielu lat udziela wsparcia finansowego młodzieży polskiego pochodzenia, która uczy się lub studiuje w Polsce, ale również w krajach zamieszkania.

W roku 2018 pojawia się istotna zmiana, wnioski będzie można składać tylko (!) online za pomocą generatora zamieszczonego w naszym portalu.

Wnioski w postaci tradycyjnej korespondencji pocztowej lub kurierskiej nie będa przyjmowane.

Elektroniczna aplikacja oznacza konieczność przygotowania oryginałów wymaganych dokumentów w wersji cyfrowej (w formacie PDF). Wymagane jest również dołączenie zdjęcia (rodzaj - paszportowe) w postaci cyfrowej. Oryginały dokumentów będą niezbędne tylko na etapie podpisania umowy.

Kryteria przyznania stypendium zależą od rodzaju stypendium, wszystko szczegółowo jest opisane w regulaminie dostępnym na stronie SWP (we właściwych zakładkach). Jesteśmy przekonani, że ułatwi to dostęp szerszemu gronu potencjalnych stypendystów i obniży koszty, ponieważ wiele informacji będzie przekazywanych tylko w wersji elektronicznej.STYPENDIA 2018 - PRZECZYTAJ I PRZYGOTUJ SIĘ DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU

STYPENDIA WSPÓLNOTY POLSKIEJDLA KOGO?

Stypendia przeznaczone są dla młodzieży polskiego pochodzenia lub Polaków od co najmniej 5 lat mieszkających poza granicami Polski, wyróżniającej się osiągnięciami naukowymi i zaangażowanej w działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą


NA CO?

Stypendia udzielane są na wsparcie edukacji uczniów i studentów I, II i III stopnia studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych uczących się lub studiujących w Polsce lub w krajach zamieszkania.


JAKIE, ILE I NA JAK DŁUGO?

Sa dwa rodzaje stypendiów: socjalne i naukowe. Stypendium udzielane jest na okres 1 semestru nauki/studiów w wysokości do 4100 PLN brutto. Wypłata ma charakter jednorazowy. Stypendia rozdzielane są dwa razy do roku, w semestrze wiosennym i jesiennym.


RODZAJE PRZYZNAWANYCH STYPENDIÓW


STYPENDIUM SOCJALNE

Pomocą stypendialną mogą być objęci: uczniowie i studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych w Polsce lub w krajach zamieszkania), którzy:

 • posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;
 • od co najmniej 5 lat mieszkają poza granicami Polski;
 • mają wybitne osiągnięcia naukowe, które są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Uczniowie i studenci powinni również:

 • znajdować się w trudnej sytuacji materialnej;
 • angażować się bezpośrednio w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, lub wspierać Polonię i Polaków mieszkających za granicą poprzez współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

STYPENDIUM NAUKOWE

Pomocą stypendialną mogą być objęci: uczniowie i studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych w Polsce lub w krajach zamieszkania), którzy:

 • posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;
 • od co najmniej 5 lat mieszkają poza granicami Polski;
 • mają wybitne osiągnięcia naukowe, które są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Uczniowie i studenci powinni również:

 • wyróżniać się nieprzeciętnymi zdolnościami w różnych dziedzinach nauki, sztuki i/lub sporcie np. uzdolnienia artystyczne czy matematyczne;
 • angażować się bezpośrednio w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, lub wspierać Polonię i Polaków mieszkających za granicą poprzez współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".CO ZROBIĆ ŻEBY APLIKOWAĆ O STYPENDIUMREGULAMIN

Zapoznać się z obowiązującym regulaminami przyznawania stypendiów, wybrać rodzaj stypendium odpowiadające sytuacji osobistej wnioskodawcy: ponadprzeciętne zdolności w nauce, sztuce, sporcie (s.naukowe) lub trudna sytuacja materialna (s. socjalne).


S. SOCJALNE S. NAUKOWE


DOKUMENTY

Zgromadzić niezbędne dokumenty potwierdzające osobisty stan faktyczny w tym dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie, zaangażowane na rzecz Polonii i Polaków za granicą, zdjęcie wnioskodawcy, przetworzyć je do postaci elektronicznej zachowując oryginały


O NIEZBĘDNYCH DOKUMENTACH


GENERATOR

Wypełnić wniosek online za pomocą generatora - zwracając uwagę na kompletnośc danych - na stronie Stowarzyszenia dołączając elektroniczne wersje dokumentów i zdjęcie wnioskodawcy. Na tej podstawie Komisja Stypendialna dokona oceny i wybory wniosków.


GENERATOR WNIOSKÓWfacebook