WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

STYPENDIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"STYPENDIA STRONA GŁÓWNA WNIOSKI O STYPENDIA - CO MUSISZ WIEDZIEĆ GENERATOR WNIOSKÓW O STYPENDIA

Stypendia Stowarzyszenia "wspólnota polska" w poszczególnych latach

STYPENDIA 2018 STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015STYPENDIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


Stypendia socjalne i naukowe
Semestr Jesienny 2018.


Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy wszystkim za złożenie wniosków i zainteresowanie naszym programem stypendialnym. Wyniki konkursu są zamieszczone poniżej. Niestety, ze względu na ograniczony budżet nie wszystkie wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie. Osoby, które są na liście stypendystów otrzymają pocztą mailową umowy, które po podpisaniu należy odesłać na adres Stowarzyszenia i na tej podstawie zostaną przesłane środki. Te osoby, które nie znalazły się na liście stypendystów zapraszamy do składania wniosków w przyszłym semestrze


EWENTUALNE PYTANIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: STYPENDIA@WSPOLNOTAPOLSKA.ORG.PL


PRZYZNANE STYPENDIA NAUKOWE / PDF PRZYZNANE STYPENDIA SOCJALNE / PDF


Zapraszamy do udziału w kolejnej turze programu stypendialnego – semestr wiosenny 2019.


KTO MOŻE APLIKOWAĆ O STYPENDIUM?


Jeżeli jesteś Uczniem / Uczennicą / Studentem / Studentką / Doktorantem / Doktorantką polskiego pochodzenia, urodziłaś/urodziłeś się za granicą lub od co najmniej 5 lat mieszkasz poza Polską:

 • uczysz się albo studiujesz w Polsce
 • uczysz się albo studiujesz za granicą
 • posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym
 • aktywnie działasz na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię
 • wyróżniasz się dobrymi wynikami w nauce lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 1. przeczytaj wprowadzenie do wniosku w naszym portalu
 2. wybierz właściwy rodzaj stypendium zgodnie z Twoimi potrzebami
 3. przygotuj wymagane w procesie aplikacji dokumenty
 4. wypełnij formularz - wniosek online i załącz wymagane dokumenty w wersji elektronicznej

W SEMESTRZE JESIENNYM WNIOSKI BYŁY PRZYJMOWANE DO 5 LISTOPADA 2018 r.

Kolejna szansa w semestrze wiosennym 2019!


Działanie realizowane jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.”.


Stypendia socjalne i naukowe "Wspólnoty Polskiej"


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od wielu lat udziela wsparcia finansowego młodzieży polskiego pochodzenia, która uczy się lub studiuje w Polsce, ale również w krajach zamieszkania.

W roku 2018 pojawia się istotna zmiana, wnioski będzie można składać tylko (!) online za pomocą generatora zamieszczonego w naszym portalu.

Wnioski w postaci tradycyjnej korespondencji pocztowej lub kurierskiej nie będa przyjmowane.

Elektroniczna aplikacja oznacza konieczność przygotowania oryginałów wymaganych dokumentów w wersji cyfrowej (w formacie PDF). Wymagane jest również dołączenie zdjęcia (rodzaj - paszportowe) w postaci cyfrowej. Oryginały dokumentów będą niezbędne tylko na etapie podpisania umowy.

Kryteria przyznania stypendium zależą od rodzaju stypendium, wszystko szczegółowo jest opisane w regulaminie dostępnym na stronie SWP (we właściwych zakładkach). Jesteśmy przekonani, że ułatwi to dostęp szerszemu gronu potencjalnych stypendystów i obniży koszty, ponieważ wiele informacji będzie przekazywanych tylko w wersji elektronicznej.STYPENDIA 2018 - PRZECZYTAJ I PRZYGOTUJ SIĘ DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU

STYPENDIA WSPÓLNOTY POLSKIEJDLA KOGO?

Stypendia przeznaczone są dla młodzieży polskiego pochodzenia lub Polaków od co najmniej 5 lat mieszkających poza granicami Polski, wyróżniającej się osiągnięciami naukowymi i zaangażowanej w działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą


NA CO?

Stypendia udzielane są na wsparcie edukacji uczniów i studentów I, II i III stopnia studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych uczących się lub studiujących w Polsce lub w krajach zamieszkania.


JAKIE, ILE I NA JAK DŁUGO?

Sa dwa rodzaje stypendiów: socjalne i naukowe. Stypendium udzielane jest na okres 1 semestru nauki/studiów w wysokości do 4100 PLN brutto. Wypłata ma charakter jednorazowy. Stypendia rozdzielane są dwa razy do roku, w semestrze wiosennym i jesiennym.


RODZAJE PRZYZNAWANYCH STYPENDIÓW


STYPENDIUM SOCJALNE

Pomocą stypendialną mogą być objęci: uczniowie i studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych w Polsce lub w krajach zamieszkania), którzy:

 • posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;
 • od co najmniej 5 lat mieszkają poza granicami Polski;
 • mają wybitne osiągnięcia naukowe, które są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Uczniowie i studenci powinni również:

 • znajdować się w trudnej sytuacji materialnej;
 • angażować się bezpośrednio w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, lub wspierać Polonię i Polaków mieszkających za granicą poprzez współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

STYPENDIUM NAUKOWE

Pomocą stypendialną mogą być objęci: uczniowie i studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych w Polsce lub w krajach zamieszkania), którzy:

 • posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie;
 • od co najmniej 5 lat mieszkają poza granicami Polski;
 • mają wybitne osiągnięcia naukowe, które są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Uczniowie i studenci powinni również:

 • wyróżniać się nieprzeciętnymi zdolnościami w różnych dziedzinach nauki, sztuki i/lub sporcie np. uzdolnienia artystyczne czy matematyczne;
 • angażować się bezpośrednio w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, lub wspierać Polonię i Polaków mieszkających za granicą poprzez współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".CO ZROBIĆ ŻEBY APLIKOWAĆ O STYPENDIUMREGULAMIN

Zapoznać się z obowiązującym regulaminami przyznawania stypendiów, wybrać rodzaj stypendium odpowiadające sytuacji osobistej wnioskodawcy: ponadprzeciętne zdolności w nauce, sztuce, sporcie (s.naukowe) lub trudna sytuacja materialna (s. socjalne).


S. SOCJALNE S. NAUKOWE


DOKUMENTY

Zgromadzić niezbędne dokumenty potwierdzające osobisty stan faktyczny w tym dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie, zaangażowane na rzecz Polonii i Polaków za granicą, zdjęcie wnioskodawcy, przetworzyć je do postaci elektronicznej zachowując oryginały


O NIEZBĘDNYCH DOKUMENTACH


GENERATOR

Wypełnić wniosek online za pomocą generatora - zwracając uwagę na kompletnośc danych - na stronie Stowarzyszenia dołączając elektroniczne wersje dokumentów i zdjęcie wnioskodawcy. Na tej podstawie Komisja Stypendialna dokona oceny i wybory wniosków.


GENERATOR WNIOSKÓWfacebook