SWP
2019-10-01 STYPENDIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA" Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" rozpoczyna nabór na stypendia w semestrze jesiennym 2019

Jeżeli jesteś Uczniem / Uczennicą / Studentem / Studentką / Doktorantem / Doktorantką polskiego pochodzenia, urodziłaś/urodziłeś się za granicą lub od co najmniej 5 lat mieszkasz poza Polską:

  • uczysz się albo studiujesz w Polsce
  • uczysz się albo studiujesz za granicą
  • posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym
  • aktywnie działasz na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię
  • wyróżniasz się dobrymi wynikami w nauce lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
  1. przeczytaj wprowadzenie do wniosku w naszym portalu
  2. wybierz właściwy rodzaj stypendium zgodnie z Twoimi potrzebami
  3. przygotuj wymagane w procesie aplikacji dokumenty
  4. wypełnij formularz - wniosek online i załącz wymagane dokumenty w wersji elektronicznej

WNIOSKI DOSTĘPNE NA STRONIE POŚWIĘCONEJ STYPENDIOMSpotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla studentów ubiegających się o stypendia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/20 odbędzie się 8.10.2019 o godzinie 18 w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Działanie realizowane jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów