30 lat dla Polonii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1990-2020

DOM POLONII W PUŁTUSKU. 18-19 września 2021

Partnerzy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w minionym XXX-leciu stanowiła część polityki Polski wobec Polonii i Polaków za granicą i nie byłaby możliwa bez współpracy, życzliwości i zaangażowania ze strony władz Państwa Polskiego.

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy na ręce

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


a także Instytucjom dysponującym dotacjami przeznaczonymi na wspieranie działalności polonijnej


Senatowi Rzeczypospolitej PolskiejMinisterstwu Spraw ZagranicznychKancelarii Prezesa Rady Ministrów

Podziękowania za pomoc merytoryczną, organizacyjną i finansową należą się także Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwu Edukacji i Nauki, Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Partnerzy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w świecie

Fundamentem działalności Stowarzyszenia są stałe, bieżące kontakty z polonijnymi i polskimi organizacjami na całym świecie, pomoc i współpraca w realizacji projektów uwzględniających realne potrzeby środowisk przez nie reprezentowanych.

Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami o zasięgu światowym, jak Rada Polonii Świata, kontynentalnym, jak Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, krajowym, jak Związek Polaków na Litwie, a także z lokalnymi, obejmującymi swym działaniem region, miasto oraz nawet wieś. Wśród partnerów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” znaleźć można także organizacje branżowe o zasięgu światowym, takie jak Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów czy Kongres Oświaty Polonijnej oraz setki szkół, zespołów folklorystycznych, teatrów, chórów, związków artystów, lekarzy, inżynierów.

W minionym 30-leciu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” nawiązało współpracę z organizacjami polonijnymi i polskimi oraz innymi instytucjami w 68 krajach. Są to:Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Iran, Irlandia, Japonia, Jordania, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Kuba, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Palestyna, Paragwaj, Peru, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone Ameryki, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy.
STRONA GŁÓWNA


PATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE INFORMATYCZNE I GRAFICZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ZDJĘCIA - © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
29097

facebook