30 lat dla Polonii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1990-2020

DOM POLONII W PUŁTUSKU. 18-19 września 2021

Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
wszystkich kadencji


Lista Założycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


prof. Andrzej Ajnenkiel
sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
pos. Jarosław Barańczak
sen. Anna Bogucka-Skowrońska
pos. Andrzej Bondarewski
Wojciech Borzobohaty
Józef Borzyszkowski
red. Olgierd Budrewicz
sen. Gabriela Cwojdzińska
min. Izabela Cywińska
red. Mieczysław Czuma
ks. bp Jerzy Dąbrowski
pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
prof. Marian Drozdowski
Czesław Drust
ks. prof. Roman Dzwonkowski
prof. Władysław Findeisen
pos. Andrzej Gabryszewski
sen. Ryszard Ganowicz
prof. Bronisław Geremek
Józef Gierowski

prof. Aleksander Gieysztor
pos. Mieczysław Gil
Bogumił Grot
pos. Aleksander Hall
pos. Ryszard Iwan
Stanisław Michał Jankowski
Krzysztof Kalczyński
ks. bp Zygmunt Kamiński
ks. Ryszard Karpiński
prof. Krystyna Kersten
Józef Klasa
red. Jerzy Klechta
Mieczysław Klimaszewski
sen. Tadeusz Kłopotowski
pos. Bronisław Komorowski
prof. Mikołaj Kozakiewicz
ks. Zbigniew Kraszewski
o. prof. Mieczysław A. Krąpiec
sen. Maciej Krzanowski
prof. Władysław Kucharski
prof. Marcin Kula
Zbigniew Lech

prof. Jacek Leoński
Mikołaj Lipowski
prof. Witold Lutosławski
prof. Paweł Łączkowski
prof. Piotr Łossowski
red. Tomasz Łubieński
ks. Tadeusz Majewski
prof. Władysław Markiewicz
ks. Józef Mikołajewski
red. Andrzej Miłosz
prof. Władysław Miodunka
sen. Jan Musiał
pos. Ireneusz Niewiarowski
pos. Piotr Nowina-Konopka
pos. Janusz Onyszkiewicz
ks. Stanisław Opiela
ks. Henryk Ostach
red. Władysław Oszelda
Wojciech Owsianowski
ks. Zdzisław Pawlik
Jan Plater-Gajewski
Zygmunt Radłowski

dr Tomasz Radzik
red. Bohdan Rączkowski
sen. Ryszard Reiff
Witold Rybczyński
płk Stanisław Skalski
prof. Krzysztof Skubiszewski
Witold Stankiewicz
Stefan Starczewski
prof. Andrzej Stelmachowski
red. Jerzy Surdykowski
ks. Edward Szymanek
sen. Józef Ślisz
ks. bp Zdzisław Tranda
red. Jerzy Turowicz
Wiesław Walendziak
ks. Jan Walter
pos. Jerzy Wuttke
prof. Andrzej Zahorski
Jan Zalewski
Krzysztof Zanussi
Stanisław Zarzecki
pos. Jerzy Żurawiecki


Komitet Założycielski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

wybrany na zebraniu założycielskim w dniu 7 lutego 1990 r.


prof. Andrzej Ajnenkiel
pos. Jarosław Barańczak
sen. Anna Bogucka-Skowrońska
ks. bp Jerzy Dąbrowski
prof. Władysław Findeisen
prof. Bronisław Geremek
prof. Aleksander Gieysztor
pos. Mieczysław Gil
pos. Aleksander Hall
Stanisław Michał Jankowski
Józef Klasa
sen. Tadeusz Kłopotowski

sen. Maciej Krzanowski
prof. Paweł Łączkowski
ks. Józef Mikołajewski
pos. Janusz Onyszkiewicz
ks. Henryk Ostach
Jan Plater-Gajewski
sen. Ryszard Reiff
prof. Krzysztof Skubiszewski
prof. Andrzej Stelmachowski
sen. Józef Ślisz
red. Jerzy Turowicz
ks. Jan Walter


Prezydium Rady Krajowej

wybrane 19 kwietnia 1990 r.


prof. Andrzej Stelmachowski
ks. bp Zygmunt Kamiński
prof. Paweł Łączkowski
sen. Anna Bogucka-Skowrońska
ks. bp Jerzy Dąbrowski

Andrzej Chodkiewicz
pos. Mieczysław Gil
pos. Bronisław Komorowski
sen. Ryszard Reiff


Rada Krajowa

wybrana 2 kwietnia 1990 r. przez I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


prof. Andrzej Ajnenkiel
sen. Franciszek Bachleda-Księdzulorz
sen. Anna Bogucka-Skowrońska
pos. Andrzej Bondarewski
Wojciech Borzobohaty
Andrzej Chodkiewicz
prof. Wiesław Chrzanowski
red. Mieczysław Czuma
ks. bp Jerzy Dąbrowski
pos. Teresa Dobielińska-Eliszewska
ks. prof. Roman Dzwonkowski
prof. Władysław Findeisen
pos. Mieczysław Gil
pos. Aleksander Hall
Jerzy Janicki
Stanisław M. Jankowski
prof. Sławomir Kalembka

ks. bp Zygmunt Kamiński
ks. bp Ryszard Karpiński
prof. Aleksander Koj
sen. Tadeusz Kłopotowski
pos. Bronisław Komorowski
ks. bp Zbigniew Kraszewski
prof. Paweł Łączkowski
red. Tomasz Łubieński
ks. bp Tadeusz Majewski
Jan Malanowski
ks. Józef Mikołajewski
ks. Henryk Ostach
Jan Plater-Gajewski
sen. Ryszard Reiff
prof. Krzysztof Skubiszewski
Andrzej Szczepkowski
ks. Edward Szymanek
red. Jerzy TurowiczWładze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” II kadencji w latach 1993-1995

Prof. Andrzej Stelmachowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rada Krajowa

Prof. Andrzej Stelmachowski
przewodniczący
ks. bp. Zygmunt Kamiński
wiceprzewodniczący
prof. Aleksander Koj
wiceprzewodniczący
Józef Adamski
Ewa Cywińska
Gabriela Cwojdzińska
Stefan Gajda
Mieczysław Gil
Jadwiga Gołębiowska
Błażej Gruszczyński
Jerzy Janicki
Leonard Jeczeń
Adolf Juzwenko
prof. Sławomir Kalembka


ks. bp. Ryszard Karpiński
Jan Leończuk
ks. bo. Tadeusz Majewski
Bolesław Moszczyński
Maria Osterwa-Czekaj
Szymon Pawlicki
Krzysztof Stanowski
ks. Edward Szymanek
Ryszard Terlecki
ks. bp. Zdzisław Tranda
Stanisław Węgłowski
Julian Winnicki
Zbigniew Wójcik
Andrzej Znak
Maria Żeszko
Jerzy Żurawiecki

Zarząd Krajowy

Prezes Zarządu Krajowego – prof. Andrzej Stelmachowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Józef Bobrowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Andrzej Chodkiewicz
Skarbnik Zarządu Krajowego – Elżbieta Stróżczyk
Sekretarz Zarządu Krajowego – Alicja Walczyk
Członek Zarządu Krajowego – Ryszard Brykowski
Członek Zarządu Krajowego – Krystyna Gąsowska


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” III kadencji w latach 1996-1998

Prof. Andrzej Stelmachowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rada Krajowa

Prof. Andrzej Stelmachowski
przewodniczący
ks. bp. Zygmunt Kamiński
wiceprzewodniczący
Prof. Aleksander Koj
wiceprzewodniczący
Józef Adamski
Franciszek Bachleda-Księdzulorz
Gabriela Cwojdzińska
Ewa Cywińska
Ks. Roman Dzwonkowski
Krystyna Gąsowska
Jerzy Janicki
Leonard Jeczeń
prof. Sławomir Kalembka
Jerzy Kowalczuk
Józef Kuczyński


Jacek Milewski
Sławomir Mitraszewski
Maria Piotrowicz
Izabella Półtorak
Grzegorz Russak
Jan Sęk
ks. Marek Smogorzewski
ks. Edward Szymanek
ks. bp. Zdzisław Tranda
ks. Edward Walewander
Zdzisław Winnicki
Zbigniew Woźniak
Zbigniew Wójcik
Jarosław Zieliński
Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski
Jerzy Żurawiecki

Zarząd Krajowy

Prezes Zarządu Krajowego – prof. Andrzej Stelmachowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – prof. Ryszard Brykowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – prof. Paweł Łączkowski
Skarbnik Zarządu Krajowego – Agnieszka Bogucka
Sekretarz Zarządu Krajowego – Marek Konopczyński
Członek Zarządu Krajowego – Andrzej Chodkiewicz
Członek Zarządu Krajowego – Ewa Cywińska


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” IV kadencji w latach 1999-2001

Prof. Andrzej Stelmachowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rada Krajowa

Prof. Andrzej Stelmachowski
przewodniczący
ks. abp. Zygmunt Kamiński
wiceprzewodniczący
prof. Zbigniew Woźniak
wiceprzewodniczący
ks. prał. Ryszard Borkowski
Andrzej Chodkiewicz
Gabriela Cwojdzińska
Ewa Cywińska
Zdzisław Czubakowski
ks. prof. Roman Dzwonkowski
Krystyna Gąsowska
Mariusz Grudzień
prof. Sławomir Kalembka
Tadeusz Kawecki
prof. Zygmunt Kolenda


Jan Leończuk
Prof. Jan Mazur
Ryszard Micek
Jerzy Petrus
Maria Piotrowicz
Izabella Półtorak
Halina Rozpondek
Grzegorz Russak
Robert Sobol
prof. Kazimierz Sowa
Aleksander Srebrakowski
Jan Stypuła
ks. prof. Edward Szymanek
ks. bp. Zdzisław Tranda
Marcin Tyrna
ks. bp. Józef Wysocki

Zarząd Krajowy

Prezes Zarządu Krajowego – prof. Andrzej Stelmachowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – prof. Paweł Łączkowski
Skarbnik Zarządu Krajowego – Krystyna Borzemska
Sekretarz Zarządu Krajowego – Marek Konopczyński
Członek Zarządu Krajowego – prof. Ryszard Brykowski


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” V kadencji w latach 2002-2004

Prof. Andrzej Stelmachowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rada Krajowa

Prof. Andrzej Stelmachowski
przewodniczący
ks. abp. Zygmunt Kamiński
wiceprzewodniczący
dr Witold Rybczyński
wiceprzewodniczący
Michał Dworczyk
Stefan Gajda
ks. prof. Roman Dzwonkowski
Krystyna Gąsowska
Adam Hlebowicz
Jan Jaraszek
Zdzisław Jarmużek
prof. Zygmunt Kolenda
prof. Adam Koseski
prof. Jerzy Król
Piotr Krzywicki


Józef Kuczyński
Mirosława Mosiejuk-Cholewicka
Piotr Miszczuk
Jerzy Petrus
Maria Piotrowicz
Stanisława Pogorzelska
Izabela Półtorak
Halina Rozpondek
Marek Różycki
dr Grzegorz Russak
Ks. Marek Smogorzewski
Robert Sobol
Robert Sudoł
ks. bp Zdzisław Tranda
dr Julian Winnicki
ks. abp Wojciech Ziemba
Bożena Zięba

Zarząd Krajowy

Prezes Zarządu Krajowego – prof. Andrzej Stelmachowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – prof. Zbigniew Woźniak
Skarbnik Zarządu Krajowego – Krystyna Borzemska
Sekretarz Zarządu Krajowego – Adam Hlebowicz
Członek Zarządu Krajowego – prof. Ryszard Brykowski
Członek Zarządu Krajowego – dr Kazimierz Jurczal


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” VI kadencji w latach 2005-2007

Prof. Andrzej Stelmachowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rada Krajowa

Prof. Andrzej Stelmachowski
przewodniczący
prof. Jan Mazur
wiceprzewodniczący
dr Witold Rybczyński
wiceprzewodniczący
ks. bp. Paweł Anweiler
Zdzisław Czubakowski
Wojciech Dębowski
ks. prof. Rroman Dzwonkowski
Stefan Gajda
Hanka Gałązka
dr Krystyna Gąsowska
Grzegorz Gieniec
Mariusz Grudzień
Adam Hlebowicz
prof. Zbigniew Jabłonowski


Kazimierz Jaworski
senaKrzysztof Jurgiel
ks. bp. Ryszard Karpiński
prof. Zygmunt Kolenda
Anna Kurska
Jerzy Myszkowski
Bolesław Pastucha
Jerzy Petrus
Izabela Półtorak
Krystyna Rostocka
Halina Rozpondek
Marek Różycki
Józef Sawionek
Robert Sobol
dr Julian Winnicki
Bożena Zięba

Zarząd Krajowy

Prezes Zarządu Krajowego – prof. Andrzej Stelmachowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – prof. Józef Wróbel
Skarbnik Zarządu Krajowego – dr Kazimierz Jurczak
Sekretarz Zarządu Krajowego – Maria Piotrowicz
Członek Zarządu Krajowego – Mariusz Grudzień
Członek Zarządu Krajowego – Tadeusz Markiewicz


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” VII kadencji w latach 2008-2011

Maciej Płażyński – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (do 10.04.2010 r.)
Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (od 13.06.2010 r.)
Prof. Andrzej Stelmachowski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (do 6.04.2009 r.)


Rada Krajowa

Maciej Płażyński
przewodniczący (do 10.04.2010 r.)
Longin Komołowski
przewodniczący (od 13.06.2010 r.)
prof. Andrzej Stelmachowski
przewodniczący (do 6.04.2009 r.)
Prof. Jan Mazur
wiceprzewodniczący
Halina Rozpondek
wiceprzewodnicząca
ks. Bp. Paweł Anweiler
Dariusz Bonisławski
Jacek Brachocki
Mirosław Brzozowski
Zbigniew Ciechanowski
Zdzisław Czubakowski
prof. Piotr Damulewicz
Wojciech Dębowski
Michał Dworczyk


ks. Prof. Roman Dzwonkowski
Stefan Gajda
Hanka Gałązka
prof. Dariusz Górecki
prof. Zbigniew Jabłonowski
Jan Jaraszek
Marek Jaroszek
ks. bp. Ryszard Karpiński
Krzysztof Łachmański
Andrzej Modzelewski
Jerzy Myszkowski
Bolesław Pastucha
Krystyna Rostocka
Marek Różycki
Czesław Rybicki
prof. Julian Winnicki
Henryk Maciej Woźniak
Bożena Zięba

Zarząd Krajowy (do 26.06.2010 r.)

Prezes Zarządu Krajowego – Maciej Płażyński
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Henryk Maciej Woźniak
Skarbnik Zarządu Krajowego – Grzegorz Popielarz
Sekretarz Zarządu Krajowego – Krzysztof Łachmański
Członek Zarządu Krajowego – Jarosław Chołodecki
Członek Zarządu Krajowego – Michał Dworczyk

Zarząd Krajowy (od 26.06.2010 r.)

Prezes Zarządu Krajowego – Longin Komołowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Dariusz Bonisławski
Skarbnik Zarządu Krajowego – Tomasz Różniak
Sekretarz Zarządu Krajowego – Krzysztof Łachmański
Członek Zarządu Krajowego – Marek Różycki


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” VIII kadencji w latach 2012-2016

Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rada Krajowa

Longin Komołowski
przewodniczący
ks. bp. Paweł Anweiler
Cezary Arciszewski
ks. prałat Henryk Błaszczyk
Agnieszka Bogucka
Mirosław Brzozowski
Wojciech Dębowski
ks. prof. Roman Dzwonkowski
prof. Mariusz Frączek
Stefan Gajda
Hanka Gałązka
dr Tomasz Głowiński
Adam Hlebowicz
Jan Jaraszek
Anna Kietlińska
prof. Marek Konopczyński
Jan Korsak


Anna Kosicka
Henryk Kowalczyk
Mirosław Koźlakiewicz
Jarosław Krajewski
prof. Tadeusz Markowski
Andrzej Modzelewski
Piotr Mrozowski
Jerzy Jacek Myszkowski
Jerzy Ostrouch
Jerzy Petrus
Dariusz Przybytek
Czesław Rybicki
Aleksander Socha
Władysław Strutyński
Aleksandra Ślusarek
Prof. Kazimierz Wiatr
Izabela Wyszkowska
Robert Wyszyński

Zarząd Krajowy

Prezes Zarządu Krajowego – Longin Komołowski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Dariusz Bonisławski
Sekretarz Zarządu Krajowego – Krzysztof Łachmański
Skarbnik Zarządu Krajowego – Tomasz Różniak
Członek Zarządu Krajowego – Marek Różycki


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” IX kadencji w latach 2017-2020

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rada Krajowa

Kowalczyk Henryk
przewodniczący
Hanka Gałązka
wiceprzewodnicząca
Dariusz Piotr Bonisławski
Cezary Arciszewski
Adam Bala
Henryk Błaszczyk
Agnieszka Bogucka
Wojciech Dębowski
Roman Dzwonkowski
Jacek Falfus
Mariusz Frączek
Stefan Gajda
Tomasz Głowiński
Adam Hlebowicz
Jan Jaraszek
Marek Konopczyński


Jan Korsak
Anna Kosicka
Mirosław Koźlakiewicz
Jarosław Krajewski
Andrzej Modzelewski
Piotr Mrozowski
Jerzy Myszkowski
Halina Nabrdalik
Jerzy Ostrouch
Dariusz Przybytek
Witold Rybczyński
Czesław Rybicki
Konrad Rytel
Jan Sienkiewicz
Władysław Strutyński
Aleksandra Ślusarek
Kazimierz Wiatr
Robert Wyszyński

Zarząd Krajowy

Prezes Zarządu Krajowego – Dariusz Piotr Bonisławski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Krzysztof Łachmański
Skarbnik Zarządu Krajowego – Tomasz Różniak
Członek Zarządu Krajowego – Aleksander Socha


Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” X kadencji w latach 2021-2024

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Rada Krajowa

Henryk Kowalczyk
przewodniczący
Hanka Gałązka
wiceprzewodnicząca
prof. Tomasz Głowiński
wiceprzewodniczący
Adam Bala
Dr Piotr Bojarski
Kazimierz Dobrzański
ks. prof. Roman Dzwonkowski
(+ 30 grudnia 2020 r.)
Jacek Falfus
Stefan Gajda
Mariusz Grudzień
Adam Hlebowicz
Jerzy Karwowski
Jan Korsak
dr Anna Kosicka
Jarosław Krajewski


prof. Radosław Lolo
Wiesław Ługiewicz
Andrzej Modzelewski
Jerzy Myszkowski
Halina Nabrdalik
dr Agnieszka Niemczynowicz
ks. Tadeusz Niewęgłowski
Andrzej Stefan Piegutkowski
Piotrowski Rafał
dr Dariusz Przybytek
Ireneusz Purgacz
dr Witold Rybczyński
prof. Jan Wiktor Sienkiewicz
Aleksander Socha
Witold Strobel
Władysław Strutyński
Dariusz Śladecki
Aleksandra Ślusarek
dr Izabela Wyszowska

Zarząd Krajowy

Prezes Zarządu Krajowego – Dariusz Piotr Bonisławski
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Krzysztof Łachmański
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Józef Wróbel
Skarbnik Zarządu Krajowego – Tomasz Różniak
Członek Zarządu Krajowego – Sebastian Jaworowski
Członek Zarządu Krajowego – Anna Kietlińska
STRONA GŁÓWNA


PATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE INFORMATYCZNE I GRAFICZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ZDJĘCIA - © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
35954

facebook