30 lat dla Polonii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1990-2020

DOM POLONII W PUŁTUSKU. 18-19 września 2021

Działania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Domy Polonii i Domy Polskie


Dla realizacji celów statutowych i prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołało na obszarze Polski siedem Domów Polonii: Dom Polonii w Warszawie im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego – Biuro Zarządu Krajowego, Dom Polonii w Pułtusku – Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów, Dom Polonii w Ostródzie – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Stowarzyszenia, ponadto Domy Polonii znajdują się w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie.

Poza Domem Polonii w Pułtusku i Warszawie, które podlegają Zarządowi Krajowemu, pozostałe Domy Polonii podlegają właściwym Zarządom Oddziałów.

Domy Polskie działające poza granicami kraju są centrami polskości promieniującymi na miejscowość, region lub – jak w przypadku Domu Kultury Polskiej w Wilnie – cały kraj. W ich wnętrzach znajdują siedziby polskich organizacji, a miejscowi Polacy zyskują zaplecze pobudzające aktywność i kreatywność środowiska.

Jednostkami zagranicznymi Stowarzyszenia są: Przedstawicielstwo Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Sankt Petersburgu (Rosja), Dom Kultury Polskiej w Wilnie (Litwa), Dom Polski w Nowych Święcianach (Litwa), Dom Polski w Żytomierzu (Ukraina), Dom Polski w Barze (Ukraina).

Stowarzyszenie jest również właścicielem nieruchomości będących siedzibami organizacji polskich działających na terenie Ukrainy, Mołdawii oraz Litwy i przez nie użytkowanymi. Domy znajdują się w następujących miejscowościach: Bar, Biedriańsk, Charków, Dniepropietrowsk, Emilczyn, Gródek Podolski , Lwów, Sambor, Złoczów, Żytomierz na Ukrainie; Kowno na Litwie; Styrcza w Mołdawii oraz Sankt Petersburg w Rosji.


Domy Polonii

Dom Polonii
Rynek 18, Lublin

Dom Polonii w Lublinie usytuowany jest w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej datowanej na XV/XVI wiek. Dzięki wieloletnim staraniom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2000 r. został podpisany akt notarialny, na podstawie którego budynek został przekazany w użytkowanie na 30 lat. Dom Polonii pełni funkcję ośrodka konsolidującego współpracę z ok. 30 lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i redakcjami, którym bliska jest problematyka polonijna. Stanowi siedzibę 9 organizacji pozarządowych, w tym 5 towarzystw kresowych. Istnienie tego obiektu umożliwia realizację części zadań programowych, takich jak: warsztaty plastyczne, warsztaty dla dziennikarzy polonijnych, pobyty i obozy językowo-krajoznawcze, wykłady dla medyków (staże medyczne organizowane w Lublinie rokrocznie od 1993 r.), spotkania studentów ze Wschodu. Dużą część gości stanowią uczestnicy różnych kursów i specjalistycznych szkoleń.
Dom Polonii
Rynek Główny 14, Kraków

Siedziba Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” znajduje się w samym centrum miasta i leży na tzw. Szlaku Królewskim prowadzącym na Wawel. W 1978 r. kamienica otrzymała nazwę „Dom Polonii”. Na parterze znajduje się klubokawiarnia „Wspólnota Polska”, zaś w sali „Na Zadzi” oraz na pierwszym piętrze organizowane są imprezy oświatowe i kulturalne: koncerty, spotkania z artystami polskimi z zagranicy, konferencje i spotkania organizacji polonijnych, a także kursy i szkolenia. Na drugim piętrze mieści się biuro Stowarzyszenia. Trzecie piętro zajmują pokoje gościnne. Dla turystów i gości organizowane są w Domu Polonii koncerty artystów polskich i polonijnych, a od kilku lat koncerty chopinowskie.Dom Polonii
ul. Pieniężnego 6, Ostróda

Hotel Dom Polonii w Ostródzie rozpoczął swoją działalność w 2009 r. na bazie istniejącego od trzech lat Biura Szkoleń Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ramach tej misji realizowane są różnorodne przedsięwzięcia począwszy od międzynarodowych konferencji naukowych, poprzez warsztaty metodyczne, pobyty edukacyjne, imprezy artystyczne z udziałem zespołów polskich z zagranicy, na spotkaniach integracyjnych i konkursach tematycznych kończąc. W 2012 r. w Domu Polonii w Ostródzie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołało do życia projekt pod nazwą Polonijny Ośrodek Przygotowań Sportowych, a w 2013 r. został powołany w Ostródzie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Hotel Dom Polonii posiada 36 pokoi z łazienkami, w których łącznie może nocować do 95 osób.Dom Polonii
Stary Rynek 51, Poznań

Dom Polonii w Poznaniu, siedziba Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, od 1988 r. mieści się w zabytkowej, późnogotyckiej kamienicy z XV wieku. Parter i piwnicę Domu Polonii, w której zachowały się stare fundamenty i późnogotyckie sklepienie, zajmuje pub „Columbus”. Na pierwszym piętrze znajdują się sala kameralna i sala konferencyjna z fortepianem (jest możliwość wynajmu tych sal), w których odbywają się kursy, spotkania polonijne i koncerty. Drugie piętro zajmuje biuro Oddziału. Na trzecim piętrze, na poddaszu, znajdują się dwa dwuosobowe, kameralne i stylowo urządzone pokoje gościnne. Dom Polonii w Poznaniu oferuje salę konferencyjną na 55 osób oraz salę kameralną na 25 osób.Dom Polonii, Hotel Zamek
ul. Szkolna 11, Pułtusk

Trzygwiazdkowy Hotel Zamek w Pułtusku – Dom Polonii mieści się w XV-wiecznym zamku położonym na wzgórzu nad brzegiem Narwi i w obiektach na podzamczu. W 1974 r. rząd polski przekazał dawny zamek biskupi wraz z przyległymi terenami na Dom Polonii, który od 1990 r. jest własnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W Zamku w Pułtusku istnieje możliwość zorganizowania: konferencji, zjazdów, kongresów, przyjęć okolicznościowych, dyplomatycznych, biznesowych, sympozjów naukowych oraz balów, bankietów, koncertów, recitali, wernisaży, pokazów mody, spotkań integracyjnych, przyjęć weselnych, imprez plenerowych. Tradycją są tu: Ogólnopolskie Konkursy Kulinarne „Kuchnia polska wczoraj i dziś”, Dzień Tradycji Rzeczypospolitej obchodzony w ramach ogólnopolskich husarskich obchodów Wiktorii Wiedeńskiej – piknik husarski, Pułtuski Hubertus oraz Festiwal im. Krzysztofa Klenczona. Hotel Zamek – Dom Polonii dysponuje dwustuosobową bazą noclegową i 7 salami konferencyjnymi, które pomieszczą 550 uczestników.Dom Polonii
Rynek 19, Rzeszów

Dom Polonii w Rzeszowie mieści się w trzykondygnacyjnej siedemnastowiecznej kamienicy będącej w wieczystym użytkowaniu przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Dom jest przede wszystkim bazą i zapleczem organizacyjno- administracyjnym dla działań Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia. Od 1996 r. Dom Polonii pełni funkcję stałego biura największych imprez polonijnych jakimi są Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie i Iwoniczu Zdroju. Dom Polonii jest również centrum kształcenia i doskonalenia zawodowego pracujących za granicą polonijnych i polskich animatorów kultury, dla których od ponad 20 lat działa 4-letnie Studium Polonijne. Ponadto odbywają się tu kursy, konferencje, spotkania konsultacyjne oraz zjazdy nauczycieli. Działa też Klub „Polonus” dla studiujących w Rzeszowie uczniów polskiego pochodzenia. Działalności Domu Polonii sprzyja dobra baza, na którą składają się galerie, sale konferencyjne i pokoje gościnne.Dom Polonii
ul. Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa

Wzniesiony w latach 1860-1861 budynek przy Krakowskim Przedmieściu 64 mieścił do wybuchu II wojny światowej siedzibę warszawskiej Resursy Obywatelskiej. Gmach, spalony w 1939 r., został odbudowany w latach 1948-1950 z przeznaczeniem na dom wypoczynkowy FWP, a następnie na siedzibę Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, które w lutym 1990 r. przekształciło się w Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Obecnie mieści się tu Biuro Zarządu Krajowego i sekretariat Stowarzyszenia. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dysponuje 5 salami konferencyjnymi mieszczącymi od 15 do 200 osób. W Domu Polonii znajdują się również cztery dwuosobowe pokoje gościnne. Organizowane są tu sympozja, szkolenia, konferencje naukowe, promocje książek i spotkania z autorami, koncerty, pokazy fi lmowe i występy zespołów ludowych.Jednostki zagraniczne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Litwa, Dom Kultury Polskiej
Naugarduko 76, Wilno

W lutym 2001 r. rozpoczął swą działalność Dom Kultury Polskiej w Wilnie będący własnością Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, której współzałożycielem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jest to jedna z większych instytucji polskich na Litwie mająca na celu organizację życia kulturalnego Polaków. Dom został wybudowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków przeznaczonych przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Do priorytetów w działalności Domu Kultury Polskiej należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej kultury wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego. W Domu funkcjonuje hotel o standardzie trzech gwiazdek, który oferuje gościom 120 miejsc noclegowych.Litwa, Dom Polski
Švenčionių G. 48, Nowe Święciany

14 lutego 2015 r. w Nowych Święcianach został uroczyście otwarty Dom Polski. Odbywają się tu lekcje języka polskiego, zajęcia z dziećmi i młodzieżą, a także cyklicznie organizowane są kolonie i obozy młodzieżowe. Dom Polonii wybudowany został przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków przeznaczonych przez Senat RP.Ukraina, Dom Polski im. Ignacego Jana Paderewskiego,
Cudnowska 34b, Żytomierz

Dom Polski w Żytomierzu wybudowany ze środków Senatu RP jest własnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i został uroczyście otwarty w 1999 r. Dom Polski organizuje m.in.: Święto Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie, szkołę letnią języka i kultury polskiej dla młodzieży, półkolonie letnie dla dzieci z nauczaniem języka polskiego „Lato z Domem Polskim”, regionalny konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży szkolnej „Te słowa istniały zawsze”, Polskie Dni Nauki w Żytomierzu, projekt charytatywny „Kolęda z Domem Polskim”, „Sobotnie Kółka Twórcze dla dzieci”, Igrzyska Polonijne dla młodzieży szkolnej czy wreszcie „Spotkania dla Seniorów” z okazji świąt państwowych i religijnych. Placówka od 2016 r. wydaje kwartalnik informacyjny „Biuletyn Domu Polskiego”. Dysponuje trzema pokojami gościnnymi (7 miejsc).Ukraina, Dom Polski
Gagarina 4, Bar

Dom Polski w Barze został wybudowany ze środków Senatu RP przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i jest jego własnością. Kamień węgielny pod budowę położono w październiku 2007 r. Dom Polski ma znakomitą bazę lokalową przeznaczoną do nauczania języka polskiego oraz ofertę edukacyjną dla różnych grup wiekowych począwszy od sześciolatków, a skończywszy na osobach dorosłych. Działa tu dwadzieścia jeden grup językowych, w których uczy się około 220 uczniów na trzech poziomach w zależności od wieku i stopnia zaawansowania. Obiekt dysponuje trzema miejscami noclegowymiRosja, Dom Polski
Sapiornyj per. 10 B, Sankt Petersburg

Dom Polski w Petersburgu to miejsce spotkań Polaków. Funkcjonuje od 2007 r. Główne kierunki działalności to rozwój stosunków z Polską, zjednoczenie Polaków mieszkających w Rosji, kursy języka polskiego i kultury polskiej, a także promocja literatury polskiej, sztuki wśród mieszkańców Petersburgu i obwodu leningradzkiego. Dom Polski wspiera twórcze kolektywy, organizuje obchody świąt narodowych i kościelnych.

STRONA GŁÓWNA


PATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE INFORMATYCZNE I GRAFICZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ZDJĘCIA - © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
36957

facebook