30 lat dla Polonii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1990-2020

DOM POLONII W PUŁTUSKU. 18-19 września 2021

Media polonijne i polskie poza granicami kraju


W ramach wsparcia mediów polonijnych na świecie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” kieruje działania pomocowe w stronę polonijnych i polskich wydawców prasy, audycji radiowych oraz portali internetowych.

Wsparcie benefi cjentów jest odpowiedzią na ich potrzeby i dotyczy następujących zakresów tematycznych: bieżącego utrzymania mediów i ich modernizacji, wydawania czasopism, realizacji audycji radiowych i telewizyjnych, funkcjonowania portali internetowych oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności redaktorów, dziennikarzy, wydawców poprzez organizację szkoleń, warsztatów, debat eksperckich i konferencji.

„Świat opisany po polsku”

Formuła projektów medialnych „Świat opisany po polsku” jest bardzo pojemna i stała się marką Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W ciągu 30 lat Stowarzyszenie wsparło wydanie ok. 700 tytułów, rozbudowę ok. 100 portali internetowych, doposażenie ok. 450 redakcji, organizację ok. 50 szkoleń, tworząc we współpracy z naszymi partnerami ogólnoświatowe, wielopłaszyznowe medium wiedzy o Polsce, jej kulturze i historii. Przyczyniło się to do wzmocnienia tożsamości polskiej wśród wszystkich pokoleń rodaków oraz wykreowało pozytywny wizerunek Polski w lokalnych środowiskach poza granicami kraju.

Najważniejszym przedsięwzięciem tematycznym organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz ze Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Europejską Unią Wspólnot Polonijnych jest Światowe Forum Mediów Polonijnych. Wydarzenie to jest kontynuacją zainicjowanych w 2014 r. Europejskich Forów Mediów Polonijnych, zrzeszających co roku ok. 70 dziennikarzy i przedstawicieli mediów z całego świata.

Celem tej wyjątkowej imprezy jest integracja polonijnego środowiska medialnego, prezentacja trendów oraz narzędzi komunikacyjnych służących profesjonalizacji mediów, a także wypracowywanie strategii i kierunków działań na przyszłość. W roku 2021 odbędzie się czwarta edycja Forum.Wspieranie środowiska dziennikarskiego

Podczas II Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się w Krakowie we wrześniu 2019 r. przy pełnym wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zostało ogłoszone ofi cjalnie powstanie Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych.

Powołanie nowej organizacji jest wynikiem wieloletnich zabiegów i wniosków dziennikarzy oraz redaktorów polonijnych aktywnie działających na całym świecie oraz formalnym dowodem na rozwój struktur medialnych gwarantujących konsolidację środowiskową, spójność działań wynikających z etyki dziennikarskiej i stanowiącą niezależną platformę wymiany doświadczeń.

Kwartalnik „Wspólnota Polska”

Statutowym celem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest upowszechnianie wiedzy o Polonii i Polakach za Granicą, prezentowanie ich dorobku, informacji o działalności oraz historii. Tworzenie bazy wiedzy o naszych rodakach żyjących poza ojczyzną jest możliwe dzięki wydawnictwu Stowarzyszenia. Od 28 lat ukazuje się kwartalnik „Wspólnota Polska” adresowany do członków oraz odbiorców działań Stowarzyszenia. Czasopismo ukazywało się w formie biuletynu informującego o działaniach Polonii i Polakach za granicą, następnie wydawane było w formie profesjonalnego magazynu. Obecnie kwartalnik w dużej mierze stanowi zapis działalności Stowarzyszenia obejmującej swoim zasięgiem wsparcie ośrodków polskości na całym świecie.Polonijna Agencja Informacyjna

Misję informacyjną Stowarzyszenia realizuje również Polonijna Agencja Informacyjna działająca od 2018 r. PAI jest redakcją wyspecjalizowaną w gromadzeniu i upowszechnianiu informacji o wszelkiej aktywności Polonii i Polaków za granicą w skali ogólnoświatowej, programach państwa polskiego i środowisk krajowych na rzecz Polonii i Polaków na całym świecie oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii.

Corocznie PAI obsługuje co najmniej osiem wydarzeń o randze światowej lub europejskiej – w obszarze kultury, edukacji, sportu, działalności organizacyjnej Polonii, obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych. Odbiorcy tych wydarzeń na portalu PAI oraz w mediach społecznościowych – profilach prowadzonych przez Agencję – to ponad 3 miliony osób!

Agencja pracuje 365 dni w roku. Z redakcją PAI współpracuje na stałe ponad 200 korespondentów z pięciu kontynentów. Codziennie portal internetowy PAI odwiedza w poszukiwaniu informacji ponad 5000 czytelników.

Każdego dnia zamieszczanych jest przynajmniej 20 nowych informacji, a w przypadku świąt i uroczystości obchodzonych przez Polonię liczba ta wzrasta nawet trzykrotnie. Agencja patronuje również wielu przedsięwzięciom polonijnym. Dotychczas PAI udzieliła wsparcia medialnego 97 wydarzeniom w Polsce i na całym świecie.

Oprócz bieżącego serwisu PAI prowadzi również dział historyczno-kulturalny, gdzie zgromadzonych zostało niemal 1000 materiałów opisujących polskie dzieje i kulturę. Do tego Agencja realizuje okolicznościowe kampanie - na portalu i w mediach społęcznościowych - promujące istotne z punktu widzenia polskości tematy.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu Agencji: pai.media.plCentrum Wiedzy o Polonii

W Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” od listopada 2018 r. funkcjonuje Centrum Wiedzy o Polonii. Jest to biblioteka polonijna z jednym z największych księgozbiorów dotyczących historii Polski i Polaków poza granicami kraju. Posiada w swoich zbiorach ponad pięć i pół tysiąca pozycji książkowych, czasopism i materiałów audiowizualnych gromadzonych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku jego istnienia. W zbiorach znajdują się unikatowe wydania i publikacje dokumentujące los Polaków i Polonii w najodleglejszych zakątkach świata, takich jak Ameryka Południowa, Australia czy Azja. Najstarsze pozycje w zbiorach pochodzą z 1839 r. W ramach działalności Centrum Wiedzy o Polonii odbywają się konferencje i spotkania tematyczne z przedstawicielami świata kultury zajmującymi się Polonią i dokumentującymi losy Polaków poza granicami kraju.

Dzięki trzydziestoletniej współpracy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z mediami polonijnymi za granicą oraz ludziom zaangażowanym w tworzenie mediów polonijnych możliwe jest docieranie z wiedzą o Polsce, jej kulturze i historii do odbiorców na całym świecie.
STRONA GŁÓWNA


PATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE INFORMATYCZNE I GRAFICZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ZDJĘCIA - © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
29095

facebook