30 lat dla Polonii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1990-2020

DOM POLONII W PUŁTUSKU. 18-19 września 2021

Działania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Sport polonijny


Istotnym elementem wychowawczym i integrującym środowiska polonijne jest sport. Stąd w programie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” obecność licznych imprez sportowych, w tym także cieszących się szacowną, przedwojenną proweniencją Światowych Igrzysk Polonijnych.

Wśród wspieranych przez Stowarzyszenie form polonijnej aktywności sport zajmuje jedną z najwyższych pozycji. To odpowiedź na autentyczne zapotrzebowanie wszystkich środowisk – zarówno tych związanych ze starą Polonią, z nową emigracją o podłożu ekonomicznym, jak i wywodzących się z mniejszości polskich na Wschodzie oraz Śląsku Cieszyńskim, gdzie tradycje sportowe są szczególnie silne. W ciągu 30 lat działalności Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń – igrzysk, turniejów, mistrzostw, rozgrywek, spartakiad, zawodów, mitingów, obozów sportowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Stowarzyszenie organizuje imprezy cykliczne – Letnie i Zimowe Igrzyska Polonijne, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Polonijne Biegi Niepodległości, a także inicjuje nowe wydarzenia będące efektem postulatów Polonii z całego świata, np. II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni zrealizowane w 2021 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” konsekwentnie dzięki środkom przekazywanym przez Kancelarię Senatu, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, liczne samorządy, a ostatnio Kancelarię Prezesa Rady Ministrów promuje polonijny ruch sportowy, wspiera kluby i organizacje, przyczyniając się do integracji sportowej Polonii z całego świata.Sportowi ambasadorzy polskości

Sport stanowi też czynnik konsolidujący życie rodaków poza ojczyzną, buduje więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe oraz aktywizuje młode pokolenie, pełniąc istotną rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych barwach nie tylko promują Polskę poza granicami kraju, lecz także umacniają własne poczucie tożsamości narodowej, stając się w naturalny sposób ambasadorami polskości w miejscu zamieszkania. Ze względu na wszystkie wymienione walory Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postrzega sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię.

Corocznie w organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w kraju ok. 12 polonijnych wydarzeniach sportowych bierze udział ponad 4000 sportowców z 32 krajów, 50 organizacji i klubów ze wszystkich kontynentów. Sportowcy rywalizują w 26 dyscyplinach.Letnie i Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne

Największym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” są igrzyska odbywające się na przemian co dwa lata, gromadzące każdorazowo od 1000 do 1500 zawodników. Są to Światowe Letnie Igrzyska Polonijne i Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. Partnerem Igrzysk jest Polski Komitet Olimpijski (PKOL) zapewniający poziom merytoryczny zawodów oraz nagrodę – puchar fair play prezesa PKOL dla zawodnika wyróżniającego się postawą sportową względem konkurentów.

Historia igrzysk polonijnych rozpoczęła się w 1933 r., kiedy to podczas V Zjazdu Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy postanowiono zorganizować w ojczyźnie I Polonijne Igrzyska Sportowe. Wznowione w latach 70. XX wieku prawdziwy rozmach odzyskały dopiero po 1989 r. Nowy wymiar Igrzyskom nadało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, angażując do współpracy liczne samorządy, m.in. Kraków, Toruń, Poznań, Warszawę, Słupsk, Dolny Śląsk i inne. Ostatnie XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbyły się w 2019 r. w Gdyni, natomiast XIV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne w grudniu 2020 r. w Krynicy-Zdroju.

Zawodnicy mają od lat do dyspozycji stały zestaw dyscyplin. Wśród konkurencji zimowych są to m.in.: biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, nordic walking, wielobój łyżwiarski, short track, snowboarding, hokej oraz zimowe turnieje rodzinne. Konkurencje letnie to m.in.: badminton, bieg na 5 km, brydż, futsal, golf, kolarstwo mtb, koszykówka, lekkoatletyka konkurencje biegowe oraz konkurencje techniczne, nordic walking, pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, ringo, siatkówka, siatkówka plażowa, strzelectwo, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny, letni turniej dziecięcy, letni turniej rodzinny, żeglarstwo.

Oprócz rywalizacji sportowej program igrzysk obfi tuje w szereg wydarzeń kulturalnych. Są to spotkania z wybitnymi polskimi sportowcami, olimpijczykami, wieczory tematyczne poświęcone Polonii, wycieczki krajoznawczo-historyczne. Ich katalog zmienia się wraz z potrzebami i zainteresowaniami osób przybywających na zawody.Igrzyska młodzieżowe

Ważnym wydarzeniem są Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły. Impreza odbywająca się w Łomży skierowana jest do młodej Polonii w wieku 10-15 lat. W Igrzyskach ze względu na walor integracyjny bierze udział również młodzież polska ze szkół łomżyńskich. W dotychczasowych edycjach wystartowało już ponad 12 tysięcy młodych sportowców. XX Jubileuszowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej odbyły się w 2020 r. w Łomży, gromadząc 125 młodych Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Irlandii i Kazachstanu. Przez tydzień rywalizowali w dziesięciu dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce, pływaniu, strzelectwie sportowym, zapasach, szachach, piłce nożnej, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym oraz tenisie ziemnym. Sportowcy w czasie wolnym uczestniczyli w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. XX Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły, Łomża 2020

Turnieje piłki nożnej i siatkowej

Międzynarodowy coroczny Turniej Piłki Nożnej „Young Football Cup” w Pułtusku to impreza ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży. Od pierwszej edycji wzięło w niej udział ponad 900 młodych piłkarzy z 14 krajów. Każdego roku poza uczestnikami polonijnymi zapraszane są także drużyny z Polski. Dodatkową atrakcją są spotkania z polskimi olimpijczykami i zawodnikami czołowych polskich klubów piłkarskich, co dla młodych adeptów jest wyjątkowym wydarzeniem. W XII edycji Turnieju w październiku 2020 r. wzięło udział 40 młodych piłkarzy w wieku 9-16 lat z Ukrainy, Kazachstanu i Polski.

Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej w Gdyni to zawody stosunkowo młode, gdyż w 2020 r. odbyła się druga edycja. Rozgrywany na obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zgromadził męskie drużyny z Austrii i Czech. W 2019 r. były to polonijne żeńskie reprezentacje z Białorusi, Kazachstanu i Litwy.

Uczestnictwo w zawodach wiąże się z możliwością zwiedzania Trójmiasta, poznania jego historii zwłaszcza w aspekcie polskich tradycji historycznych.Lekkoatletyka

Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej w Pułtusku to kolejna popularna i odbywająca się od wielu lat impreza lekkoatletyczna. Wydarzenie na stałe weszło do sportowego kalendarza Mazowsza i jego ranga wciąż rośnie. Potwierdza to liczba organizacji i zawodników zgłaszanych do biegu. W ostatnich latach liczba zainteresowanych przekroczyła tysiąc osób.

Patronat naszej najwybitniejszej sportsmenki zobowiązuje, dlatego pomimo niesprzyjających masowym imprezom warunkom panującym w 2020 r. po raz siedemnasty odbyły się zawody, w których w ścisłym reżimie sanitarnym uczestniczyły reprezentacje Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, Białorusi oraz zawodnicy z Polski w liczbie 210 osób. Dofi nansowane i współorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wydarzenia sportowe dla Polonii i Polaków z zagranicy odbywają się nie tylko w kraju. Największą masową imprezą, która zdobywa coraz większą popularność są Polonijne Biegi Niepodległości 1918, zainicjowane przez Stowarzyszenie i Polski Komitet Olimpijski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zarówno rocznicowy charakter związany z podstawowym dla naszej państwowości wydarzeniem, jakim było odzyskanie niepodległości, jak i formuła sportowa pozwalająca włączyć się wszystkim w to przedsięwzięcie – bez względu na wiek i kondycję – sprawiły, że Biegi od 2020 r. odbywają się powszechnie na wszystkich kontynentach. Polskie środowiska wspierane organizacyjnie i promocyjnie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” mobilizują rzesze chętnych do tej swoistej manifestacji patriotyzmu wyrażonego w pokonaniu dystansu 1918 metrów.

W 2020 r. w mrozie i upale, w słońcu lub deszczu, a nawet w objęciach polarnej nocy w Polonijnych Biegach Niepodległości wzięło udział ponad 2000 osób z 14 krajów i czterech kontynentów, przy czym w ich przebieg zaangażowały się 23 organizacje polonijne w 30 miejscowościach.

Dofinansowanie działalności polonijnych klubów i organizacji na świecie

Sport polonijny to nie tylko wielkie zawody, dlatego też, aby mógł rozwijać się, niezbędne jest dofi nansowanie działalności polonijnych klubów i organizacji na świecie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dzięki środkom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wcześniej Kancelarii Senatu i MSZ, udzieliła wsparcia wielu takim przedsięwzięciom. Pomoc trafi ała początkowo przede wszystkim do polskich klubów sportowych na Litwie i w Czechach. Z czasem liczba wspieranych organizacji sportowych znacznie się rozszerzyła, m.in. o polonijny klub piłkarski z Argentyny, odrodzoną lwowską Pogoń oraz wiele klubów i organizacji sportowych w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech czy Białorusi.

To tylko nieliczne przykłady wsparcia polonijnego sportu przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” udzielanego w myśl założenia, że jest on płaszczyzną, na której realizować można rozwój osobisty, wychowanie patriotyczne oraz promować wartości, które konstytuują narodową tożsamość.
STRONA GŁÓWNA


PATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE INFORMATYCZNE I GRAFICZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ZDJĘCIA - © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
29113

facebook