SWP
2024-06-10 Modernizacja budynku parafialno-polonijnego w Bredzie Holandia

Polska Parafia Rzymskokatolicka w diecezji Breda pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe została założona 1 listopada 2009 roku. W 2020 roku biskupstwo Breda odkupiła kościół Mariakerk i budynki mieszkalne od holenderskiej parafii jednocześnie podejmując decyzję o długoterminowym/wieczystym wynajęciu kościoła oraz pobliskiego budynku mieszkalnego Polskiej Parafii w Bredzie. Uroczyste przekazanie budynków nastąpiło 2 lutego 2020 roku.

Tworząc i budując parafię, wspólnotę polonijną, nie można jej zawiesić w próżni, muszą powstawać grupy i wspólnoty dziecięce, młodzieżowe jak i dorosłych. Od samego początku tworzenia parafii powstały wspólnoty dziecięce: służba liturgiczna, harcerze, a także wspólnoty starszych: grupa muzyczna "Jutrzenka", grupa rekonstrukcyjna „Strzelców Podhalańskich” a także działająca przy parafii grupa AA. Działająca aktywnie przy parafii drużyna harcerska realizuje program i metodykę Związku Harcerstwa Polskiego mający na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowanie postawy otwartej na świat. Harcerstwo to służba definiowana przez odpowiedzialność, wewnętrzne przekonanie , wierność ideałom, braterstwo. Drużyna jest koedukacyjna, wielopoziomowa, w swoje szeregi przyjmuje dzieci od 10 roku życia. Drużyna kultywuje tradycje 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka i otrzymała imię tejże dywizji. Swoim umundurowaniem nawiązuje do tradycji 8. Batalionu Strzelców Brabanckich i Strzelców Podhalańskich, które wchodziły w struktury dywizji. W 2016 roku obok drużyny została powołana gromada zuchowa, która nosi nazwę Pancerne Wiewiórki. W 2022 roku drużyna obchodziła 10-lecie istnienia. Obchody miały miejsce 16 października na ogrodzie parafii. Przybyli licznie zaproszeni goście, w tym byli drużynowi, harcerze, przyjaciele drużyny, rodzice.

Charakterystyka beneficjentów

 • Młodzież polonijna działająca przy parafii w Bredzie
 • Harcerze i zuchy Pierwszego Polskiego Szczepu im. 1. Polskiej Dywizji Pancernej
 • Grupa muzyczna „Jutrzenka”
 • Grupa rekonstrukcyjna „Strzelców Podhalańskich”
 • Ministranci skupieni przy polskiej parafii
 • Dzieci uczęszczające na nauki katechezy i historii polski
 • Przy parafialna grupa organizująca pikniki integracyjne dla Polonii w Bredzie

W budynku parafialno-polonijnym zostanie wykonany poniższy zakres prac:

 • przystosowanie nieużytkowego poddasza budynku parafialnego na salę dydaktyczno-multimedialną o powierzchni ok 50m2
 • bazy sanitarna przy sali dydaktycznej
 • wykonanie izolacji termicznej całego budynku
 • wymiana stolarki okiennej w całym budynku
 • wymiana wykładzin w całym budynku
 • zakup sprzętu multimedialnego – projektor, system nagłośnienia
 • umeblowanie sali dydaktycznej – stoły i krzesła
 • wymiany systemu odprowadzania wody z dachu, systemu rynnowego


DODATKOWE INFORMACJE O ŚRODOWISKU POLSKIM W Holandii

Największymi skupiskami Polonii są miasta: Haga – 13 078, Rotterdam – 9107, Amsterdam – 5146 oraz gminy: Westland – 3551, Zeewolde – 1122, Noordoostpolder – 1047. Polacy są obecnie szóstą grupą etniczną w Holandii, a drugą (po Niemcach) jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej.

Już w XVII wieku Żydzi aszkenazyjscy uciekający z Polski przed prześladowaniami osiedlali się na terenie Holandii. Na początku XX polscy górnicy osiedlali się w Limburgi, a miasto Brunssum stało się pierwszym ośrodkiem polonijnym Holandii.
W czasie II wojny światowej Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka wyzwalała Bredę i wielu jej żołnierzy po zakończeniu wojny pozostało w Bredzie tworząc kolejny ośrodek polonijny. W latach osiemdziesiątych XX wieku, a w szczególności po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981), wielu działaczy Solidarności wyemigrowało do Holandii. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004) w związku z otwarciem granic i możliwością zatrudniania w Holandii Polskich pracowników fala emigracji narastała tworząc nowe ośrodki polonijne.

Jeszcze w 1999 roku tylko 5906 Polaków mieszkało w Holandii. W roku 2004 – 7431, w 2009 – 35 499, a w 2014 – 85 785. W roku 2016 populacja osób polskiego pochodzenia liczyła już 150 000 aby osiągnąć ponad 160 000 w roku 2018.

Organizacje kulturalne i społeczne w Królestwie Niderlandów prowadzące działalność polonijną lub adresowaną do polskiej społeczności

Liczne środowisko polskie ma swoje reprezentacje w postaci organizacji polonijnych. Do najważniejszych zaliczyć należy takie jak: Biblioteka Polska w Amsterdamie, Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne, Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii STEP, Stowarzyszenie Polish Professional Women in The Netherlands, Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe OSStoja, Pierwszy Polski Szczep im. 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej w Bredzie, Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie, Chór „Wesoły Tułacz”, Zespół „Podlasie”, Fundacja Polish Culture NL, Fundacja IDHEM, Fundacja Europolonia, Stowarzyszenie 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy.

Forum Polskich Szkół w Holandii

Forum Polskich Szkół w Holandii – to organizacja parasolowa powstałą 30 września 1995 roku, zrzeszająca społeczne szkoły polonijne prowadzone przez autonomiczne stowarzyszenia, fundacje, organizacje z Holandii. Polskie szkoły pod szyldem FPSN to szkoły sobotnie, realizujące program uzupełniający dla uczniów polonijnych. Obowiązek szkolny uczniowie realizują w holenderskich szkołach. Celem FPSN jest wspieranie metodyczne i organizacyjne szkół członkowskich, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i dialogu między szkołami, wspieranie rozwoju szkół członkowskich, pomoc w ich zarządzaniu, integracja środowiska szkolnego oraz planowanie kierunków rozwoju dla szkół. FPSN reprezentuje środowisko szkół polonijnych zarówno w Holandii, Polsce jak i w innych krajach i promuje działalność szkół członkowskich oraz dwujęzycznego i wielokulturowego wychowania dzieci. Jest organizacją działające w interesie szkół społecznych, lobbująca na rzecz szkół, pośredniczącą w kontaktach między szkołami a organizacjami, fundacjami, ministerstwami. FPSN jest także organizatorem dużych projektów i imprez, obejmujących zasięgiem wszystkie szkoły członkowskie z terenu całej Holandii. Są to m.in. Festiwal Poezji Polskiej dla Dzieci Wierszowisko (organizowane od 2000 roku), konkurs plastyczny, konkurs wakacyjny fotograficzny, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne i spotkania dla nauczycieli.

Kościół katolicki

Bardzo ważnym dla Polaków mieszkających w Holandii jest możliwość uczęszczania na msze w języku polskim. Na terenie Holandii działa duszpasterstwo dla Polonii Zagranicznych ojców Chrystusowców z Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego gromadzące wiernych w polskojęzycznych rzymskokatolickich parafiach personalnych: Rijsbergen, Meterik, Lunteren, Aalsmeer, Hoogeveen, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Breda, Groningen i Utrech

Polska Parafia Rzymskokatolicka w diecezji Breda

Polska Parafia Rzymskokatolicka w diecezji Breda pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe została założona 1 listopada 2009, przez ks. bp J. van den Hende. Patronem naszej parafii został św. Maksymiliana M. Kolbe. W 2020 roku zarząd diecezji Breda odkupiła kościół Mariakerk od holenderskiej Parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny (Heilige Familie) jednocześnie podejmując decyzję o wynajęciu kościóła oraz pobliskiej plebani Polskiej Parafii w Bredzie. Nasza parafia wynajmowała do 2 lutego 2020 kościoł St. Laurentiuskerk w Bredzie od parafii Świętej Rodziny (Heilige Familie). Przekazanie kościoła nastąpiło 2 lutego w trakcie niedzielnej mszy, celebrowanej m.in. przez biskupa Jego Eminencje Jan Liesen i proboszcza parafii w Bredzie ks. Sławomira Klim SChr. Na mszy zgromadziło się kilkaset polskich parafian, a mszę św. poprzedziłą procesja z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej ze "starego" do nowego kościoła. Holenderska parafia będzie korzystać w ograniczonym stopniu z kościoła Mariakerk . Msze św. będą się odbywały w każdą sobotę o godz. 19:00

Miejsca pamięci

Na Polskim Wojskowym Cmentarzu Honorowym zostało pochowanych 153 Polaków. Są to żołnierze 1. Polskiej Dywizji Pancernej oraz 20 lotników z Dywizjonów 300, 301, 305. Na cmentarzu tym został także pochowany, zmarły w grudniu 1994 r. w wieku 102 lat, gen. Stanisław Maczek. 2003 r. złożono tam również szczątki 5 członków polskiej załogi brytyjskiego samolotu "Lancaster " z Dywizjonu Bombowego 300 im. Ziemi mazowieckiej, zestrzelonego przez Niemców w nocy z 12 na 13 czerwca 1944 r. nad jeziorem Ijssel Meer po zakończeniu nalotu bombowego na Zagłębie Ruhry. Wrak samolotu odnaleźli rybacy holenderscy w płytkich przybrzeżnych wodach. Cmentarzem zajmuje się gmina oraz Holenderska Fundacja Opieki nad Grobami Wojennymi (Oorlogsgravenstichting).

Kwatera 80 polskich grobów na cmentarzu parafialnym "Sint Laurentius". Na kamiennych krzyżach wyryte są nazwiska, stopnie wojskowe, jednostki i daty śmierci a także herb 1 Polskiej Dywizji Pancernej - skrzydło husarskie. Planowano przeniesienie tych grobów na Polski Wojskowy Cmentarz Honorowy. Jednakże natrafiono na silny protest ze strony miejscowego księdza Edwarda Józefa Doensa, który pochował tu polskich żołnierzy. Ksiądz Doens, wieloletni opiekun grobów polskich spoczął obok nich. W pozostawionym testamencie zakazał ekshumacji polskich żołnierzy. Grobami, poza parafią zajmuje się gmina i Holenderska Fundacja Opieki nad Grobami Wojennymi (Oorlogsgravenstichting).


PARTNER ZADANIA Polska Parafia p.w. św. M.M. Kolbe
KWOTA DOTACJI 500 000,00 PLN
BENEFICJENCI PROJEKTU Polska Parafia Rzymskokatolicka w diecezji Breda pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA Polska Parafia p.w. św. M.M. Kolbe2024
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
w ramach konkursu
„WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
– INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2024”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów