SWP
2024-05-07 Komunikat Stowarzyszenia Wspólnota Polska - wsparcie szkół polonijnych Polska

Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” dziękuje szkołom i organizacjom polonijnym za włożony wysiłek w rozliczenie otrzymanego przez nie dofinansowania. Zdajemy sobie sprawę, że ta część pracy szkół i środowisk polonijnych jest szczególnie wymagająca ze względu na fakt, że nie zawsze dysponują one fachowymi siłami administracyjnymi i księgowymi, jednakowoż właśnie z tego powodu rolą naszego Stowarzyszenie jest zapewnienie Państwu pełnego wsparcia w tym zakresie.

Rzetelność i prawidłowość rozliczenia jest oczywistym wymogiem, który stawiają przed Stowarzyszeniem i beneficjentami końcowymi instytucje finansujące. Tak też jest w przypadku Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” prowadzi konstruktywne prace z Instytutem Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego nad zakończeniem rozliczeń projektów za 2023 rok. Na tym etapie zawarte zostało porozumienie regulujące rozliczenia większości umów i żywimy nadzieję, że rozliczenie to zostanie niebawem zamknięte.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zawartymi umowami jesteśmy zobowiązani do kontynuowania weryfikacji otrzymanych dokumentów i w tych sprawach możemy się do Państwa zwracać o wyjaśnienia, uzupełniania oraz weryfikację otrzymanych dokumentów.

Zgodnie z informacją Dyrekcji Instytutu Rozwoju Języka Polskiego wkrótce zostaną przekazane środki dla szkół polonijnych dla umów kontynuowanych w ramach tzw. umów dwuletnich na 2024 rok.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów