SWP
2024-02-27 Spotkanie w Senacie RP na temat tegorocznego Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej Polska

Dzisiaj na zaproszenie Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” i Rady Polonii Świata rozmawiali o zaplanowanym na lato tego roku Światowym Zlocie Młodzieży Polonijnej.

Idea Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej pojawiła się w trakcie ubiegłorocznego Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą jako jeden z głównych tematów działania polskiej diaspory. Ma on mobilizować młode pokolenie Polaków do aktywności społecznej na rzecz wspólnot polonijnych oraz do budowania silnej więzi z krajem pochodzenia, a także pokazanie młodym Polakom z całego świata drzemiącego w nich potencjału i zachęcenie do współpracy z Macierzą na wielu płaszczyznach, m.in. gospodarczej, społecznej i politycznej.

Ponieważ Zlot przewidziany jest w lecie tego roku, czas na spotkania robocze. Takie też odbyło się dzisiaj w Senacie RP z udziałem m.in. Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Senatora Bogdana Borusewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryki Mościckiej-Dendys, Dyrektor Anny Sochańskiej z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Roberta Tyszkiewicza doradcy Marszałek Senatu. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" reprezentowali Prezes Dariusz Piotr Bonisławski i Przewodniczący Zarządu Krajowego Tomasz Różniak, zaś Radę Polonii Świata Przewodniczący Jarosław Narkiewicz, Wiceprzewodniczący Tadeusz Adam Pilat oraz Skarbnik Aleksander Zając.

W trakcie spotkania Marszałek Senatu podziękowała inicjatorom "dobrego pomysłu i konkretnych konkluzji organizacyjnych, gwarantujących powodzenie przedsięwzięcia i jej pożytek dla przyszłości Polonii". Młodzież polonijna to ambasadorzy Polski w swoich krajach zamieszkania i bardzo ważnym jest by zapewnić jej miejsce i przestrzeń do budowania silnej więzi z krajem pochodzenia. A nic tak nie angażuje, jak bezpośredni udział już na etapie przygotowań, dlatego też współorganizatorami Zlotu Młodzieży Polonijnej są środowiska młodzieży polonijnej z całego świata.

W założeniach Zlot - jako pierwsze tego typu ogólnoświatowe spotkanie młodzieży polonijnej - zgromadzić ma ok. 2 tysięcy uczestników z 40 krajów. W trakcie 3 dni debat przewiduje się minimum 5 paneli tematycznych, 4 dyskusje panelowe, ale też gry edukacyjne, możliwość swobodnej dyskusji kuluarowej. Uczestnicy Zlotu wezmą udział także w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów