SWP
2024-02-02 Władze SWP w Senacie - spotkanie z marszałek Małgorzatą Kidawą Błońską i posłem Robertem Tyszkiewiczem Polska

Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wraz z Tomaszem Różniakiem Przewodniczącym Zarządu Krajowego SWP spotkali się w Senacie RP z Marszałek Małgorzatą Kidawą Błońską i Posłem RP Robertem Tyszkiewiczem, od lat zajmującym się sprawami Polonii i Polaków za granicą.

Reprezentanci SWP przedstawili projekty Stowarzyszenia na rok 2024 dedykowane diasporze polskiej na świecie, planowane kierunki wsparcia oraz zidentyfikowane - dzięki wieloletniej i rozległej sieci współpracy ze środowiskami polskimi na całym świecie - potrzeby naszych rodaków.

Jak napisał w mediach społecznościowych Robert Tyszkiewicz "Pani Marszałek przyjęła z zadowoleniem nowe inicjatywy Stowarzyszenia, szczególnie te adresowane do młodzieży polonijnej. Współpraca Senatu ze Wspólnotą Polską powinna się stale rozwijać."W lutym mija kolejna rocznica powołania w 1990 roku Wspólnoty Polskiej z inicjatywy ówczesnego marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku. Obecnie w Stowarzyszeniu działa ponad 4 tysięcy członków skupionych w 23 oddziałach terenowych, realizujących każdego roku dziesiątki inicjatyw i programów dedykowanych Polonii.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów