SWP
2024-01-14 Nowe władze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Polska

W Częstochowie XI Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wybrało nowe władze SWP oraz przyjęło nowy Statut organizacji. Prezesem Wspólnoty Polskiej, Przewodniczącym Rady Krajowej został Dariusz Piotr Bonisławski.

Nowe władze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

BONISŁAWSKI Dariusz Piotr

Rada Krajowa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 1. BAŃKOWSKA Zenka
 2. BOJARSKI Piotr
 3. BONISŁAWSKI Dariusz
 4. CZYŻYCKA Katarzyna
 5. GAJDA Stefan
 6. GAŁĄZKA Hanka
 7. dr GAŁYGA Danuta
 8. prof. GŁOWIŃSKI Tomasz
 9. GRUDZIEŃ Mariusz
 10. GRZELAK Wojciech
 11. HLEBOWICZ Adam
 12. JAWOROWSKI Sebastian
 13. GRALLA -KAPERZYŃSKA Mirosława
 14. KIETLIŃSKA Anna
 15. KORSAK Jan
 16. KOWALCZYK Henryk
 17. KRAJEWSKI Jarosław
 18. ŁACHMAŃSKI Krzysztof
 19. ŁUGIEWICZ Wiesław
 20. MODZELEWSKI Andrzej
 21. NABRDALIK Halina
 22. ks. NIEWĘGŁOWSKI Tadeusz
 23. OSICA Mariusz
 24. OSTROWSKA Ala
 25. dr KOSICKA Anna
 26. PIEKARSKI Krzysztof
 27. PIOTROWSKI Rafał
 28. dr PRZYBYTEK Dariusz
 29. RÓŻNIAK Tomasz
 30. RYBCZYŃSKI Witold
 31. prof. SIENKIEWICZ Jan Wiktor
 32. dr SOCHA Aleksander
 33. SZCZEPKOWSKI Zdzisław
 34. ŚLADECKI Dariusz
 35. dr WYSZOWSKA Izabela

Krajowa Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 1. KAROL Teresa
 2. GARBACZ Piotr
 3. NOWICKI Andrzej
 4. OJOWSKI Janusz
 5. TOKARSKI Władysław

Krajowy Sąd Koleżeński Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 1. BRZAN -KLOŚ Alicja
 2. BRZOZOWSKI Andrzej
 3. KOREŚ Daniel
 4. PERSZEWSKI Piotr
 5. POTORSKI Leszek

Zdjęcia: Agata Pawłowska © PAI


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów