SWP
2023-12-20 REMONT DOMU POLSKIEGO W DUBLINIE Irlandia

Budynek przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie 2 jest jedynym Polskim Domem w Irlandii. Od blisko 30 lat jest siedzibą trzech najstarszych organizacji polonijnych w Irlandii: Ogniska, POSK-u i Tow. Irlandzko-Polskiego. Zorganizowano tu niezliczoną ilość koncertów, wystaw, spotkań, wykładów, etc. Ponadto POSK prowadzi bibliotekę z rzadkim zbiorem polskich książek wydawanych po wojnie w Londynie oraz organizuje lekcje języka polskiego dla dzieci i dorosłych.

Towarzystwo Irlandzko - Polskie jest organizacją non-profit o charakterze kulturalnym, zrzeszającą osoby pochodzenia polskiego, irlandzkiego a także innych narodowości, działającą na rzecz integracji, przy zachowaniu tożsamości narodowej i kulturowej osób zamieszkujących Irlandię. Ognisko Polskie Ltd., jako właściciel obiektu, sprawuje bezpośredni zarząd nad sprawami finansowymi i organizacyjnymi Domu. Z budynku korzystają również coraz częściej nowe organizacje polonijne i grupy niezrzeszone. Szacuje się, że w Irlandii nadal mieszka ok. 100 000 – 150 000 Polaków. Zapotrzebowanie na wszelką działalność kulturalno-oświatową i informacyjną w j. polskim jest ogromne.

Dom Polski to piękna, XVIII- wieczna kamienica w stylu georgiańskim , a planowany remont który odświeży mocno wyeksploatowany Dom Polski nie zmieni charakteru budynku, poprawi jego materię by służył kolejne lata.

Domu Polski w Irlandii, który od ponad trzech dekad służy irlandzkiej Polonii jest obiektem, w którym utrzymywana jest polska tożsamość narodowa, polska kultura, sztuka i ojczysta mowa. Odnowienie pomieszczeń będzie przez kolejne dziesięciolecia służyć pokoleniom Polaków zamieszkałym w Irlandii. Obecnie główne pomieszczenia, w tym zwłaszcza sala główna, hol, kuchnia i łazienka na piętrze, wykorzystywane dla potrzeb Polonii w Domu Polskim wymagają pilnego odnowienia. W ostatnich latach tego typu drobne prace, jak malowanie ścian czy okien lub proste naprawy armatury łazienkowej i kuchennej, wykonywali wolontariusze sposobami chałupniczymi. Zakres i skala obecnie wymaganych prac przekracza jednak możliwości finansowe i umiejętności Beneficjenta.


W 2023 roku planowane są następujące prace:

 1. Odnowienie łazienki na piętrze
 2. dostawa i montaż masztów i flag
 3. opróżnienie piwniczek i naprawa infrastruktury ogrodowej, wywóz śmieci
 4. Wykonanie i dostawa ścianki z logotypami
 5. Malowanie i renowacja drzwi wejściowych (frontowych) wraz z futryną i kolumnami
 6. Malowanie okien (x7) oraz drzwi (x1)
 7. Malowanie sufitu i ścian w części korytarza
 8. Renowacja podłogi z kamieni w holu głównym
 9. Wymiana wykładziny w części korytarza oraz kuchni
 10. Wymiana wykładziny w sali głównej
 11. Malowanie ścian oraz sufitu w sali głównej
 12. Zakup i montaż paneli ściennych  w sali dolnej
 13. Renowacja drzwi wejściowych w części piwnicy
 14. Czyszczenie schodów frontowych oraz murku pod malowanie
 15. Zabezpieczenie schodów do piwnicy

Partner zadania: Ognisko Polskie CLG
Kwota dotacji: 70 000,00 PLN


ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA
UDZIELONYCH PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH W RAMACH KONKURSU
„WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ – INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2023”

DOM POLSKI W DUBLINIE

WIADOMOŚĆ WYŚWIETLONO:  1218 RAZYProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów