SWP
2023-12-07 Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne w Wielkiej Brytanii II Wielka Brytania

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne w Wielkiej Brytanii II” w obszarze Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych otrzymanych z środków z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

W ramach którego wsparciem zostały objęte następujące projekty i organizacje:

 1. Warsztaty plastyczno - techniczne- Nasza Polska Szkoła.
 2. Projekt logopedyczny- Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry im. Mikołaja Kopernika.
 3. Jasełka- St Francis Polish School.
 4. Rozwój mentalny i pomoc psychologiczna dla polskich dzieci i młodzieży- Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry im. Mikołaja Kopernika.
 5. "Spotkajmy się przy dobrej książce” – spotkania społeczności polonijnej promujące literaturę polską.- Polska Szkoła im.Ireny Sendlerowej w Hull.
 6. Święto Rodziny Polonijnej- St Francis Polish School.
 7. Teatralnie czyli polonijny Dzień Dziecka kulturalnie w Nottingham-The Polish Language and Cultural Centre in Nottingham.
 8. Taniec z geografią-Szkoła bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka.
 9. Zajęcia sportowe- The Polish Language and Cultural Centre in Nottingham.
 10. Język polski dla wszystkich – Islandia- Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych.
 11. Mówię, więc jestem - projekt logopedyczny -Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Kantego w Nottingham.
 12. Wyjazd do teatru na polskojęzyczne przedstawienie-Polska Szkoła Sobotnia w Stratford upon Avon.
 13.  Zajęcia teatralne z elementami produkcji filmowej - Polska Szkoła im Janusza Korczaka Wembley .
 14. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Klub Odkrywców- projekt edukacyjny-The Polish Language and Culture Association PLCA/Stowarzyszenie Kultury I Języka Polskiego.
 15. .Zajęcia wspomagające proces nauczania - indywidualnie i w małych grupach-Polska Szkoła Sobotnia w Warwick.
 16. Przegląd szkolnych teatrów (dorobku kół teatralnych działających przy polskich szkołach sobotnich)-  Polska Szkoła sobotnia im, Jana Brzechwy.
 17. Nasi Bliscy bliżej Nas- Polish Wasford Satuday School.
 18. Super Moc ucznia dwujęzycznego . Polonijny dzień dwujęzyczności 2023- Polska Szkoła im. Ireny Sendlerowej w Hull.
 19. Wycieczka do Grimsby- Polska Szkoła Sobotnia im. Wisławy Szymborskiej w Yorku –
 20. Śladami polskiej floty- lekcja w terenie.- Śladami polskiej floty- lekcja w terenie.
 21. Wierszowisko- Szkoła Języka Polskiego im. św. Siostry Faustyny w Slough .
 22.  Konkurs Na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej - Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych.
 23.  Kółko teatralne. - Polska Szkoła Sobotnia w Warwick .
 24.  Kółko teatralne w Polskiej Szkole Sobotniej im. Jana Brzechwy w Stratford upon Avon - Polska Szkoła Sobotnia w Stratford upon Avon.
 25. Wyjazd do teatru na polskojęzyczne przedstawienie.- Polska Szkoła Sobotnia w Stratford upon Avon.
 26.  Świetlica szkolna - Polish Academy of Culture and Knowledge.
 27. Zajęcia przygotowawcze do matury (GCSE i A Levels) -  Polish Academy of Culture and Knowledge.
 28. Spektakl teatralny - Polska Szkoła im. Janusza Korczaka, Wembley.
 29. Mikołajki w Cross Cultural Polish Academy- "Misja Świętego Mikołaja"- Międzynarodowa Polska Akademia w Banbridge.
 30. Zajęcia wspomagające proces nauczania - indywidualnie i w małych grupach. - Polska Szkoła Sobotnia w Warwick .
 31.  Konkursy: "Mistrz ortografii", "Znam historię i literaturę polską", "Konkurs recytatorski"- Polska Szkoła Sobotnia im. Wisławy Szymborskiej w Banbury .

Celem przedsiewzięcia jest dofinansowanie funkcjonowania placówek edukacyjnych zapewniając im kontynuacja działalności, podniesienie jakości i atrakcyjności edukacji w języku polskim , motywowanie do nauki języka polskiego, integracji środowisk szkolnych, popularyzacji wiedzy o historii, kulturze i tradycji polskiej, promowanie szkolnictwa polskiego.

W ramach realizacji zadania "Wydarzenia i inicjatywy edukacyjne w Wielkiej Brytanii II” dofinansowaniem objęte zostanie 32 wydarzeń o charakterze edukacyjno - kulturalnych, które zostaną zorganizowane przez polonijne szkoły, stowarzyszenia, centra, kluby działające poza granicami Polski. Nadrzędnym celem realizowanego zadania jest wsparcie podmiotów w organizacji wydarzeń, skierowanych do uczniów polonijnych, o charakterze edukacyjnych służących popularyzacji kultury polskiej i organizacji życia kulturalnego mniejszości polskiej, dzięki czemu kultywowane będą polskie tradycje i podtrzymywana tożsamość narodowa. Realizacja zadania w Wielkiej Brytanii, gdzie liczba rodaków jest tak liczna, ma na celu motywowanie ich do realizacji wspólnych przedsięwzięć integrujących różne środowiska polonijne. Zadanie w pełni odpowiada na potrzeby beneficjentów, co zostało zweryfikowane poprzez monitoring ich działalności oraz na podstawie przedłożonych wniosków o dofinansowanie działań w 2023 roku. Sytuacja w krajach objętych projektem bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie, a co za tym idzie potrzeby społeczności polskich.

Data podpisania umowy nr 0050: 08.09.2023
Kwota dotacji: 336 641,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 354 171,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski"
WIADOMOŚĆ WYŚWIETLONO:  1178 RAZYProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów