SWP
2023-12-06 MAŁGORZATA KWIATKOWSKA LAUREATKĄ HONOROWEJ NAGRODY IM. HALINY KONOPACKIEJ 2023 Polska

Wczoraj w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się uroczyste podsumowanie wydarzeń sportu polonijnego w 2023 roku. Otwierając je Tomasz Różniak Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i jednocześnie Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Polonią i Współpracy Międzynarodowej PKOl na kadencję 2023-2027 powiedział, że to okazja do rozmowy o przyszłości ale przede wszystkim do podziękowań osobom i instytucjom, które działają na rzecz sportu polonijnego. „Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski ustanowiły dwa lata temu Honorową Nagrodę imienia Haliny Konopackiej i dzisiaj dokonamy jej wręczenia, co będzie głównym punktem programu”.

Na spotkanie w PKOl przybyli znakomici goście, m.in. Marszałek Tomasz Grodzki, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, Senator Wojciech Ziemniak, wieloletni działacz na rzecz sportu polonijnego, Poseł Joanna Fabisiak od lat inspirująca działania w środowisku polonijnym, ze Szwecji Tadeusz Adam Pilat Wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata , z Australii Małgorzata Kwiatkowska Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata, przedstawiciele urzędów marszałkowskich województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, instytucji rządowych w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych instytucjonalnie obejmującego opieką naszych rodaków za granicą.

W słowie powitalnym Radosław Piesiewicz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego stwierdził, że „PKOl od początku swojego istnienia ściśle związany jest z Polonią i realizuje wiele inicjatyw dedykowanych Polakom mieszkającym za granicą w obszarze sportu i kultury. Ważną rolę odgrywa w tym Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” a także Komisja Współpracy z Polonią i Współpracy Międzynarodowej, która prężnie działa PKOl od wielu lat. Za tą owocną współpracę chcę podziękować Panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Panu Tomaszowi Różniakowi, Sekretarzowi Generalnemu Stowarzyszenia i jednocześnie Wiceprzewodniczącemu Komisji Współpracy z Polonią i Współpracy Międzynarodowej PKOl. Polski Komitet Olimpijski chce docierać do Polaków za granicą szerząc idee olimpijskie. Sztandarowym projektem PKOl w tym zakresie jest Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski organizowany ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, oraz polonijne igrzyska sportowe, które PKOl ma zaszczyt wspierać. Mam nadzieję, że nasza współpraca z rodakami działającymi na wszystkich krańcach świata będzie się stale rozwijać. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i nowe obszary takiej działalności. Serdecznie gratuluję dzisiejszym laureatom, których będziemy nagradzać za zasługi sportu polonijnego. Dziękuję za waszą pracę na rzecz promocji Polski i polskiego sportu na świecie.”

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski zaznaczył, że „w roku 2023 przypada 90. rocznica pierwszej polonijnej olimpiady – rok 1933, po odzyskaniu niepodległości, po okrzepnięciu państwowości, Polska stwierdziła, że ta dziedzina życia jaką jest sport powinna znaleźć swoje miejsce w imprezie, w której mogliby zmierzyć się ze sobą sportowcy z różnych powodów żyjący poza granicami ojczyzny. Potem przyszła wojna i różne inne przeciwności które nie pozwoliły na kontynuację tej tradycji, ale Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wróciło do niej jak tylko było to możliwe, pod roku 1989. Jesteśmy dumni, że od zawsze naszym partnerem w tym dziele jest Polski Komitet Olimpijski, kierowany dzisiaj przez pana Prezesa Radosława Piesiewicza. To jest szalenie ważne, że w partnerstwie z najważniejszą w Polsce organizacją uosabiającą idee olimpijską – która przecież nie tylko o sporcie mówi, ale też o wartościach istotnych dla wszystkich, niezależnie gdzie mieszkają – umożliwiło rozwinąć nam tą tradycję do ogromnej ilości przedsięwzięć. Dzięki PKOl, ale też dzięki państwu” – stwierdził Prezes Bonisławski zwracając się do zebranych – „Wspólnota Polska i liczne organizacje polonijne tylko w tym roku przygotowały i przeprowadziły dziesiątki, a na całym świecie setki, imprez sportowych w których obecne były dwa mianowniki: rywalizacja sportowa i miłość do Polski. Biało czerwona flaga i pięć kółek olimpijskich. I oczywiście gdzieś z boku znaczek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ale nie to jest najważniejsze, istotniejszym jest, że z roku na rok te przedsięwzięcia są rozwijane, co roku dokładamy nowe dyscypliny. Dla przykładu dyscypliny żeglarskie obejmujące zawody, regaty i szkolenie młodych żeglarzy. Jestem przekonany, że dzisiejszy dzień podsumowujący miniony rok kieruje nas wzrok ku wspaniałym sportowcom żyjącym poza granicami kraju, ale też instytucjom i organizacjom przyczyniającym się do rozwoju sportu polonijnego.” Kończąc wystąpienie Prezes Dariusz Piotr Bonisławski podziękował Prezesowi PKOl za współpracę, Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu za życzliwość Senatu mającego w swojej misji opiekę nad Polonią, a wszystkim zebranym reprezentującym placówki samorządowe i państwowe i polonijne za wsparcie tak potrzebnych przecież inicjatyw sportowych.

Marszałek, Senator RP Tomasz Grodzki, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przekazał zgromadzonym pozdrowienia od Marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i przypomniał, że dbałość Senatu RP o zachowanie łączności z Polonią „ma dać rodakom przeświadczenie, że niezależnie gdzie mieszkają jesteśmy jedną wspólnotą, jednym narodem, jesteśmy siostrami i braćmi. Mam nadzieję, że w tej kadencji Senatu uda się znowu pozyskać środki finansowe, abyśmy oprócz moralnego wsparcia mogli również Polonię rozsianą po całym świecie wspierać materialnie. Należy pamiętać, że opieka Senatu na Polonią obejmuje bardzo różne obszary, żeby wspomnieć tylko edukację, kultywowanie polskiej kultury, tradycji – po sport. I o ile tamte obszary nieuchronnie niosą ze sobą jakiś odcień polityczny, o tyle sport jest wspaniały, bo tu polityki nie ma.” Przywołując łacińską maksymę „ W zdrowym ciele zdrowy duch” Marszałek Grodzki wyraził wdzięczność i dumę z tego, co zebrani na spotkaniu działacze i sympatycy robią dla polskiego sportu, który spaja Polaków, uczy ducha zdrowego współzawodnictwa oraz tego, że niezależnie gdzie mieszkamy, pod biało-czerwoną flagą możemy przystąpić do rywalizacji nie czyniącej nikomu nic złego, za to buduje naszą wspaniałą wspólnotę Polek i Polaków. „Dziękuję za to, gratuluję wyróżnionym i chcę zadeklarować, że jako Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą jesteśmy do dyspozycji Państwa i zwłaszcza w sporcie, domenie szlachetnej i niepolitycznej.

Wprowadzając do ceremonii wręczenia Honorowej Nagrody Haliny Konopackiej Sekretarz Generalny Wspólnoty Polskiej Tomasz Różniak stwierdził, że patronka była osobą nie tylko wielce zasłużoną dla polskiego sportu – pierwsza polska mistrzyni olimpijska , ale też która uosabiała dbałość o wartości, patriotyzm, promocję naszego kraju, i to w trudnych czasach naszej historii. Nagroda jej imienia ma pokazywać, że współcześnie również znajdujemy takie postaci. Jak przypomniał Tomasz Różniak pierwsza nagroda przypadła olimpijczykowi, złotemu medaliście, panu Januszowi Pyciakowi-Peciakowi. Dzisiaj wręczamy ją po raz drugi.

Sylwetkę nagrodzonej w 2023 roku Małgorzaty Kwiatkowskiej zaprezentował Wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata Tadeusz Adam Pilat.

W laudacji stwierdził, że to zaszczyt przybliżyć tą szlachetną postać. „Daleko w Australii żyje kobieta, która jest reprezentantem i sportu i Polonii australijskiej. Małgorzata Kwiatkowska od dawna jest związana z tymi dwoma obszarami. Jej okres czynny sportowy to lata 1964 – 1976, była zawodniczką klubu sportowego ŁKS Łódź , dwukrotnie uczestniczyła w Mistrzostwach Europy Juniorek w 1967 i 1969, w Mistrzostwach Europy Seniorek w 1972 roku, wieloletnia reprezentantka Polski w koszykówce kobiet – Polskę reprezentowała aż 91 razy. Największe osiągnięcia, to cztery razy Mistrzostwo Polski, trzy razy wicemistrzostwo i trzy razy brązowy medal. Po emigracji do Australii rozpoczął się dla niej kolejny rozdział w jej życiu – polonijny, ale również związany ze sportem. Pod opiekę Małgorzaty i jej męża trafiali sportowcy polscy, którzy przyjeżdżali do Australii. Miało to swój wyraz w szczególności w trakcie Mistrzostw Świata w Koszykówce w Sydney w 1994 roku. Po nich rozpoczął się długi czteroletni okres przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. Pełniła wówczas założycielem i pełniła funkcję sekretarza Olimpolu, organizacji partnerskiej PKOl i komitetu paraolimpijskiego, pomagającej polskim sportowcom wszystkich dyscyplin przed i w czasie IO Syndey 2000. Współpracowała z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich którego jest honorowym członkiem i związkami sportowymi, szczególnie w okresie przedolimpijskim. Małgorzata Kwiatkowska jest również współzałożycielem w roku 2001, a od 2010 roku prezesem stowarzyszenie Australian Polish Sports Masters Associacion wspierającego polskich weteranów sportu w Australii, organizującego polonijne święta sportowe, promocję Polski, wsparcie zawodników przybywających na Antypody i inne wydarzenia – dla przykładu zbiórki pieniędzy przekazywanych na rzecz PKOl. Oprócz aktywności w Australii, Małgorzata Kwiatkowska jest wieloletnim i konsekwentnym współpracownikiem Stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska” i PKOl przy organizacji przedsięwzięć sportowych w ojczyźnie. Niezwykle istotnych zwłaszcza dla młodzieży polonijnej i polskiej spoza granic ojczyzny. Jej najbliższe plany i wyzwania to rok 2024 będący zgodnie z decyzją parlamentu Rokiem Polskich Olimpijczyków. W tym zakresie organizuje i inicjuje wystawy o tematyce olimpijskiej, ze szczególnym uwzględnieniem IO w Melbourne w 1956 i Syndey w 2000 roku oraz 75-lecia Klubu Sportowego w Plumpton. Małgorzata została wielokrotnie wyróżniana i odznaczana, m.in. przez Prezydenta MKOl Juana Antonio Samarancha za pracę jako wolontariusz i pracę na rzecz sportu w 2001 roku, dyplomem od sydnejskiego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w roku 2000, honorowym członkostwem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich w 2001 roku, Złotym Medalem PKOl za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego w 2003 roku, Srebrną Odznaką Łódzkiego Klubu Sportowego w 2008 roku. Małgorzata jest znaną i zasłużoną działaczką polonijną na różnych szczeblach w strukturach prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA), której prezesem była zgodnie ze statutem przez dwie kadencje, w latach 2017-2023, zaś od 2023 pełni funkcję wiceprezesa. Podsumowując, my wszyscy, Wspólnota Polska, PKOl, mamy w Australii naszego wspaniałego ambasadora, w głównej mierze ma go jednak Polska.”

Senator RP Wojciech Ziemniak zwracając się do zebranych wspominał, że miał przyjemność realizując program „Szlakiem Olimpijskim” być na amsterdamskim stadionie – jeszcze przed jego zburzeniem - gdzie pierwsze laury dla Polski zdobyła Halina Konopacka. To wielkie przeżycie dla każdego miłośnika sportu. Przywołał również spotkanie noworoczne z małżeństwem Kwiatkowskich w roku 2000, kiedy to w przededniu igrzysk dowiedział się, że dzięki staraniom państwa Kwiatkowskich, nie dość, że oparcie logistyczne znajdują polscy sportowcy, ale też możliwy jest przyjazd do Australii wieloosobowej grupy kibiców Klubu Olimpijczyka. To pokazuje jak wiele energii i serca wkładali w pomoc rodakom. „Można bez przesady powiedzieć, że dzięki tobie, dzięki wam – stwierdził senator Ziemniak – młodzież kibicowała wówczas naszym sportowcom, a zwłaszcza ulubionym przez naszą laureatkę koszykarkom. Mówiąc krótko – podsumował senator – Tobie ta nagroda się po prostu należy!”

I tak to nadszedł czas wręczenia Małgorzacie Kwiatkowskiej drugiej w historii Honorowej Nagrody Haliny Konopackiej 2023. Dokonali tego Prezes PKOl Radosław Piesiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatki był Medal Senatu wręczony przez Marszałka Tomasza Grodzkiego.

Dziękując za wyróżnienie Małgorzata Kwiatkowska wyraziła swoje wzruszenie „za tyle miłych słów, i niespodziewanie rozległą wiedzę na mój temat. Sport jest nieodłączną częścią mojego życia od lat szkolnych. Później, wspólnie z moim mężem Bolesławem – olimpijczykiem z Meksyku – realizowałam swoje pasje sportowe i w takim duchu wychowaliśmy nasze córki - Basię koszykarkę i Marysię tenisistkę. Uprawiając sport w przeszłości dobrze rozumieliśmy potrzeby polskich sportowców przyjeżdżających do Australii. Działaliśmy w większym zespole robiąc wszystko, aby mieli zapewnione warunki o które prosili. Dotyczy to również różnych form sportu polonijnego przez lata. Jesteśmy oddaleni od Polski o 15 tysięcy kilometrów, nie mniej jednak my, Polonia w Australii czujemy się tak samo odpowiedzialni za naszą ojczyznę, jak osoby mieszkające w kraju. Istotne jest wychowanie przyszłych pokoleń w poczuciu polskości, bliskości z Polską, miłości do ojczyzny i pielęgnowania kultury, języka, tradycji i wiedzy o sukcesach Polaków. Między innymi w dziedzinie sportu. To umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych pozwoli na przygotowanie ich do pełnienia roli ambasadora polskości w krajach zamieszkania. Dumę i poczucie jedności z Polską buduje się również poprzez promocję dorobku Polaków w kraju zamieszkania, w tym ich osiągnięć sportowych na świecie. A my mamy się czym pochwalić. I tu, korzystając z okazji, chciałabym nawiązać do przyszłorocznego Roku Polskich Olimpijczyków ustanowionego przez Sejm RP w setną rocznicę zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego przez polskich sportowców. W Australii planujemy wydarzenia o tematyce olimpijskiej w formie wystaw historycznych i aktywności ruchowej. Liczymy na współpracę z państwem, PKOl, Wspólnotą Polską, związkami sportowymi oraz obecność polskich medalistów na finałowym wydarzeniu w październiku 2024 roku, świętującym jednocześnie 75-lecie najstarszej organizacji o charakterze sportowym w Australii – Klubu Sportowego Polonia w Sydney. Nasze pomysły przekażemy wkrótce Polakom zamieszkałym za granicą poprzez Radę Polonii Świata. Rok Polskich Olimpijczyków jest doskonałą okazją do umacniania więzi z ojczyzną świętowania sukcesów polskich sportowców na arenach światowych wraz ze społecznością kraju zamieszkania. Wydarzenia sportowe jednoczą ludzi poza wszelkimi podziałami wspólną radością z osiągniętych sukcesów, promując pozytywny wizerunek Polski i Polonii. Dziękuję Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz PKOl za wszystkie inicjatywy sportu polonijnego wspierające Polaków rozsianych poza granicami kraju, oraz stworzenie warunków do dyskusji nad przyszłością sportu polonijnego Aby kolejne pokolenia mogły realizować swoje pasje aktywności sportowej i zdrowego stylu życia w łączności z krajem. Cieszę się, że dzisiaj mam okazję spotkać wiele osób, z którymi od dawna związana jestem na niwie sportu polonijnego, reprezentując Radę Naczelną Polonii Australijskiej, zrzeszającą zorganizowaną Polonię ze wszystkich stanów Australii. Kończąc pragnę złożyć wszystkim państwo życzenia dobrych, zdrowych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w Roku Olimpijskim. Bardzo dziękuję.”

W trakcie spotkania zaprezentowano materiały filmowe m.in. z ostatnich, XXI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Jak komentował je Sekretarz Generalny SWP Tomasz Różniak „igrzyska – letnie i zimowe - są największą polonijną imprezą sportową organizowaną w Polsce od ponad 30 lat. Inicjatorem ich wskrzeszenia był Marszałek odrodzonego Senatu RP Andrzej Stelmachowski, pierwszy prezes Wspólnoty Polskiej. Bo jak żadna inna dziedzina życia sport łączy Polonię i Polaków z całego świata. W tym roku w lecie przyjechało na nie ponad ośmiuset uczestników z 30 państw – od Ameryki Południowej po Daleki Wschód. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wielu instytucji – ogromnego wkładu samorządów lokalnych i wojewódzkich, Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale też cały czas szukamy i znajdujemy nowych partnerów w tym dziele. Dla nich przeznaczone jest wyróżnienie Za Zasługi dla Sportu Polonijnego”.

W tym roku laureatem konkursu zostali Akademia Wojsk Lądowych Imienia Generała Tadeusza Kościuszki, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Państwowy Zespół Pieśni I Tańca ,,Mazowsze”, Wojskowy Klub Sportowy ,,Śląsk”, Pomorski Związek Żeglarski.

Wyróżnienia otrzymali również wspierający działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą, m.in. : Poseł Joanna Fabisiak – organizator konkursu „Być Polakiem”, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Marek Patecki – biznesmen.

Tradycyjnie już spotkania poświęcone sportowi polonijnemu kończą się rekomendacjami i dyskusją na temat przyszłych przedsięwzięć. Ambasador ad personam Witold Rybczyński wyraził nadzieję, że takie coroczne podsumowania staną się tradycją kontynuowaną wspólnie przez PKOl i Wspólnotę Polską i tu należy podkreślić wagę merytoryczną i praktyczną jaką niesie za sobą dla przyszłości sportu polonijnego współpraca tych dwóch organizacji. Musimy pamiętać – przekonywał ponadto Ambasador Rybczyński - że spotykamy się w przeddzień kolejnych igrzysk olimpijskich w Paryżu stanowiących ogromne wyzwanie. „Mogę to powiedzieć z pozycji człowieka, który z Polonią współpracuje niezależnie gdzie byłem w świecie i czym się zajmowałem, od ponad 50 lat. Rok przed igrzyskami jest podstawowym okresem rozwoju zarówno dla Wspólnoty Polskiej jak i PKOl między innymi dlatego, że odbędą się w kraju, będącym wielkim skupiskiem bardzo zasłużonej dla ojczyzny Polonii. Musimy go właściwie wykorzystać.”

Ambasador Rybczyński omówił również zagadnienia strukturalnej współpracy na rzecz Polonii, konieczność zwrócenia uwagi na regionalny charakter emigracji mający swoje odzwierciedlenie w polskiej diasporze na świecie, zwiększenia aktywności związków sportowych we współpracy z Polonią za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej, promocji spraw polskich w środowiskach akademickich zajmujących się językiem i kulturą polską, oraz właściwego wykorzystania dorobku Polonijnych Sejmików Olimpijskich, których 50-letnia tradycja jest niebagatelnym wkładem w rozwój sportu.

Polecamy fotoreportaż ze spotkania przygotowany przez Polonijną Agencję Informacyjną będącej również autorem powyższej relacji.ZDJĘCIA: STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów