SWP
2023-11-29 Konkurs Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” Czechy

Konkurs Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” tego roku zorganizowano po raz dziewiętnasty. Na przestrzeni lat zmieniało się miejsce, w którym odbywały się przesłuchania i koncerty finałowe laureatów, zmieniali się współorganizatorzy. Niezmienna pozostała idea konkursu. A także to, że lista laureatów konkursu jest gotową „ściągą” dla organizatorów wszelkich imprez, z której warto skorzystać, układając program wydarzeń.

— Warto, by w ramach programu artystycznego na imprezach w naszych miastach i wioskach występowały te nasze dziecka. Aby widziały, że nam na nich zależy — podkreślał Leszek Richter, prezes Sekcji Ludoznawczej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Zaprosił już też wszystkich do Jabłonkowa na planowane w dniach 2-4 sierpnia „Gorolski Święto”, gdzie laureaci konkursu zaprezentują się przed kilkutysięczną publicznością.

Gwara to jeden z dziedziczonych po przodkach skarbów

— Dziękuję wam nauczyciele, rodzice, dziadkowie za to, że wspieracie swoje dzieci w tym, aby brały udział w konkursie. Moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych skarbów, jaki nam przekazali nasi przodkowie — dodał Richter.

O tym, że gwara to jeden z dziedziczonych po przodkach skarbów, które warto pielęgnować mówił także inny członek jury – Tómek Sochacki. — Kiej by nie było cieszyńskiej rzeczy, to by nie było tustelańskiej kultury materialnej i duchowej – orzekł Sochacki.

Nagrody, dyplomy, medale i puchary

Wyniki tegorocznej, XIX edycji konkursu podawaliśmy tutaj. Podczas piątkowego koncertu laureaci pierwszych miejsc oraz wyróżnieni otrzymali nagrody, dyplomy, medale i puchary.

W przyszłym roku planowana jest jubileuszowa, XX edycja Konkursu organizowanego wspólnie przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej i Sekcję Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej.


Tekst i zdjęcia: Beata Tyrna
zwrot.cz


"Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy" to recytatorski konkurs gwarowy dla dzieci i młodzieży z obu stron podzielonego granicą państwową regionu Śląska Cieszyńskiego. Konkurs Gwar w 2023 roku po raz dziewiętnasty kierowany jest do dzieci, uczniów i młodzieży wszystkich typów placówek i szkół historycznej Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej.

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia charakterystycznych gwar wielu pokoleń rdzennych Polaków tego regionu. Konkurs ma kultywować i zachęcać do mówienia językiem ojców i praojców, ubierania autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych.

XIX Konkurs Gwar "„"Po cieszyńsku po obu stronach Olzy"
jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 20233


PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów