SWP
2023-11-28 Wsparcie inicjatyw edukacyjnych Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi Gruzja

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji przedsięwzięcia pn. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi

W ramach projektu dotację Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego otrzymała Polska Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi w Tbilisi.

W ramach zadania przewidziany jest wyjazd edukacyjny „Śladami znanych Polaków na zachodzie Gruzji”, akademie szkolne , obchody polskich świąt narodowych i inne formy pozalekcyjne.

Celem zadania jest dofinansowanie działalności edukacyjnej Polskiej Szkoły im Św. Jadwigi w Tbilisi zapewniając kontynuację nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz wsparcie inicjatyw edukacyjnych sprzyjających pogłębieniu wiedzy o Polsce.

Data podpisania umowy: 07.11.2023
Kwota dotacji w 2023 r.: 36 435,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 37 435,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych"
WIADOMOŚĆ WYŚWIETLONO:  382 RAZYProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów