SWP
2023-11-14 Imprezy okolicznościowe w Wielkiej Brytanii Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z radością informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Imprezy okolicznościowe w Wielkiej Brytanii” w obszarze Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych.

W ramach którego wsparciem zostały objęte następujące projekty i organizacje:

  1. Spotkanie w Edynburgu - Partner w realizacji działania POLISH ORGANIZATION FOR LEARNING ASSISTANCE AND CULTURA;
  2. Atelier Mikołaja Kopernika- Partner w realizacji działania Szkoła bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka;
  3. Bajkowy Dzień Dziecka - Partner w realizacji działania Polska Szkoła w Glasgow;
  4. Wsparcie bieżącej działalności Centrum Edukacyjnego Bajka - EDUCATION CENTRE – CENTRUM EDUKACYJNE BAJKA CIC;
  5. Dzień Misia Wojtka - Klub Polonijny bim. Jana Kochanowskiego

Data podpisania umowy 02.10.2023 r.
Kwota dotacji: 340 989,90 PLN
Całkowita wartość projektu: 358 929,90 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU
"Inicjatywy edukacyjne oraz wsparcie działalności placówek oświatowych"


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów