SWP
2023-11-14 Konserwacja i restauracja detalu architektonicznego Domu Polonii w Warszawie Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje, że w ramach konkursu: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2023 roku ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej zrealizowało zadanie "Konserwacja i restauracja metalowego detalu architektonicznego w obrębie attyki - fasada Domu Polonii w Warszawie".

Prace zostały wykonane na podstawie Projektu Konserwatorskiego : Remontu, konserwacji i restauracji elewacji frontowej Domu Polonii” autorstwa Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj ; decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WZWL.5142.730.2022.MIM(2) zezwalającej na prace oraz decyzji nr 308/ś/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzającego projekt i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

W ramach zadania wykonano konserwację i restaurację metalowego detalu architektonicznego w obrębie attyki.

Zakres wykonanych prac:

  1. wazy żeliwne zdemontowano i przetransportowano do pracowni konserwatorskiej.
  2. oczyszczono powierzchnie elementów metalowych poprzez zastosowanie metod mikroczyszczenia na sucho
  3. uzupełniono ubytki w elementach metalowych poprzez wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów w odpowiednio dobranych materiałach metalowych i dospawanie do istniejących części.
  4. w żeliwnych wazach zdobiących attykę fasady gmachu w celu ich skutecznej ochrony przed woda w każdej postaci, wywiercono otwory według zaleceń projektowych
  5. po odczyszczeniu dokładnie odtłuczono powierzchnie elementów metalowych przeznaczonych pod malowanie (żelaznych, żeliwnych), przy użyciu rozcieńczalników lotnych
  6. pokryto warstwą gruntu antykorozyjnego odpowiednio dobranego do powłoki nawierzchniowej.
  7. w celu nadania pierwotnego wyglądu elementom żeliwnym i żelaznym zdobiących fasadę oraz w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przeprowadzono dwukrotne malowanie elementów metalowych farbą nawierzchniową przeznaczoną szczególnie do zabezpieczania zabytkowych elementów metalowych, wysokogatunkową, w kolorze grafitowym o matowej powierzchni, nadającą elementom żelaznym, efektowny, historyczny wygląd.
  8. zamontowano wazy na attyce z zastosowaniem izolacyjnej, specjalistycznej podkładki z tworzyw sztucznych eliminującym możliwość pojawienia się korozji kontraktowej na styku dwóch materiałów metalowych o odmiennym potencjale elektrochemicznym.

  9. Kwota zadania – 22 042,37 PLN


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów