SWP
2023-09-20 17. edycja akcji "Podaruj Znicz Na Kresy" Polska

Już po raz siedemnasty chcemy zebrać i zapalić znicze na opuszczonych grobach naszych Rodaków pochowanych na starych, kresowych nekropoliach w Borysławiu, w Drohobyczu, we Lwowie, w Rudkach i w Stryju oraz w miejscach narodowej pamięci w obwodzie lwowskim. Kontynuujemy również opiekę nad opuszczonymi polskimi grobami na Cmentarzu Janowskim we Lwowie. W obliczu rosyjskiej agresji nasze zobowiązanie pamięci o przodkach jest jeszcze większe. Niech światło zebranych zniczy zapłonie na polskich grobach dając świadectwo naszej pamięci o tych, którzy na zawsze pozostali na ukochanych Kresach na zawsze!

Finał zbiórki - 17 października 2023 roku


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Górnego Śląska, uczniów i nauczycieli śląskich placówek edukacyjnych, placówki kulturalne, organizacje samorządowe, śląskich przedsiębiorców i stowarzyszenia do udziału w XVII edycji akcji.

Górnośląski Oddział
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - realizujący zadania służące ochronie miejsc pochówku i miejsc narodowej pamięci znajdujących się obecnie na terenie Ukrainy - serdecznie zaprasza uczniów i studentów, kierownictwo i grona pedagogiczne śląskich placówek oświatowych i uczelni, placówki kulturalne oraz uczelnie z terenu Górnego Śląska i Opolszczyzny a także władze administracyjne i samorządowe, przedsiębiorców, organizacje społeczne i kulturalne do udziału w XVI edycji Akcji Podaruj Znicz Na Kresy.

Zainicjowana i prowadzona od szeregu lat przez nasze Stowarzyszenie akcja „Podaruj Znicz na Kresy” przyczynia się do integracji mieszkańców całego regionu oraz rozwoju ich aktywności społecznej i kulturalnej - z korzyścią zarówno dla społeczności Górnego Śląska, jak też naszych Rodaków zamieszkałych na Kresach II Rzeczypospolitej. Sprzyja bez wątpienia kształtowaniu wśród najmłodszego pokolenia postaw patriotycznych i poszanowania dla historycznych tradycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz pogłębieniu wiedzy o miejscach historycznej i narodowej pamięci we Lwowie i obwodzie lwowskim. W trakcie poprzednich edycji - kontynuowanych nawet w trakcie pandemii - wspólnie zebraliśmy i przewieźliśmy na Kresy łącznie ponad 120 tysięcy zniczy.

Podaruj Znicz Na Kresy 2023

Zebrane w ramach tegorocznej akcji znicze zamierzamy przewieźć do Lwowa i przy udziale organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim - oraz skupionych wokół nich dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia oraz organizacji harcerskich - zapalić je na opuszczonych grobach naszych Rodaków, pochowanych na starych nekropoliach w Borysławiu, w Drohobyczu, we Lwowie, w Rudkach i w Stryju. Rozpalimy je także w wielu miejscach narodowej pamięci, gdzie złożymy również okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Pragniemy kontynuować również - wspólnie z Towarzystwem Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej „Zabytek” we Lwowie - prowadzenie prac porządkowych na Cmentarzu Janowskim, przygotowujących tą nekropolię do uroczystych obchodów Święta Zmarłych oraz do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Dotyczy to również przygotowania lwowskich cmentarzy na Zamarstynowie, Zniesieniu i w Hołosku Małym - miejscu pochówku 900 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1939r. - a także cmentarzy w Jaworowie, w Niemirowie, w Janowie i w Czerwonogradzie.

Nasza pamięć, solidarność i materialna pomoc w organizacji obchodów Święta Zmarłych - a także obchodów Świąt Narodowych - na Kresach ma w obecnej sytuacji rosyjskiej agresji szczególne znaczenie dla polskiej społeczności mieszkającej na Ukrainie.


W sprawie odbioru zniczy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  501 459 655   swpkatowice@gmail.com


PAI


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów