SWP
2023-09-17 Związek Polaków w Rumunii - Prezentacja dokonań bukowińskich zespołów polonijnych na arenach 34. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” Rumunia

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje o realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” pn. „Związek Polaków w Rumunii - Prezentacja dokonań bukowińskich zespołów polonijnych na arenach 34. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” to międzynarodowe, barwne święto „ponad granicami”, które wpisuje się w założenia i cele programowe Związku Polaków w Rumunii tj. popularyzacja i ochrona wartości, które mają wpływ na utrwalanie tożsamości narodowych, umacnianie tradycji i więzi międzyludzkich. Festiwal jest świętem folkloru i ludzi propagujących dialog międzykulturowy, szacunek do drugiego człowieka, dziedzictwa kulturowego.

W ramach realizowane przedsięwzięcia dofinansowany zostanie transport, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników festiwalu.

Całkowita wartość projektu: 142 106,00 PLN
Kwota dotacji: 135 000,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów