SWP
2023-09-17 Dom Polski w Bielcach - Dni Kultury Polskiej Mołdawia

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje o realizacji zadania publicznego w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” pn. „Dom Polski w Bielcach - Dni Kultury Polskiej".

Zadanie dotyczy organizacji Dni Kultury Polskiej w Bielcach. Przedsięwzięcie wpisuje się w program upowszechniania polskiej kultury i języka polskiego realizowany przez ważny ośrodek polonijny, jakim jest Dom Polski w Bielcach.

Dom Polski w Bielcach inicjuje i prowadzi działalność w zakresie promocji historii, kultury i tradycji polskich, poprzez organizowanie Dni Kultury Polskiej, festiwali, konkursów, wystaw, prezentacji.

W wydarzeniu wezmą udział Polacy z Bielc, Styrczy, Grigorówki, Sorok. W części artystycznej przedsięwzięcia wystąpią zespoły „Jaskółki” oraz „Krokus”.

Całkowita wartość projektu: 17 370,00 PLN
Kwota dotacji: 16 500,00 PLNZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów