SWP
2023-06-04 ŁĄCZY NAS ZDROWIE - Forum medyczne w Olsztynie Polska

Współczesna medycyna nie może obyć się bez współpracy. O tym, jak ważna jest wymiana doświadczeń oraz podtrzymanie więzi będą rozmawiać medycy i naukowcy z całego świata. Wstępem do Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich i Kongresu Polonii Medycznej, który odbędzie się w tym tygodniu w Olsztynie, było Forum Łączy nas zdrowie – Łączy nas Polska.

W Olsztynie odbyło się forum Łączy nas zdrowie – Łączy nas Polska. Organizatorem było Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Forum zgromadziło polonijnych lekarzy, by dać szansę wymiany doświadczeń – ale i podsumować działania prowadzone na rzecz i pacjentów, i lekarzy polonijnych ze Wschodu.

Na przykład w naszym centrum rehabilitacyjnym w Ostródzie udało się przeprowadzić turnusy terapeutyczne dla dzieci autystycznych z regionów objętych konfliktem zbrojnym na Wschodzie. Dodatkowo przeprowadziliśmy kursy języka medycznego, w których wzięło udział około 500 polonijnych lekarzy ze Wschodu – mówił Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Wspólnoty Polskiej.

Te kursy językowe są istotne, by dobrze podawać leki wysyłane w ramach pomocy humanitarnej do Ukrainy – ale też istotne dla lekarzy polonijnych, którzy chcieliby rozpocząć pracę zawodową w Polsce.Bardzo ważne jest to, by – jeśli tylko mieli ochotę wrócić – zasilili brakujące nam kadry. Te działania to pomoc dla lekarzy, ale i tych, którzy chcieliby w Polsce studiować. Dla wszystkich, którzy mając polskie korzenie chcieliby dla Polski pracować – podkreślała lekarka i senator Prawa i Sprawiedliwości Bogusława Orzechowska.

Ja myślę, że łączy nas bardzo wiele – przede wszystkim potrzeba podtrzymania tożsamości narodowej. Jako lekarz natomiast myślę o tym, w jaki sposób ta wiedza, którą mamy za granicą, oraz wiedza, którą mają koledzy w Polsce, może być wymieniana. Możemy pokazywać, co można wykorzystać dla systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówił profesor Marek Rudnicki, pracujący na co dzień w Chicago.Wielkie wydarzenie dla naszego regionu, w kontekście i medycyny, i kontaktów z Polakami, które swoje sukcesy, swoje kariery rozwinęli za granicą – powiedział wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Forum odbyło się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Forum Łączy nas zdrowie – Łączy nas Polska było wstępem do Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich i Kongresu Polonii Medycznej, który odbędzie się w tym tygodniu w Olsztynie.


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów