SWP
2023-05-24 Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens... Polska

„Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens...” tak przekonywał nas święty Jan Paweł II. To słowa kojące smutek w obliczu śmierci bliskich, wsparcie w stracie i dojmującym poczuciu pustki, które musimy przeżyć emocjonalnie i zracjonalizować intelektualnie, by z czasem zaakceptować nieuchronność przemijania. Zrozumienie jego sensu przychodzi z trudem ale nie należy zapominać, że – jak nauczał papież - „Chrystus wciąż ofiarowuje ludzkości jedyną, prawdziwą i realną nadzieję”.

Ta refleksja przychodzi wraz z wiadomością o śmierci bliskich naszych Przyjaciół, współpracowników ze Wspólnoty Polskiej. Los sprawił, że w tym samym czasie dwie rodziny pogrążyły się w żałobie. Odszedł śp. Stanisław Kietliński, teść Anny Kietlińskiej i śp. Stefan Wasiński teść Tomasza Różniaka.

Jesteśmy z Wami w tych chwilach, łączymy się w modlitwie za dusze Waszych bliskich i składamy najszczersze kondolencje. Na co dzień razem przeżywamy nasze radości i troski, dlatego życzymy Wam siły i wiary, że Miłość Chrystusa jest potężniejsza niż śmierć, a pamięć nie umiera.

Requiescat In Pace.

W imieniu własnym
i społeczności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes SWP

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów