SWP
2023-03-29 Prezentacja drugiej części książki „Zaporoski obóz NKWD dla polskich jeńców wojennych” Polska

24 marca 2023 r., w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego - siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyła się prezentacja drugiej części książki „Zaporoski obóz NKWD dla polskich jeńców wojennych”. Jest to efekt wieloletniej pracy „Związku Polaków Polonia" w Zaporożu pod kierownictwem profesora Wiktora Filasa. Książka odsłania kolejną kartę losów polskich jeńców wojennych II wojny światowej w Zaporożu.

Na prezentację przybyli członkowie Związku Polaków z Zaporoża, mieszkający aktualnie z powodu agresji Rosji na Ukrainę m.in. w Warszawie, Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Lublinie oraz p. Ewa Płoska, która od wielu lat uczy w Zaporożu języka polskiego. Szczególne podziękowania za wsparcie wydania książki zostały skierowane do Piotra Stachańczyka - Konsula Generalnego RP w Charkowie, natomiast za wsparcie organizacyjne związane z prezentacją książki podziękowano Stowarzyszeniu „Wspólnocie Polska”.

Książka „Zaporoski obóz NKWD dla polskich jeńców wojennych” w kontekście wojny w Ukrainie, działań agresora – Federacji Rosyjskiej jeszcze bardziej, dobitnie i boleśnie uzmysławia wyrządzaną przez Rosję krzywdę wielu narodom.

Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze, było okazją do spotkania członków „Związku Polaków Polonia” w Zaporożu, którzy starają się zaadaptować w Polsce, cały czas działając na rzecz polskiej wspólnoty z Zaporoża.

Pani Prezes zaporoskiej „Polonii” – Lidia Jegorowa podziękowała wszystkim za udział w prezentacji, wyraziła dumę i uznanie dla wszystkich zaangażowanych w wydanie kolejnej części historii polskich jeńców wojennych w obozie NKWD w Zaporożu.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów