SWP
2023-03-27 "Ramię Przyjaciela" - Forum Współpracy Polsko-Ukraińskiej Polska

Dzisiaj w Pułtuskim Domu Polonii rozpoczęło się dwudniowe Forum Współpracy Polsko-Ukraińskiej „Ramię Przyjaciela”, którego celem jest nawiązanie współpracy gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy stronami – ukraińską i polską – reprezentowanymi przez przedstawicieli administracji, samorządów terytorialnych, biznesu, środowisk akademickich i instytucji kultury. Było też okazją do podziękowania za bezinteresowną pomoc Ukrainie podczas wojny.

Organizatorami wydarzenia są: Dom Polonii na Wschodzie, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Samorząd Gminy Pułtusk. Honorowym patronatem wydarzenie objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk

Panel ekspercki

Wprowadzeniem do głównej debaty był panel ekspercki z udziałem prelegentów, przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Radosława Hutnika Dyrektora Pionu Bankowości Przedsiębiorstw PKO Banku Polskiego , Wojciecha Tarasiuka, Wiceprezesa Zarządu Kredobanku, Zbigniewa Szołygę, Dyrektora Generalnego PZU Ukraina Ubezpieczenia na życie. PZU S.A.,

Konferencja

W imieniu Organizatorów oficjalnego otwarcia konferencji dokona Pani Tamara Rodenko, Wiceprezes NGO „Dom Polonii na Wschodzie” z siedzibą w Charkowie.

Forum ma na celu nawiązanie stałego kontaktu między Pułtuskiem a miastami obwodu charkowskiego Ukrainy w ramach partnerstwa lokalnych firm przy odbudowie regionu dotkniętego wojną” – mówi Tamara Rodenko – wiceprezes NGO Dom Polonii na Wschodzie. „Teraz Charków dostaje dofinansowanie i możemy ruszyć z odbudową a chcemy aby to Polacy odbudowali. Już jutro, podczas drugiego dnia Forum zostanie podpisane porozumienie o współpracy, między firmami” Przedstawiciele Ukrainy potwierdzają, że część regionów dotkniętych wojną ruszyła z odbudową.

Jak mówią organizatorzy ze strony ukraińskiej, mają nadzieję że w przyszłości Pułtusk podpisze również umowę współpracy z jednym z ukraińskich miast na zasadach miast partnerskich. Nie wiadomo jeszcze oficjalnie jakie miałoby to być miasto – o czym mówi Tamara Rodenko.

Następnie głos zabrał Premier Henryk Kowalczyk przedstawiając rządowy punkt widzenia na współpracę polsko-ukraińską zarówno w zakresie aktualnej pomocy jak też perspektyw związanych z odbudową zniszczonego wojną kraju sąsiadów.

Spojrzenie na zagadnienie partnerstwa na poziomie samorządowym zaprezentował Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.

Symetrycznie powyższe zagadnienia omówili Wasyl Zwarycz - Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Tamila Shutak Pierwsza Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce oraz Oksana Malyszewa, Kierownik Aparatu Wykonawczego Charkowskiej Rady Obwodowej, Radna Charkowskiej Rady Obwodowej.

W imieniu polskiego Parlamentu wystąpiła senator Maria Koc - Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przypominając o wieloaspektowym wsparciu udzielanym polskiej społeczności i organizacjom w Ukrainie, wieloletniej tradycji wzajemnych kontaktów także na szczeblu parlamentarnym.

Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu Banku zaprezentował możliwości związane z obsługą inwestycji zagranicznych i ich kredytowaniem.

Krzysztof Łachmański - Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska” przypomniał 32. letnią historię wsparcia jakiego udziela Stowarzyszenie wszelkim inicjatywom Polaków mieszkających w Ukrainie na polu edukacji, kultury, sportu, działalności organizacji, pomocy humanitarnej i medycznej udzielanej uchodźcom, osobom o polskim pochodzeniu chcącym osiedlić się w naszym kraju ale też wszystkim w potrzebie którzy zmuszeni byli opuścić Ukrainę w wyniku rosyjskiej agresji.

Pobyt w Polsce sąsiadów z Ukrainy to także ich edukacja w Rzeczypospolitej. W tym zakresie głos zabrali dzieląc się doświadczeniami Sofia Butko, docent w Katedrze Języka Ukraińskiego, koordynatora polsko-ukraińskiej współpracy Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina oraz profesor Wawrzyniec Konarski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu VISTULA.

Prezentacje polskich podmiotów gospodarczych oraz samorządów ukraińskich.

W drugiej części zaprezentowały się pułtuskie podmioty gospodarcze oraz samorządy ukraińskie których przedstawiciele przybyli do Pułtuska.

Wśród polskich firm, które przedstawiły swoją działalność były m.in.: ETI POLAM SP. Z O.O., MARDOM HOME SP. Z O.O., Drogi I Mosty Jan Kaczmarczyk, Zakład Mięsny LENARCIK, GERWOOD SP. ZO.O., WALDGLOB Jan Radecki, POLBRAM STEEL GROUP, IRMARK, INSTAL-BUD Paweł Świderski, BIALMED SP. Z O.O., APARATURA MEDYCZNA SP. Z O.O.

Potencjał ukrainski prezentowali Oleg Czernobaj - Przewodniczący Pisoczyńskiej Rady Sołeckiej oraz Galina Minajewa – Burmistrz Miasta Czugujew.

Drugi dzień Forum polsko-ukraińskiego uczestnicy spędzą głównie w terenie. Po spotkaniu przedstawicieli samorządów Polski i Ukrainy z Wojciechem Gregorczykiem - Burmistrzem Miasta Pułtusk, Ireneuszem Purgaczem - Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pułtusku oraz Beatą Jóźwiak - Wicestarostą Pułtuskim delegacja ukraińska uda się z wizytą do trzech lokalnych przedsiębiorstw. Zwiedzą i poznają techniki produkcji oraz pracy w ETI Polam (Pułtusk), MARDOM (Lipniki Stare) oraz DROGI I MOSTY – BRIX (Kosewo k. Nasielska).Zdjęcia: Krzysztof PiekarskiProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów