SWP
2023-03-07 Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych połączone z 15. Rocznicą działalności Stowarzyszenia „Kresy we Francji” Francja

Biblioteka Polska w Paryżu, dnia 25 lutego 2023 r.

Dzięki uprzejmości Pana Profesora Casimir-Pierre Zaleskiego – Dyrektora Biblioteki Polskiej i Prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, część merytoryczna wydarzenia miała miejsce w siedzibie blisko 180-letniej Biblioteki Polskiej na wyspie św. Ludwika w Paryżu.

Uroczystość zgromadziła licznych zamieszkałych w Paryżu Polaków, zarówno młodszych, powojennych emigrantów, jak tez grupę tzw. starej emigracji – wojennej, której nieliczni już sędziwi przedstawiciele jak zawsze są obecni na wszelkich wydarzeniach polonijnych. Liczną grupę stanowili członkowie Stowarzyszenia „Kresy we Francji”.

Z kraju dotarli zaproszeni uczestnicy:

  1. Pana Minister Christian Młynarek – Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującego P. Małgorzatę Gosiewską, Wicemarszałka Sejmu RP,
  2. Pan Tadeusz Nowacki - Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich  z Warszawy, reprezentujący Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  3. Agnieszka Bogucka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, reprezentującą również pana Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, 
  4. delegacja Towarzystwa Edukacji Historycznej i Patriotycznej „Semper Fidelis” oraz Związku Piłsudczyków Oddział we Wrocławiu,
  5. Ambasadę RP w Paryżu reprezentował P. Andrzej Szydło – Kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Paryżu, a także członkowie ataszatu wojskowego Rzeczypospolitej przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu, P. Pułkownik Artur Miśkiewicz oraz P. Pułkownik Paulin Frankowski.

Pani Krystyna Orłowicz, Prezes Stowarzyszenia Kresy we Francji dokonała uroczystego powitania wszystkich zgromadzonych.  Po powitaniach i odczytaniu korespondencji oficjalnej, skierowanej do uczestników wydarzenia, a więc listu P. Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej oraz listu od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  Agnieszka Bogucka odczytała list  od Prezesa  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, P. Dariusza Piotra Bonisławskiego,i  również w Jego imieniu wręczyła prezes Stowarzyszenia Kresy we Francji, P. Krystynie Orłowicz,  medal 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  z podziękowaniem za niemal 30-letnią niezwykle żywą i owocną współpracę na rzecz Polonii francuskiej i Polaków na Wschodzie.

Przedmiotem spotkania w Bibliotece Polskiej były dwie prelekcje merytoryczne na temat Żołnierzy II powojennej konspiracji antysowieckiej:

  1. „Podziemie zbrojne i konspiracja niepodległościowa w Polsce w latach 1944 – 1956” wygłosił  P. Dr Andrzej Olejniczak – Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu,
  2. „Powracamy Po Swoich. Prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN”  prelekcję wygłosił  Ks. Tomasz Marek Trzaska, z Instytutu Pamięci Narodowej i jednoczesnie kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie:

Spotkanie uświetnił i ubarwił repertuarem patriotycznym występ  Chóru Polonijnego „Soli Deo” z Aulney sous Bois pod dyrekcją Pana Bogdana Żądło. Chór reprezentował duża i dynamicznie funkcjonującą parafię polonijną na przedmieściu Paryża.

Przebieg spotkania zarejestrował P. Marcin Wach dla Telewizji Polonia dla programu KIERUNEK ZACHÓD, który będzie emitowany w środę 8go marca o godzinie 17.50 .

Następnego dnia, w niedzielę,  26 lutego.2023 r.

wszyscy uczestnicy spotkania w Bibliotece Polskiej spotkali się na Uroczystej Mszy Świętej Koncelebrowanej o godz. 11-tej w polskim Kościele Wielkiej Emigracji p.w. Wniebowzięcia NMP w Paryżu przy ul. Saint Honore, w sercu Paryża. W trakcie uroczystości, w obecności sztandarów polskich i francuskich, z udziałem gen. Armii Francuskiej Jean Pierre Beauchesne, przyjaciela Polaków, homilię wygłosił  ks. Tomasz Marek Trzaska – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej i  Kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej w Warszawie. Homilia w dużej mierze dotyczyła ofiary i cierpienia żołnierzy, którzy nie ulegli przemocy okupacji sowieckiej w Polsce po II Wojnie Światowej, a wielu z nich zapłaciło za to własnym życiem i cierpieniem rodzin. W trakcie mszy św. Ks. Bogusław Brzyś, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej, wykonanej z brązu, ilustrującej troje „Wyklętych” – Rotmistrza Witolda Pileckiego, Łukasza Cieplińskiego i Danutę Siedzikównę, Inkę. Tablica w formie reliefu jest przeznaczona dla Szkoły Polskiej na ul. Lamande w Paryżu.

Po zakończeniu uroczystości sakralnej zarząd Stowarzyszenia „Kresy we Francji” zaprosił delegacje oraz swoich członków na  uroczysty obiad w pobliskiej restauracji.

 Opr. Agnieszka BoguckaZdjęcia: Patryk Trestka


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów