SWP
2023-01-27 O Polonii Amerykańskiej w MSZ, MEN i Senacie RP Polska

10 mln osób z czego ok 600 tys. używa na co dzień języka polskiego, kilkaset organizacji skupiających się na działalności politycznej, kulturalnej, kombatanckiej oraz sportowej oraz ponad 174 szkół polonijnych do których uczęszcza łącznie blisko 29 tys. uczniów, to potencjał polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ich reprezentantem pozostaje Kongres Polonii Amerykańskiej z 30 oddziałami w 18 stanach, uznawany za reprezentację ogółu środowisk polonijnych. Na czele Kongresu stoi Prezes Frank Spula, który od kilku dni przebywa w Polsce na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego. Jest więc okazja do spotkań i rozmów o polskich i Polonijnych sprawach, na różnych szczeblach - od samorządowych, pozarządowych przez rządowe do prezydenckich. Dzisiaj kolej na Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W MSZ Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Frank Spula Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego rozmawiali z Ministrem Piotrem Wawrzykiem Sekretarzem Stanu ds. prawnych, prawno-traktatowych, konsularnych i parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej o sytuacji Polonii amerykańskiej i jej roli w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

W MEN dyskutowano o polonijnej edukacji i nauczaniu języka polskiego w USA mających na celu podtrzymanie polskiej tożsamości w amerykańskiej diasporze naszych rodaków. Z Ministrem Tomaszem Rzymkowskim Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki spotkali się Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Frank Spula Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego w obecności Piotra Semeniuka Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, Profesora Jacka Gołębiowskiego Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego i Macieja Cybulskiego z Centrum Biznesu Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Z Przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Profesorem Kazimierze Michałem Ujazdowskim Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Frank Spula Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego omówili zaangażowanie osób polskiego pochodzenia mieszkających w USA w tamtejsze życie publiczne i społeczne.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów