SWP
2023-01-24 Porozumienie w sprawie rozwoju żeglarstwa polonijnego Polska

Polonijna Akademia Żeglarska i Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie im. inż. Tadeusza Wendy, ale też inne zawody sportowe na Wybrzeżu organizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie osiągnęły by tak profesjonalnego poziomu, gdyby nie partnerstwo z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Pomorskim Związkiem Żeglarskim. To od kilku już lat sprawdzone połączenie zdolności organizacyjnych, kompetencji i pasji, które służy Polonii i Polakom z całego świata.

Dzisiaj w Gdyni podpisany został oficjalny dokument - list intencyjny - w którym zadeklarowano współdziałanie na rzecz wspomnianych wyżej imprez, ale również promocji i rozwoju żeglarstwa w środowiskach polonijnych i edukacji żeglarskiej w szczególności wśród młodzieży polskiego pochodzenia, w tym kształcenia w gdyńskiej Akademii.

List podpisali w imieniu stron Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kom. profesor dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Wiceprezesi Pomorskiego Związku Żeglarskiego Leopold Naskręt i Jarosław Kukliński. Stało się to w obecności kmdr por. rezerwy Dariusza Sapiejki - Dyrektora Akademickiego Centrum Sportu AMW, Sekretarza Generalnego "Wspólnoty Polskiej" Tomasza Różniaka i przebywającego w Polsce na zaproszenie SWP Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spuli. Mamy nadzieję, że obecność tej rangi reprezentanta Polonii amerykańskiej przełoży się na zwiększone zainteresowane naszych rodaków z Ameryki żeglarskimi przedsięwzięciami w ojczyźnie.

Żeglarstwo jest dyscypliną, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Polonii – mówił po podpisaniu listu Dariusz Bonisławski. – Wspólnie z Pomorskim Związkiem Żeglarskim i Akademią Marynarki Wojennej jesteśmy organizatorem Światowych Polonijnych Mistrzostw Żeglarskich, które z roku na rok stają się coraz bardziej prestiżową imprezą. Naszą misją jest wspieranie polskości poza granicami kraju, a te regaty przynoszą w tym względzie bardzo dobre efekty.

Obecny na spotkaniu Frank Spula przyznał, że żeglarstwo jest dobrym sposobem, żeby łączyć Polonię z Polską. Nawet w moim mieście, Chicago, mamy dwa polskie kluby żeglarskie. Prowadzą one działalność, także dla młodzieży, na naszych jeziorach. Mam też nadzieję, że czas mi pozwoli, żeby wziąć udział w czwartych Światowych Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich. Nastęonie przedstawił działalność Kongresu Polonii Amerykańskiej, jednej z najważniejszych polonijnych organizacji na świecie. Przypomniał m.in. o staraniach na rzecz wstąpienia Polski do NATO, co w połowie lat 90. nie było takie pewne.

Dalsza dyskusja poświęcona już była żeglarstwu. Rozmawiano m.in. o możliwości przeprowadzenia rejsów dla młodzieży polonijnej na żaglowcu STS „Pogoria”, którego armatorem jest Pomorski Związek Żeglarski, co byłoby wielką atrakcją i nowością w edukacji morskiej Polonii.W Muzeum Emigracji

Ze względu na Gościa Wspólnoty Polskiej Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spulę pobyt w Gdyni nie mógł obyć się bez wizyty w Muzeum Emigracji. To tu w historycznym gmachu Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki w większości w kierunku Ameryki, powstała instytucja opowiadająca historię polskiej emigracji - dzieje wyjazdów i losy Polaków na świecie w ścisłym dialogu ze współczesnością. Nie jest to bowiem proces zakończony. Migracje są dynamicznym procesem dziejącym się obok nas, a nie faktem z przeszłości.

W Dworcu Morskim znajdowało się centralne miejsce przedwojennego ruchu pasażerskiego. Tutaj cumowały legendarne polskie transatlantyki z MS „Batorym” na czele. Gmach stanowił główną część rozległej infrastruktury emigracyjnej, którą tworzyły także m.in. Obóz Emigracyjny w dzielnicy Grabówek oraz szpital kwarantannowy w Babich Dołach. Kiedy w 1933 roku Dworzec został oddawany do użytku, był to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Zapewniał sprawną obsługę w komfortowych warunkach. Budynek pełnił także bardzo ważną funkcję reprezentacyjną – był ostatnim obrazem Polski, który pamiętali emigranci, a także pierwszym dla przyjeżdżających zza granicy.

Tak też zapamiętamy Gdynię. I chociaż kolejne obowiązki wzywają do stolicy, wrócimy tu niebawem, wraz z polonijnymi imprezami sportowymi, którym poświęcone było dzisiejsze spotkanie.


Opracowanie: Polonijna Agencja Informacyjna


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów