SWP
2023-01-21 Rzeźby Michała Jackowskiego na Nord Art 2023 Niemcy

W Budelsdorfier (Niemcy) rozpoczęły się przygotowania do indywidualnej wystawy rzeźb Michała Jackowskiego na Nord Art 2023, która odbędzie się pod patronatem m.in. Konsula RP w Hamburgu. Michał Jackowski jest laureatem Nagrody Publiczności Nord Art 2022.

In Büdelsdorf (Germany) - preparations have begun for an individual exhibition of Michał Jackowski's sculptures at the Nord Art 2023. Michał Jackowski is the winner of Public Choice Award Nord Art 2022.

Dla przypomnienia - Pawilon Polski na NordArt 2022 zrealizowano pod kuratelą prof. zw. dr hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, członka Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zaś artysta Michał Jackowski został laureatem nagrody Publiczności NordArt 2022. Polska wystawa pod hasłem „Ponad granicami/ Above Borders” w ramach Międzynarodowej Wystawy Światowej Sztuki Współczesnej NordArt 2022, odbywała się w dniach od 4 czerwca do 9 października 2022 roku. W kontekście tak prestiżowego wyróżnienia należy wspomnieć, że NordArt jest jedną z najważniejszych na świecie wystaw sztuki współczesnej. Co roku wybieranych jest na wystawę ponad 200 prac uważanych za wybitne lub rokujące w obszarze sztuk plastycznych z dzieł ponad 3000 twórców z całego świata.W 2022 roku ideą Kuratora Pawilonu Polskiego, prof. Jana Wiktora Sienkiewicza, który od ponad trzydziestu lat zajmuje się m.in. sztuką polską na emigracji, twórcy Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji UMK, obecnie kierującego Katedrą Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UKM, członka Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA - była prezentacja odbiorcy międzynarodowemu dorobku wybranych najwybitniejszych polskich artystów plastyków tworzących zarówno w powojennej Polsce, jak dzieł powstałych na emigracji, zwłaszcza tych twórców, którzy przez dziesięciolecia wyparte były w PRL-owskiej Polsce z dziejów polskiej kultury.

O trafności takiego wyboru świadczy nagroda dla Michała Jackowskiego.Polski Pawilon - Polish Pavilion in NordArt 2022

Michał Jackowski

Michał Jackowski – artysta rzeźbiarz, urodzony 14 września 1978 roku w Białymstoku. W 2003 roku ukończył studia z dyplomem magistra sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od ponad 15 lat w swojej białostockiej pracowni tworzy w zakresie małych form rzeźbiarskich, jak również realizuje rozwiązania pomnikowe, wnętrza sakralne oraz wykonuje realizacje dla przestrzeni urbanistycznych. Białostocki rzeźbiarz często podkreśla, iż inspiracją do pracy jest dla niego rodzina i relacje w rodzące się w niej. A jest ich wiele, gdyż wraz ze swoją żoną i siedmiorgiem dzieci tworzą unikalną kolekcję osobowości.

W centrum jego kompozycji znajdują się ludzie, ich stan duchowy i relacje międzyludzkie. Posługując się ponadczasową, klasyczną estetyką, Michał stawia przed nami odwieczne pytania, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć. Elementy antyczne idą w parze z tymi wyniesionymi ze świata popkultury, aby zachęcić widzów nie tylko do refleksji nad sobą, ale także do ich związku z przeszłością i tu i teraz.

“„Istota ludzka jest zawsze w centrum moich zainteresowań: wartości, które nas kształtują i relacje, które budujemy z innymi. Eksplorując ludzkie pragnienia i emocje, intryguje mnie wiele pytań dotyczących współczesności. Staram się odpowiadać na nie poprzez rzeźbę, jednocześnie dzień po dniu powoli rzeźbiąc siebie. Moją główną misją artystyczną jest wzbudzenie refleksji u tych, którzy angażują się w moją pracę. Mam nadzieję, że poprzez sztukę dotknę podstawowych uczuć i pobudzę do refleksji. Klasycyzm to uniwersalny język sztuki, ponadczasowy kod. Kultura popularna to bardzo istotne „tu i teraz”. Pracuję z symbolami z obu tych tradycji. Wprowadzam nowoczesne elementy do klasycznej formy, aby zapytać widzów:

Kim jesteś? Jakie masz relacje z innymi?
Czy widzisz osobę w człowieku? Widzisz ich piękno? Czy możesz go doświadczyć?
Czy twoja ścieżka jest tą, którą wybrałeś?
Czy odważysz się doświadczać głęboko?
Czy naprawdę potrafisz nawiązać kontakt z inną osobą? Czy możesz kochać?”

W 2017 roku jego cykl prac pt. ”Antique Games” został zaprezentowany na Międzynarodowym Biennale Sztuki we Florencji i wyróżniono go dwoma nagrodami. W 2018 roku prace artysty gościły na wystawach i pokazach sztuki w Londynie, Zurychu, Como, oraz Bazylei na ArtBaselWeek.

W 2019 roku zdobyły dwie nagrody w Rzymie, podczas pokazu Artrooms Roma, gdzie Jackowski zakwalifikował się jako jeden z 40 artystów wybranych przez międzynarodowe jury z ponad 1000 aplikujących. Rok 2019 przyniósł jeszcze dwie nagrody na międzynarodowej wystawie w Londynie, gdzie Jackowski został uhonorowany nagrodą instytucji Artlove.uk, oraz Vastari i zaproszony do współpracy przez słynną międzynarodową galerię Continiego – Cris Contini Contemporary. Galeria od 2020 zaczyna współpracę z artystą w Anglii, we Włoszech, we Francji,w Niemczech oraz Szwajcarii.

Zwieńczenie 2019 roku to duża wystawa w Operze i Filharmonii Podlaskiej pod patronatem Sułtanatu Omanu, na którą to państwo wydelegowało oficjalnych przedstawicieli.

Artysta przygotowuje do przestrzeni publicznych Maskatu, stolicy Omanu, trzy duże projekty.

Także w 2019 prace Jackowskiego jako jednego z nielicznych Polaków zaprezentowane zostały w Miami na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Scope podczas ArtBasel Miami Week i zostały zakupione do amerykańskich i meksykańskich prywatnych kolekcji.

W 2020 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za dotychczasowy całokształt pracy twórczej.


PROF. ZW. DR HAB. JAN WIKTOR SIENKIEWICZ


Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator. Pionier i najwybitniejszy badacz w zakresie sztuki i kultury polskiej na emigracji po 1939 roku. Według klasyfikacji KBN, jedyny w Polsce profesor historii sztuki posiadający specjalność: polska sztuka emigracyjna w XX wieku. Kieruje unikatowym w świecie w strukturach uniwersyteckich Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i towarzystw naukowych, w tym członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W styczniu 2019 roku powołany przez Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego na członka Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Tuż po upadku muru berlińskiego, jako pierwszy naukowiec w Polsce – wpierw w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a od 2009 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – wprowadził na stałe do nauczania akademickiego zagadnienia dotyczące polskiej sztuki na emigracji po 1939 roku.

Jest autorem, współautorem i współredaktorem ponad 200 publikacji, w tym ponad 30 książek dotyczących kultury artystycznej w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej a szczególnie polskiej plastyki i polskiego życia artystycznego poza Polską w XX i XXI wieku. Najważniejsze to: Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Londyn-Lublin 2003; Wojciech Falkowski. Paintings, Lublin 2005, Halima Nałęcz, Toruń 2007, Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła/exploring the mysteries of light, Toruń 2010; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2012, Artyści Andersa. Continuità e novità, Warszawa-Toruń 2013 (II wyd. 2014, III wyd. 2016); Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”, Warszawa-Londyn 2017; Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation, Toruń 2015; Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945–1989, Toruń 2018. Celem większości opracowań autorstwa Jan Wiktora Sienkiewicza jest przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki dokonań artystycznych polskich plastyków tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu kultury krajów osiedlenia.

W 2014 roku, odznaczony został Brązowym Medalem Gloria Artis za wybitne zasługi w badaniach i w upowszechnianiu sztuki i kultury polskiej powstałej na emigracji, a w 2022 roku w Kairze, za zasługi dla kultury polskiej poza granicami polski, Srebrnym Medalem Gloria artis, wręczonym przez Wiceministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego dr. Jarosława Sellina.


Na zdjęciu głównym:

Od lewej: Michał Jackowski; Inga Aru - Główny Kurator Nord Art; Jan Wiktor Sienkiewicz - kurator Pawilonu Polskiego Nord Art 2022 i kurator wystawy rzeźby Michała Jackowskiego Nord Art 2023.

From the left: Michał Jackowski; Inga Aru - Chief Curator of Nord Art; Jan Wiktor Sienkiewicz - Curator of the Polish Pavilion Nord Art 2022 and curator of Michal Jackowski's sculpture exhibition, Nord Art 2023.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów