SWP
2023-01-20 Złoty medal Stowarzyszenia Wspolnota Polska dla Polskiej Macierzy Szkolnej Wielka Brytania

Wiceprezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Józef Wróbel i Sekretarz Generalny Tomasz Różniak przekazali Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii Zloty Medal Stowarzyszenia - najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę Krajowa SWP - podczas uroczystości z okazji jubileuszu 70 lecia tej zasłużonej dla polskiej edukacji polonijnej organizacji.

Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Polskiej w Londynie w obecności Ambasadora RP Piotra Wilczka, Anny Marii Anders Ambasador Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino, Poseł na Sejm RP Joanny Fabisiak, Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki Piotra Semeniuka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Polonii Świata Tadeusza Adama Pilata.

Należy pamiętać, że wśród inicjatorów reaktywacji Polskiej Macierzy Szkolnej w 1953 roku w Wielkiej Brytanii był m.in. Gen. Władysław Anders, który został pierwszym Przewodniczącym Rady PMS, stąd obecność Ambasador Anny Marii Anders stanowi historyczną i symboliczną kontynuację polskiego zaangażowania w szkolnictwo dedykowane naszym rodakom w Wielkiej Brytanii.Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna jest organizacją charytatywną, utrzymującą się ze składek członkowskich, wpłat rodziców i przyjaciół, a także funduszy projektowych pochodzących od Rządy RP. Wydatki w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych i podnoszenie poziomu nauczania w polskich sobotnich szkołach.

Wieloletnią prezes, a obecnie prezes honorową PMS jest Aleksandra Podhorodecka Nauczyciel z zawodu, były redaktor 'RMP’ i 'Dziatwy’.Prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej i autor artykułów w 'Tygodniu Polskim’. Promotor nauki języka polskiego, umiłowania Ojczyzny i kultury polskiej oraz działacz społeczny. Aktualną Prezes jest zaś Elżbieta Barrass z wykształcenia biolog (Birkbeck, University of London), nauczycielka nauk przyrodniczych od ponad 20 lat związana z edukacją polonijną. Juror w konkursie "Być Polakiem".

W skład Zespołu Zarządzającego wchodzą ponadto panie:

Małgorzata Lasota - Wiceprezeska Polskiej Macierzy Szkolnej. Nauczycielka języka angielskiego jako dodatkowego języka (EAL) w angielskiej szkole Ursuline High School, Wimbledon. Długoletnia dyrektorka Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Londynie. Z edukacją polonijną w Londynie związana od 1981 roku, początkowo jako nauczycielka w szkole na Balham w południowym Londynie. Z polską szkołą im. Marii Skłodowskiej-Curie na Putney-Wimbledon związana od 1983, a przez 23 lata, od 1994 do 2017 roku pełniła w niej w niej funkcję Dyrektora, blisko współpracując z Polską Macierzą Szkolną. Inicjatorka londyńskiego Festiwalu Polskiej Poezji „Wierszowisko”. Współzałożycielka Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Londynie. Członek zespołu ekspertów-twórców Podstawy Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Antonina Machowska- Wiceprezeska Polskiej Macierzy Szkolnej. Magister muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Institute of International Trade w Londynie. W Wielkiej Brytanii mieszka od 29 lat. Od 17 lat jest członkiem Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, od 6 lat pełni obowiązki wice-prezesa PMS d/s administracyjnych. Nauczycielka języka polskiego (A-level) w Polskiej Szkole Sobotniej Milford, gdzie od 20 lat jest również wicedyrektorem. Za edukacyjną działalność charytatywną odznaczona Złotą Odznaką PMS, Medalem KEN oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie pracuje w jednej z firm w londyńskim City i wykorzystuje korporacyjne doświadczenie zawodowe w działalności charytatywnej w PMS.

Halina Stochnioł, absolwentka polonistyki. Od 31 lat mieszkająca w Londynie. Przez 26 lat uczyła w szkole sobotniej języka polskiego na poziomie GCSE and A-level. Od 2002 r. pracuje dla AQA Examination Board, obecnie jako Chief Examiner w zespole GCSE. Jest wieloletnim członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie i wiceprezesem tej organizacji. Od 1995 r. zatrudniona w administracji w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, następnie jako sekretarz Uczelni, obecnie jako sekretarz Senatu PUNO. .

Grupę Powierników stanowią: Krystyna Olliffe, Teresa Górski, Aleksandra Ferrara, Katarzyna Kowalczyk, Marek Jakubowski, Dorota Chmielewska, Minka Dyszyńska-Bonnage, Joanna Mechelewska oraz Renata Rams

Dział administracji: Magdalena Synowiec i Anita Gajda, za księgarnię odpowiedzialne są Krystyna Daszczuk i Izabela Honowska.

Polska Macierz Szkolna o sobie

Polska Macierz Szkolna ma ponad 100-letnią tradycję, sięgającą czasów zaborów, kiedy to patriotyczni działacze byli świadomi potrzeby krzewienia oświaty polskiej.

Oficjalną formę organizacyjną mogła przybrać dopiero w roku 1905, kiedy to klęska Rosji na Dalekim Wschodzie w wojnie z Japonią, przyniosła złagodzenie niewoli. Tą oficjalną datą jest 28 kwietnia 1905, kiedy to w Warszawie z inicjatywy inż. Józefa Świątkowskiego powstała Polska Macierz Szkolna. Pierwszym prezesem Rady PMS został Henryk Sienkiewicz.

W okresie międzywojennym działalność była kontynuowana, aczkolwiek już w innych formach, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Według danych z roku 1925, w Polsce istniały 244 koła PMS liczące łącznie ponad 18 tys. członków. Wybuch II Wojny Światowej zakończył działanie PMS w Polsce.

Wśród inicjatorów reaktywacji Polskiej Macierzy Szkolnej w 1953 roku w Wielkiej Brytanii był m.in. Gen. Władysław Anders, który został pierwszym Przewodniczącym Rady PMS.

Powstała w 1953 roku Polska Macierz Szkolna Zagranicą:

 • Realizowała zadanie zakładania szkół polskiego języka i kultury, kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Nadała kształt działalności obecnych polskich szkół sobotnich
 • Zapoczątkowała organizację wydarzeń integrujących polskie dzieci i społeczność wokół polskich szkół w Wielkiej Brytanii: zjazdów, konkursów, konferencji
 • Wydawała podręczniki, pomoce naukowe, materiały dla nauczycieli oraz dzieła polskiej literatury w czasie niemożności sprowadzenia ich z Polski
 • Wydawała czasopisma dla dzieci i młodzieży
 • Rozpoczęła organizację konferencji i szkoleń dla nauczycieli polskich szkół sobotnich, a także konferencji dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów A-level z języka polskiego
 • Umożliwiła zdawanie egzaminów z języka polskiego w brytyjskim systemie edukacji (GCSE i A-level) oraz podniosła rangę egzaminu A-level z języka polskiego do akceptowanego przez uniwersytety
 • Od 1993 roku rozpoczęła prowadzenie polskiej Księgarni w Londynie, zaopatrującej szkoły w podręczniki szkolne sprowadzane z Polski oraz wydawane za granicą przez PMS, a także pomoce naukowe, czasopisma polskie i polonijne oraz polskie rękodzieło

Głównym nurtem naszej działalności jest wspieranie funkcjonowania Polskich Szkół Sobotnich. Celem organizacji jest wspieranie inicjatyw zakładania i prowadzenia uzupełniających szkół przedmiotów ojczystych: doradztwo w procesie zakładania szkoły, pomoc merytoryczna w zarządzaniu placówkami, działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. PMS prowadzi też Centrum Egzaminacyjne oferujące możliwość zdawania egzaminów z języka polskiego na poziomach GCSE i A-level.

Ponadto zajmujemy się:

 • przygotowujemy konferencje i szkolenia metodyczne dla nauczycieli
 • prowadzimy warsztaty przygotowawcze do egzaminów dla młodzieży
 • organizujemy szereg wydarzeń integrujących środowisko młodej Polonii, jak cykliczny Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall czy liczne konkursy
 • pośredniczymy w komunikacji pomiędzy szkołami sobotnimi a innymi organizacjami
 • prowadzimy Księgarnię oferującą szeroki wybór podręczników oraz literatury polskiej
 • gromadzimy i systematyzujemy informacje o możliwościach edukacji w zakresie przedmiotów ojczystych na terenie Wielkiej Brytanii w celu służenia nimi wszystkim zainteresowanym: rodzicom, dzieciom, dyrektorom szkół, nauczycielom

Nasze plany

Obecnie, w chwili gwałtownego wzrostu liczby dzieci polskich urodzonych w Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie, ilości polskich placówek edukacyjnych, Polska Macierz Szkolna stoi przed wielkim zadaniem zaspokojenia rosnących potrzeb. Zadanie to stara się spełniać poprzez wdrażanie szeroko zakrojonego programu unowocześnienia działalności biura, wprowadzając usprawnienia w technologiach informacyjnych i komunikacji.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów