SWP
2023-01-16 Zapytania ofertowe - remont pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie i zakup mebli Litwa

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowym remoncie pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowym remoncie pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na roboty budowlano-montażowe w istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową.

1. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Atlikti statybos ir montavimo darbus, t. y. atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose esančių viešbučio kambarių kompleksinį remontą.

Asociacija „Wspólnota Polska” kartu su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai", kviečia pateikti kompleksinį pasiūlymą statybos ir montavimo darbams atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose.
Į darbų apimtį įeina visų statybos darbų, kurie yra aprašyti projektinėje dokumentacijoje, atlikimas.

1. DO POBRANIA / KOLEKCIJAI

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLET / PASIŪLYMO PRAŠYMAS – BAIGTA

PAKIET DOKUMENTACJI OFERTOWEJ / PASIŪLYMO DOKUMENTŲ PAKETAS


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia meblowego pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

2. ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż wyposażenia meblowego pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na dostawę i montaż wyposażenia meblowego w istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Zakres robót obejmuje dostawę i montaż wszystkich niezbędnych mebli stałych i ruchomych opisanych dokumentacją projektową.

2. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Dėl baldų įrangos tiekimo ir montavimo darbams atlikti Vilniaus Lenkų kultūros namų viešbučio kambariuose.

Asociacija „Wspólnota Polska” kartu su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai", kviečia pateikti kompleksinį baldų tiekimo ir montavimo darbams atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose pasiūlymą.
Į darbų apimtį įeina visų reikalingų stacionarių ir kilnojamų baldų, aprašytų projekto dokumentuose, pristatymas ir montavimas.

2. DO POBRANIA / KOLEKCIJAI

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLET / PASIŪLYMO PRAŠYMAS – BAIGTA

PAKIET DOKUMENTACJI OFERTOWEJ / PASIŪLYMO DOKUMENTŲ PAKETAS

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów