SWP
2022-11-25 Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie na ukończeniu Litwa

Przedstawiciele Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wizytowali rozbudowę Domu Polskiego budowę w Wilnie, który obecnie pozostaje najbardziej reprezentatywnym miejscem polskim na Litwie, siedzibą praktycznie wszystkich polskich organizacji społecznych, miejscem polskich prezentacji i spotkań oraz polsko-litewskiego dialogu.

Wybudowany i oddany do użytku w 2002 roku Dom Polski przestał zaspakajać niezbędne potrzeby prężnie działającej i funkcjonującej polskiej społeczności na Litwie. Przestrzeń nie była już w stanie pełnić misji promocji polskich spraw i Polski jako kraju na Litwie. Brakowało pomieszczeń do realizacji działań na rzecz wzmocnienia potencjału medialnego Polaków na Litwie, promocji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego oraz aktywizacji środowiska naszych rodaków. Największe potrzeby lokalowe zgłaszali harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, którzy – ze względu na łączoną z innymi podmiotami powierzchnię lokalową – nie byli w stanie urządzić swojej stałej harcówki. Poza tym brak stałej siedziby zgłaszają od lat m.in. Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych na Litwie. Warte podkreślenia jest, że Dom Polski dotychczas nie był dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co jest przewidziane w nowym projekcie. Tym samym niezbędna stała się rozbudowa budynku, która umożliwi prężną działalność organizacji skupionych w Domu Polskim i pozwoli na uatrakcyjnienie oferty programowej.

Wielobranżowy projekt dotowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a olanowany termin zakończenia prac i oddania do użytkowania nowych pomieszczeń przypada na koniec pierwszego półrocza 2023 roku. Uzyskana powierzchnia pozwoli zwiększyć ogólną powierzchnię budynku Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Stworzy to warunki do powstania nowoczesnych, dobrze wyposażonych pomieszczeń. Umożliwi to utworzenie tu m.in. studia telewizyjnego TVP Wilno, kameralnej sali koncertowo-teatralnej (na 200 miejsc), a także dodatkowych 25 pokoi hotelowych.

Dom Kultury Polskiej ma status najważniejszej polskiej instytucji w Wilnie oraz na Litwie i powinien utrzymać swoją kulturotwórczą rolę, a także funkcję spajającą i aktywizującą polskie środowisko w Wilnie i na Litwie.TVP WILNO W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE

Jak wspomnieliśmy w nowej części budynku Domu Polskiego swoją siedzibę znajdzie telewizja polska. TVP Wilno – to marzenie i pragnienie litewskich Polaków na Litwie od chwili odzyskania przez Litwę niepodległości i otwarcia się kraju na Zachód. Ziściło się dopiero w 2019 roku, kiedy powstał polskojęzyczny kanał dedykowany Polakom na Litwie, mieszkańcom Litwy zainteresowanych Polską i kibicującym rozwojowi relacji polsko-litewskich. Kanał powstał też jednak, by toczyć walkę o „rząd dusz”, bo przez 30 lat litewską przestrzeń medialną silnie opanowały media rosyjskie, które bezceremonialnie tworzyły specjalne programy, skierowane do obywateli dawnego ZSRR, przekonując ich, że utrata dawnego „supermocarstwa” to ogromna ich strata i przyszłych pokoleń.

W 2019 roku kanał startował z nieliczną, obiecują grupą młodych ludzi i zapaleńców, którzy marzyli o szybkim rozwoju anteny w ramach polskiej telewizji publicznej TVP. Dziś TVP Wilno oferuje swoim widzom 19 cyklicznych audycji własnych – w tym pierwsze tworzone poza krajem serwisy informacyjne TVP–Info Wilno i Info Wilno Flesz. realizuje je ponad 60-osobowy zespół dziennikarzy, operatorów, montażystów, wydawców, kierowników produkcji, techników, realizatorów, wizażystów, dźwiękowców i innych fachowców niezbędnych do funkcjonowania porządnej i profesjonalnej telewizji. Wykończenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność radiowo-telewizyjną stworzy warunki niezbędne do rozwoju Programu TVP Wilno finansowanego ze środków budżetu państwa.Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów