SWP
2022-11-15 OŚWIADCZENIE dotyczące Festiwalu Chórów Polonijnych Polska

W dniu 19 września br. została podpisana umowa pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w sprawie dofinansowania „Festiwalu Chórów Polonijnych – 2022 Koszalin” w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Na organizację festiwalu otrzymano dotację w wysokości 80 298 zł.

O podpisaniu umowy i wysokości dotacji został poinformowany Koordynator Festiwalu oraz Dyrektor Programowa Festiwalu, sekretarz Koła w Koszalinie Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którzy mailowo potwierdzili o rezygnacji z działania, argumentując późną decyzją przyznania środków i za małego dofinansowania, aby móc zorganizować festiwal.

W związku z prośbami chórów polonijnych, zaproponowano innym Oddziałom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o podjęcie się trudu zorganizowania festiwalu w tym roku w innym miejscu. Na prośbę pozytywnie odezwały się 2 Oddziały – Wielkopolski oraz Siedlecki.

Uprzejmie informujemy, że żaden Oddział nie odebrał innemu działania. Przedstawiciele Koła w Koszalinie Zachodniopomorskiego Oddziału SWP sami zrezygnowali z realizacji tego działania w tym roku. Zarząd Krajowy przychylił się do próśb chórów polonijnych o organizację festiwalu w tym roku.

Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie ma wspaniałą historię. Bardzo ważne jest dla Stowarzyszenia, aby idea festiwalu chórów polonijnych była rozwijana w kolejnych latach w Koszalinie - w mieście, które dla spotkań muzycznych środowisk polonijnych ma szczególne znaczenie.


POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów