SWP
2022-09-27 Młodzieżowy Ambasador Polskości Polska

W dniach 21-28 września 2022r. w Dom Polonii w Ostródzie odbywa się zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" polonijny obóz "Lata z Polską" pod hasłem „Młodzieżowy Ambasador Polskości”. Do udziału zaprosiliśmy uczniów z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Podczas tygodniowego pobytu młodzież wzięła udział w warsztatach liderskich, podczas których doskonaliła umiejętności pracy w grupie czy też skutecznej komunikacji. Nie zabrakło także zajęć integracyjnych oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczych. Odwiedziliśmy m.in. Lidzbark Warmiński, Frombork, Warszawę i Olsztynek.

Dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki W Ostródzie młodzież pogłębiła wiedzę na temat życiorysu i największy dzieł patronów roku 2022 – Marii Konopnickiej oraz Józefa Mackiewicza.

Byliśmy także na Zamku w Ostródzie - gdzie wybijaliśmy pamiątkowe monety, w Hucie szkła – gdzie ćwiczyliśmy nasze umiejętności manualne, wykonując szklane figurki, odpoczywaliśmy na basenie oraz w parku trampolin. Poranki rozpoczynaliśmy poranną rozgrzewką, którą prowadziła p. Beata z SWP Zdrowie Rehabilitacja.Pobyt dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
oraz Powiatu Ostródzkiego.


MISJA "LATA Z POLSKĄ"

Realizując "Lato z Polską" chcemy pobudzić zainteresowanie opinii publicznej, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czynimy to z przekonaniem, że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce.


Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
"Lato z Polską" 2022
LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ
PATRONAT MEDIALNY
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów