SWP
2022-09-19 "LATO Z POLSKĄ" W GÓRNOŚLĄSKIM ODDZIALE "WSPÓLNOTY POLSKIEJ" Polska

Jeszcze tylko ostatnie spotkania taneczne, spotkanie z władzami miasta - wiceprezydentem Miasta Bytom Adamem Frasem, naczelnikiem Wydziału ds. Współpracy Zagranicznej Stanisławem Kormanem i Senator RP Haliną Biedą i... niestety "Lato z Polską" dla berlińskiej młodzieży z Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej Katharina-Heinroth-GS dobiegło końca. Pozostały wspomnienia, wiedza wyniesiona z lekcji historycznych, przyjaźnie. Liczymy, że będą procentowały w kolejnych latach. Cóż, pożegnania są zawsze najtrudniejsze.

Przybyli do kraju przodków, aby doskonalić sztukę tańca, jednak mieli również okazję poznać kulturę Śląska, zwiedzić ważne dla naszej historii miejsca, oglądać spektakle teatralne, muzea i - jak wiek nakazuje - pobawić się z rówieśnikami z Polski. Grupa przyjechała na zaproszenie na zaproszenie Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" a opiekę nad nimi sprawowała niezawodnie Skarbnik Oddziału Alicja Brzan-Kłoś.

Pobyt berlińskiej Polonii opisywaliśmy już w naszym portalu, toteż wszystkich zainteresowanych kierujemy do poprzedniego artykułu bogato ilustrowanego zdjęciami.


"LATO Z POLSKĄ" W GÓRNOŚLĄSKIM ODDZIALE "WSPÓLNOTY POLSKIEJ"


MISJA "LATA Z POLSKĄ"

Realizując "Lato z Polską" chcemy pobudzić zainteresowanie opinii publicznej, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czynimy to z przekonaniem, że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce.


Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
"Lato z Polską" 2022
LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ
PATRONAT MEDIALNY
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów