SWP
2022-08-30 Rada Polonijna Centrum Turystyki POWOŁANA Polska

W Domu Polonii na Zamku w Pułtusku, będącym jednocześnie Światowym Centrum Polonii im. J.I. Paderewskiego odbyła się dzisiaj uroczysta inauguracja Rady Polonijnego Centrum Turystyki Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Udział w niej wzięli Członkowie Rady Krajowej SWP na czele z Prezesem Wspólnoty Polskiej Dariuszem Piotrem Bonisławskim, Prezes Polonijnej Organizacji Turystycznej Rafała Szmytke, prezesi oddziałów terenowych SWP oraz specjaliści polonijni i krajowi zajmujący się tym obszarem aktywności.

Prezes Dariusz Piotr Bonisławski w trakcie przedstawiania wieloletniego dorobku Wspólnoty Polskiej w dziedzinie promocji i organizacji turystyki dedykowanej Polakom mieszkającym poza granicami ojczyzny, co jest sprawdzoną formą łączenia Polonii z Polską zwrócił uwagę, że powodzenie takich przedsięwzięć uzależnione jest od atrakcyjności oferty, która winna zawierać elementy zarówno edukacyjne z pogranicza historii, kultury a w niej również nauki rodzimego języka, jak i wypoczynku, często połączonego z aktywnością sportową oraz rozwoju Domów Polonii, które stanowią naturalną i przyjazną bazę dla pobytów Polaków z zagranicy w naszym kraju. Te wektory wyznaczają też kierunki działania Wspólnoty Polskiej w przyszłości, zaś Rada ds Turystyki służyć będzie doświadczeniem swoich członków w opracowaniu konkretnych planów ich realizacji.

Na posiedzeniu wręczone zostały nominacje członkom nowo powstałego ciała doradczego Stowarzyszenia, zaś Prezes Bonisławski w szczególny sposób podziękował bezpośredniemu organizatorowi Janowi Korsakowi, od lat zajmującego się w SWP zagadnieniami turystyki polonijnej i gospodarzowi miejsca Dyrektorowi Domu Polonii Michałowi Kisielowi za doskonałe przygotowanie merytoryczne i logistyczne spotkania.

Można by dodać, że owa sprawność organizacyjna Wspólnoty Polskiej (którą dostrzec można w każdym jej przedsięwzięciu) potwierdziła tylko to co w turystyce jest tak istotne - rzetelność, skrupulatność i odpowiedzialność naszego środowiska we wszystkim co robi na rzecz Polonii od ponad 30 już lat.Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie: powołania Rady Polonijnego Centrum Turystyki Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uchwala, co następuje:

Skład Polonijnej Rady do spraw Turystyki
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska

 • Czyżycka Katarzyna - Dyrektor Programowy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP
 • Dobrzański Kazimierz - Dyrektor Domu Polonii w Krakowie
 • Głowiński Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Krajowej SWP, Prezes Oddziału Dolnośląskiego SWP,
 • Hlebowicz Adam - członek Rady Krajowej, Dyrektor Biura Edukacyjnego IPN,
 • Korsak Jan - członek Rady Krajowej - Przewodniczący Rady
 • Ludkowski Artur - Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie
 • Pierwola Honorata - Prezes SPATA
 • Piotrowski Rafał - Prezes Oddziału SWP w Częstochowie
 • Ratajski Józef - Prezes Związku Pracodawców Turystyki LEWIATAN
 • Różniak Tomasz - Skarbnik, Sekretarz Generalny SWP
 • Twardzik Halina - Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Sportowego „Beskid Śląski“ w Republice Czeskiej
 • Weiss Tatiana - Dyrektor Biura Zarządu Krajowego SWP
 • Wyszowska Izabela - Prezes Oddziału Wielkopolskiego SWP w PoznaniuPOLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów